Poljoprivredni institut Osijek

Vaša trenutna lokacija: Poljinos / Proizvodi i usluge / Pšenica i ječam / Ječam / Rex

Jezik:

Ječam Rex
Pšenica i ječam

Kategorija: Ječam | Grupa: Stabilni urod i kvaliteta zrna

Povratak na katalog

Sorta stabilnog uroda i kvalitete zrna

 

Svojstva: 

 • Ozimi dvoredni ječam
 • Visokorodna sorta s potencijalom rodnosti većim od 10 t/ha
 • Namijenjen je prvenstveno potrebama stočarstva i ljudske prehrane
 • Niskog je habitusa rasta (oko 87 – 92 cm, vrlo dobre otpornosti na polijeganje
 • Dvorednog je i rastresitog klasa, nutans tipa s 30 – 34 fertilnih klasića
 • Obuvenac mu završava osjem koje se u punoj zriobi lagano odvaja od zrna
 • Zrno mu je okruglasto (masa 1 000 zrna od 45 – 50 grama), dobro formirano (hektolitarska masa zrna 67 – 70 kilograma) s fino naboranim pljevicama svijetlo žute boje
 • Tolerantan je na najrasprostranjenije bolesti ječma
 • Nabusava u tipu intermedium,
 • Srednje rana sorta vrlo dobre tolerantnosti na sušu
 • Ima dobru otpornost prema niskim temperaturama
 • Sorta na EU katalogu sorti
 • Priznat je u Republici Makedoniji, Federaciji BiH i Republici Kosovo

Visoke i stabilne urode zrna postiže u sklopu od 800 – 950 klasova/m2 koji najlakše ostvaruje sjetvom 400 – 450 klijavih zrna po m2 , na dubinu od 4-5 cm, u optimalnom roku sjetve od 1. do 20. listopada i uz pravilnu primjenu agrotehničkih mjera, posebno gnojidbe, prilagođene sorti i ovisne o plodnosti tla.

Prvenstveno namijenjen uzgoju na plodnijim tlima i u intenzivnoj proizvodnji.