Poljoprivredni institut Osijek

Poljoprivredni institut Osijek

Poljinos

Vaša trenutna lokacija: Poljinos / Novosti / Radionica u sklopu INTERREG IPA CBC programa Croatia-Serbia 2014-2020

Jezik:

Radionica u sklopu INTERREG IPA CBC programa Croatia-Serbia 2014-2020

Kategorija: Novosti | Datum objave: 13.02.2019.

Poštovani,

 

pozivamo Vas na radionicu koja će se održati

u sklopu INTERREG IPA CBC programa Croatia-Serbia 2014-2020,  u okviru projekta „Razvoj novih tipova sadnog materijala za voćarstvo u razvoju, baziran na lokalnim genetskim resursima i suvremenim tehnologijama (akronim: CROSS TREE),

dana 28.02.2019. godine (ČETVRATAK), s početkom u 11:00 sati u Ivanovom dvorcu u Ivankovu, Grac 23a.

10:00-11:00

Dolazak učesnika

 

11:00-11:30

Strojna rezidba – komplementarnost strojne i ručne reizdbe

Hennie Kurver

11:30-12:00

Folijarna prihrana s posebnim osvrtom na FiloCal

Safet Bračković, dipl. ing.

12:00-12:10

Pauza

 

12:10-12:30

Zaštita bilja u sklopu integrirane proizvodnje

dr.sc. Vesna Tomaš

12:30:12:50

Aktulani poslovi u voćarstvu, poseban osvrt na praćenje podataka u voćnjaku Meteo stanice

Safet Bračković, dipl. ing.

12:50-13:15

Razno, aktualno stanje voćarstva u Europi, trendovi u nasadnima jabuka

 

13:15

Ručak

 

 

Radujemo se Vašem dolasku. 

 

                                                                                       Project manager

                                                                                       Dominik Vuković, mag.ing.agr.