Poljoprivredni institut Osijek

Vaša trenutna lokacija: Poljinos / Proizvodi i usluge / Pšenica i ječam / Ječam / Matej

Jezik:

Ječam Matej
Pšenica i ječam

Kategorija: Ječam | Grupa: Jari ječam, visoke rodnosti

Povratak na katalog

Sorta jarog ječma, ječma visoke rodnosti

 

Svojstva: 

  • Jari dvoredni ječam 
  • Visokorodna sorta s potencijalom rodnosti većim od 7,5 t/ha, visokog prinosa zrna I. klase 
  • Stabljika mu je osrednje visine (oko 76 cm), čvrsta i elastična što ovu sortu čini znatno otpornijom na polijeganje od sorte jarog ječma Jaran
  • Dvorednog je i rastresitog klasa, povijenog u vrijeme formiranja zrna i pune zriobe
  • Zrno mu je vrlo krupno (masa 1000 zrna oko 47 grama), okruglasto, ujednačeno (udjel zrna I. klase iznad 90% ), izvrsno formirano s fino naboranim pljevicama svijetložute boje, s odlikom izrazito visoke hektolitarske mase zrna (iznad 68 kg) 
  • Dugačkog je osja koje se vrlo lako odvaja od obuvenca prilikom vršidbe
  • Nabusava u tipu semierectum 
  • Tolerantan je na rasprostranjene bolesti i štetnike ječma, a po dužini vegetacije pripada srednje ranim sortama jarog ječma 
  • Sorta na EU katalogu sorti
  • Priznat u Federaciji BiH