Vaša trenutna lokacija: Poljinos / Proizvodi i usluge / Krmno bilje / Uvod u sorte krmnog bilja

Jezik:

Uvod u sorte krmnog bilja

Kategorija: Krmno bilje | Datum objave: 28.09.2016.

U proizvodnoj godini koja je za nama posebno se ističe gospodarska vrijednost sorata krmnog bilja (lucerne, ozimog i jarog stočnog graška te crvene djeteline). Naime, spomenute kulture su i u ovakvoj godini dale zadovoljavajuće prinose na svim uzgojnim područjima Republike Hrvatske. Osim lucerne koja je i poznata kao kultura osobite izdržljivosti na sušu i visoke temperature zraka, u zadnje vrijeme sve više se ističu i krmni ili stočni graškovi te crvena djetelina, a namijenjeni su ili proizvodnji zrna ili proizvodnji mase. Upravo su stočni graškovi, anposebice ozimi, u ovoj godini omogućili mnogim uzgajivačima stoke osiguranje dovoljne količine krme budući da se zbog ekstremne godine već pojavio veći ili manji nedostatak druge hrane.

Lucerna kao „kraljica“ krmnih kultura, sa sortama Os 66, Os 88 i Os 99, dobro je udomaćena i raširena ne samo na tržištu RH već i znatno šire. Visoka gospodarska vrijednost ovih sorti (prinos mase, kvaliteta i stabilnost u proizvodnji) drže ih nedodirljivima na tržištu već duži niz godina, a vjerojatno će tako ostati i sljedećih godina.

Osječki zeleni i Letin sorte su ozimog stočnog graška koje se ističu visokim prinosima mase, mogućnošću upotrebe na više načina (prehrana u zelenom, silaža, sjenaža, sijeno) i kvalitetom, a dodatna prednost im je kratka vegetacija i mogućnost naknadne sjetve nakon njih.

Gold i Uran sorte su jarog stočnog graška prvenstveno namijenjene proizvodnji zrna. Prednost im je također kratka vegetacija, visoka rodnost i kvaliteta.

Viva je nova sorta crvena djeteline visoke kvalitetne vrijednosti i visokih prinosa mase s mogućnošću upotrebe kako u zelenom stanju tako i za sijeno ili sjenažu.

I na ovom Danu polja želimo podsjetiti na potrebu sijanja krmnih kultura s obzirom da na taj način osiguravamo visok prinos ne samo mase već i proteina.