Vaša trenutna lokacija: Poljinos / Proizvodi i usluge / Voćne sadnice / Breskva / Podloga za breskve

Jezik:

Podloga za breskve

Kategorija: Breskva | Datum objave: 28.09.2016.

Sjemenjak breskve

Najčešće se koristi sjemenjak Vinogradarske breskve (Persica silvestris). Ovaj sjemenjak u svijetu je poznatkao slavenski sjemenjak (Prunus silvestris), a bolji bi bio naziv hrvatski sjemenjak jer je dosadašnja selekcija u INRA (Nacionalni institut za istraživanja u poljoprivredi) u Boredauxu dobio i odabrane tipove kao što je GF 305, koji vodi podrijetlo iz Podravine. Među ostalima ističu se tipovi GF 305, Missouri, Leaf, Rancho resistant i dr. Od šljiva vrsta Prunus domestica i Prunus insititia vode podrijetlo podloge St. Julian hibrid br. 1 i hibrid br. 2, a zatim selekcije Brompton, GF 43, Prunus juliana itd. Odmah treba istaći da sorte bresaka, a posebno nektarina nisu kompatibilne s podlogom dženarike. Danas se puno prakticiraju hibridi između breskve i bajama od kojih veće značenje imaju GF 677, Sirio, Hansen 2168 i Hansen 356.

Negativna su svojstva da ima lagani porast u rasadniku, osjetljiva je na alkalna tla i sušu te je osjetljiva na presađivanje. 

Utjecaj na sortu: bujnost je srednja do slaba, brzo ulazi u rodnost, ima dobar afi nitet s breskvama i nektarinama, dobra rodnost, plodovi dobre veličine te velika ujednačenost biljaka

Sjemenjak vinogradske breskve

Breskvu najčešće uzgajamo na generativnin podlogama sjemenjaka vinogradarske breskve. To je vrlodobra podloga, ako se breskve uzgajaju na dubokim plodnim dobro ocjeditim tlima pjeskovito – ilovaste strukture. Korijenova mreža je dobro razgranata i gusto obrasla. Breskve na ovoj podlozi dobro rastu, rano prorode te rode obilno. Podloga je dosta otporna prema suši, ali vrlo osjetljiva prema suvišnoj vlažnosti tla. Iskusvo je pokazalo da breskva uzgajane i cijepljene na ovoj podlozi obolijevaju od fero – kloroze ili žutice. Istraživanjima je ustanovljeno da u obalnom području na karbonatnim tlima breskve klorotiraju ako je razina aktivnog vapna veća od 4%, a u Slavoniji ako prelazi 3%. Kloroza je ustanovljena i na stablima koja su rasla na karbonatnim tlima uz pH iznad 8, 0. Posebice su dobri sjemenjaci vinogradarske breskve iz Hrvatske i to oni kasnijeg dozrijevanja i sitnijeg sjemenja jer imaju bolju ukupnu klijavost i energiju klijavosti.

Pozitivna svojstva sjemenjaka vinogradarske breskve su da je prikladan za plodna i svježa tla, dobar i ujednačen rast u rasadniku te dobra klijavost sjemena (60 – 80%).

Negativna svojstva su da je osjetljiv na suvišnu vlažnost u tlu, asfi ksiju korijena, klorozu, hladnoću i nematode. Nadalje, osjetljiv je gumozu – smolotočinu, trulež korijena kao i rak korijena.

Utjecaj na sortu: dobra bujnost, dobar afi nitet s plemkom, rano dolaženje u produktivnu dob, dobra svojstva ploda te produženi životni vijek.

St. Juliana GF 655/2

INRA Juliana GF 655/2 je francuska podloga za šljivu i breskvu. Puno se prakticira kao podloga za breskve inektarine s kojima ima dobar kompatibilitet. Prikladna je za uzgoja bresaka u gustom sklopu, a dobro uspijeva i na karbonatnim tlima. Vrlo je otporna prema raku korijena i olovnoj bolesti. Sorte bresaka na ovoj podlozi imaju za 20 – 30% slabiju bujnost od običnog sjemenjaka breskve.

Pozitivna svojstva GF 655/2 su da se dobro razmnožava grebenicama i zrelim reznicama te je otporna je na asfi ksiju korijena.

GF 677

Podloga GF 677, križanac breskve i bajama pokazala se kao vrlo dobra podloga, posebice ukoliko se nasad podiže na krčevinama starih nasada breskve za tzv. „umorna tla”. Dala je dobre rezultate u pogledu utjecaja na rodnost, krupnoću ploda, vrijeme sazrijevanja i obojenosti ploda. Danas, nakon više od 30 godina iskustva s ovom podlogom u našim ekološkim prilikama ova podloga pokazuje sva pozitivna svojstva koja se očekuju od jedne podloge, ali samo ukoliko se koristi na ocjeditim tlima, dobrih fi zikalnih svojstava s mogućnošću navodnjavanja, u nasadima srednje gustoće sklopa uz dobro opterećenje stabla rodnim izbojima, obvezatnu zelenu rezidbu, ishranu i ostale agrotehničke mjere koje omogućavaju dobar vegetativni rast, rodnost i kvalitetu ploda.

Pozitivna svojstva GF 677 su da se dobro razmnožava zrelim i zelenim reznicama, a izvrsno „in vitro“, razvija dobru korijenovu mrežu pa se dobro učvršćuje u tlu, postiže dobar porast u rasadniku te podnosi 8-10% aktivnog vapna u tlu.

Negativna svojstva su da je korijen osjetljiv na asfi ksiju, ali manje od korijena vinogradarske breskve. Djelomično je otporna na nematode, no zato dobro uspijeva na tlima zaraženim s Meloidogyne incognita.

Utjecaj na sortu: povećana bujnost, dobar afi nitet kod cijepljenja, dobra produktivnost, postupno ulazi u rodnost te srednja veličina plodova (manja nego na sjemenjaku vinogradarske breskve).