Vaša trenutna lokacija: Poljinos / Znanost / Odjeli / Odjel za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica / Objavljen znanstveni članak u časopisu Toxins

Jezik:

Objavljen znanstveni članak u časopisu Toxins

Kategorija: Odjel za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica | Datum objave: 02.02.2018.

Znanstvenici Poljoprivrednog instituta Osijek s Odjela za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica dr.sc. Valentina Španić, znanstvena savjetnica i dr.sc. Ivan Abičić, zanastveni suradnik, u suradnji s kolegama s Prehrambeno tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dr.sc. Tihanom Marček i dr.sc. Bojanom Šarkanjom objavili su znanstveni rad u časopisu Toxins (Journal EISSN 2072-665, Impact Factor (2016)=3.030; 5-year IF (2016)=3.450).

Valentina Španić, Tihana Marček, Ivan Abičić and Bojan Šarkanj  (Toxins 2018, 10 (1), 17;): Effects of Fusarium Head Blight on Wheat Grain and Malt Infected by Fusarium culmorum 

Cjeloviti tekst rada je slobodno dostupan na mrežnim stranicama časopisa:
http://www.mdpi.com/2072-6651/10/1/17