Vaša trenutna lokacija: Poljinos / Proizvodi i usluge / Kukuruz / FAO 300 / OS398

Jezik:

FAO 300 OS398
Kukuruz

Kategorija: FAO 300 | Grupa: Rani hibrid, visoka stabilnost u proizvodnji

Povratak na katalog

Rani hibrid s kraja FAO grupe 300. Jedan od hibrida Poljoprivrednog instituta Osijek koji nerijetko postiže rekordne prinose zrna među brojnim konkurentnim hibridima. Visoka stabilnost u proizvodnji, visoki i stabilni prinosi zrna sa svojstvom brzog otpuštanja vode, visoka, lisnata i čvrsta stabljika, krupniji klipovi s dubokim i kvalitetnim zrnom, svrstavaju ovaj hibrid među malobrojne hibride kukuruza koji imaju namjenu za sve vidove proizvodnje (suho zrno, branje, silaža). Ukoliko navedenim svojstvima pribrojimo dubok, snažan i razgranat korijen, dobijamo hibrid odlične prilagodljivosti za cjelokupno
uzgojno područje RH.

SVOJSTVA HIBRIDA

  • Sjetva u najranijim rokovima
  • Stabljika višeg rasta, čvrsta i stabilna
  • Klip niže položen, srednje krupan i cilindričan
  • 16-18 redi zrna u vidu pravog zubana
  • Odlične tolerantnosti na rasprostranjene bolesti i štetnike
  • Osnovne je namjene za proizvodnju suhog zrna
  • Odlična tolerantnost na sušne uvjete proizvodnje
  • Izrazite je prilagodljivosti različitim uvjetima proizvodnje

Proizvodni rezultati

OPG Babić Sveti Martin

Proizvodnja zrna (14772 / 16000)

OPG Drobni Deženovac

Proizvodnja zrna (13489 / 16000)

PPK Valpovo Bizovac

Proizvodnja zrna (12369 / 16000)

OS398 - Fotografije