Poljoprivredni institut Osijek

Poljoprivredni institut Osijek

Poljinos

Vaša trenutna lokacija: Poljinos / O institutu / Misija i vizija

Jezik:

Misija i vizija

MISIJA


Poljoprivredni institut Osijek je nacionalni znanstveni institut koji kroz znanstveno istraživački rad i pronalaženje inovativnih rješenja doprinosi razvoju i unaprijeđenju znanosti (biljne znanosti) i poljoprivredne proizvodnje. 
Institut ostvaruje znanstvene programe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, u suradnji s visokim učilištima uspostavlja znanstvenu infrastrukturu od interesa za cjelokupni sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja i sudjeluje u procesu visokog obrazovanja. 
Institut želi osigurati i razvijati izvrsnost u znanstvenim i razvojnim istraživanjima iz područja biljnih znanosti i time unaprijediti proizvodnju hrane i bioenergije, prateću industriju i gospodarenje prirodnim izvorima u regionalnom, nacionalnom i europskom kontekstu.  

VIZIJA


U sljedećih 10 godina postati vodeća znanstveno-istraživačka i razvojna institucija u  biljnim znanostima u Panonskoj regiji Europske Unije. 
Prihvaćanjem Europskih pravnih okvira u reguliranju znanstveno-istraživačke djelatnosti otvara se mogućnost za dodatno profiliranje Instituta kao edukacijskog centra i preuzimanje aktivne uloge u pokretanju znanstvenog doktorskog studija iz oplemenjivanja i sjemenarstva poljoprivrednih kultura. 
Ostvarenje Vizije Instituta uključuje stvaranje ljudskih i infrastrukturnih kapaciteta neophodnih za ostvarenje Misije Instituta.