Vaša trenutna lokacija: Poljinos / Kontakt / Imenik / Odjel za voćarstvo

Jezik:

Odjel za voćarstvo

Ana Komar, mag. iur.

administrator

tel: +38531515594
mob: +385998106081
mail: ana.komar@poljinos.hr

Josip Krstić

tehnički suradnik

mob: +385993243699
mail: josip.krstic@poljinos.hr

Dr.sc. Ines Mihaljević

poslijedoktorand

tel: +38531515596
mob: +385992720322
mail: ines.mihaljevic@poljinos.hr

Dr.sc. Vesna Tomaš

poslijedoktorand

tel: +38531515596
mob: +385992516906
mail: vesna.tomas@poljinos.hr

Tatjana Totić, mag.iur.

stručni suradnik

tel: +38531515552
mail: tatjana.totic@poljinos.hr

Dominik Vuković, mag.ing.agr.

Predstojnik Odjela, stručni suradnik

tel: +38531515552
mob: +385992531861
mail: dominik.vukovic@poljinos.hr

Odjel za voćarstvo - Fotografije