Poljoprivredni institut Osijek

Poljoprivredni institut Osijek

Poljinos

Vaša trenutna lokacija: Poljinos / O institutu / Tijela Instituta / Upravno vijeće

Jezik:

Upravno vijeće

Upravno vijeće ima pet članova. Predsjednika i dva člana imenuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, jednog člana Znanstveno vijeće Instituta, a jednog člana imenuje radničko vijeće odnosno zaposlenici Instituta.

Institutom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće donosi Statut i druge akte, proračun, program rada i razvoja Instituta čije izvršavanja i nadzire, imenuje i razrješava ravnatelja, odlučuje o godišnjem obračunu i raspodjeli dobiti, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, donosi odluku o osnivanju ustrojbenih jedinica, daje suglasnost ravnatelju za zaključivanje i potpisivanje ugovora, donosi pojedinačne odluke u svezi radnih odnosa kao tijelo drugog stupnja,  daje osnivaču, ravnatelju i Znanstvenom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Instituta, odlučuje o pitanjima koja Statutom ili drugim općim aktom nisu stavljena u nadležnost drugih tijela Instituta.

Članovi upravnog vijeća:

1. prof. dr. sc. Vlado Guberac  
2. izv. prof. dr. sc. Drago Šubarić  
3. Mia Horvat mag.iur.  
4. dr. sc. Antun Jambrović  
5. Mate Grgić mag.oec.  

 

Upravno vijeće - Dokumenti

Poziv na I. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na I. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.1 MB

Poziv na II. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na II. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.11 MB

Pravo prisustvovanja sjednicama

Pravo prisustvovanja sjednicama

Format: pdf, Veličina: 0.09 MB

Poziv na III. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na III. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.1 MB

Poziv na IV. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na IV. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.11 MB

Objava zaključaka sa IV. sjednice Upravnog vijeća

Objava zaključaka sa IV. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.07 MB

Poziv na V. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na V. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.1 MB

Objava zaključaka sa V. sjednice Upravnog vijeća

Objava zaključaka sa V. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.06 MB

Poziv na VI. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na VI. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.1 MB

Objava zaključaka sa VI. sjednice Upravnog vijeća

Objava zaključaka sa VI. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.07 MB

Poziv na VII. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na VII. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.1 MB

Poziv na VIII. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na VIII. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.1 MB

Poziv na IX. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na IX. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.1 MB

Objava zaključaka sa IX. sjednice Upravnog vijeća

Objava zaključaka sa IX. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.09 MB

Poziv na X. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na X. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.1 MB

Objava zaključaka sa X. sjednice Upravnog vijeća

Objava zaključaka sa X. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.09 MB

Poziv na XI. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na XI. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.1 MB

Objava zaključaka sa XI. sjednice Upravnog vijeća

Objava zaključaka sa XI. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.09 MB

Poziv na XII. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na XII. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.1 MB

Poziv na XIII. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na XIII. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.11 MB

Poziv na XIV. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na XIV. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.11 MB

Poziv na XV. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na XV. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.1 MB

Objava zaključaka sa XV. sjednice Upravnog vijeća

Objava zaključaka sa XV. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.11 MB

Poziv na XVII. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na XVII. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.11 MB

Poziv na XVIII. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na XVIII. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.11 MB

Poziv na XIX. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na XIX. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.1 MB

Poziv na XX. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na XX. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.11 MB

Objava zaključaka sa XX. sjednice Upravnog vijeća

Objava zaključaka sa XX. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.11 MB

Poziv na XXIII. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na XXIII. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.11 MB

Poziv na XXV. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na XXV. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.17 MB

Poziv na XXVI. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na XXVI. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.12 MB

Poziv na XXIX. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na XXIX. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.21 MB

Poziv na XXXI. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na XXXI. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.04 MB

Objava zabilježbe sa II. sjednice Upravnog vijeća

Objava zabilježbe sa II. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.03 MB

Poziv na III. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na III. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.04 MB

Objava zaključka sa III. sjednice Upravnog vijeća

Objava zaključka sa III. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.02 MB

Objava zabilježbe sa IV. sjednice Upravnog vijeća

Objava zabilježbe sa IV. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.03 MB

Objava zabilježbe sa V. sjednice Upravnog vijeća

Objava zabilježbe sa V. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.11 MB

Poziv na VI. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na VI. sjednicu Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.22 MB

Objava zaključka sa VI. sjednice Upravnog vijeća

Objava zaključka sa VI. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.15 MB

Poziv na IX. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na IX. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.05 MB

Objava zaključka sa IX. sjednice Upravnog vijeća

Objava zaključka sa IX. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.03 MB

Objava zabilježbe sa X. sjednice Upravnog vijeća

Objava zabilježbe sa X. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.02 MB

Objava zabilježbe sa XI. sjednice Upravnog vijeća

Objava zabilježbe sa XI. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.17 MB

Poziv na XII. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na XII. sjednicu Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.24 MB

Objava zaključka sa XII. sjednice Upravnog vijeća

Objava zaključka sa XII. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.14 MB

Poziv na XIV. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na XIV. sjednicu Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.29 MB

Objava zaključka sa XIV. sjednice Upravnog vijeća

Objava zaključka sa XIV. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.23 MB

Objava zabilježbe sa XV. sjednice Upravnog vijeća

Objava zabilježbe sa XV. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.11 MB

Poziv na XVI. sjednicu s dnevnim redom

Poziv na XVI. sjednicu s dnevnim redom

Format: pdf, Veličina: 0.23 MB

Objava zaključka sa XVI. sjednice Upravnog vijeća

Objava zaključka sa XVI. sjednice Upravnog vijeća

Format: pdf, Veličina: 0.16 MB