Poljoprivredni institut Osijek

Poljoprivredni institut Osijek

Poljinos

Vaša trenutna lokacija: Poljinos / Znanost / Odjeli / Odjel za sjemenarstvo / Katalog pšenica 2020

Jezik:

Katalog pšenica 2020

Kategorija: Odjel za sjemenarstvo | Datum objave: 08.09.2020.

Iako nam vremenski uvjeti tijekom godine nisu baš bili naklonjeni, prinosi zrna osječkih sorata 
pšenice i ječma ponovo su, neovisno o lokaciji, bili iznadprosječni. Naša sorta Kraljica je još 
jednom potvrdila svoju dominaciju na domaćim proizvodnim površinama, a tako će biti i dalje 
jer je interes proizvođača jako velik pa svake godine sve ranije zaprimamo narudžbe za ovom 
sortom pšenice. Omjer visokih prinosa zrna i izraženih, stabilnih parametara kvalitete još jed-
nom je izazvao oduševljenje kod proizvođača koji siju Kraljicu, a interes za ovom sortom, oče-
kivano, postaje sve veći. Svojim prinosom i kvalitetom istaknula se i naša najranija sorta El Nino 
što će joj osigurati veće površine na hrvatskim, ali i inozemnim površinama. Uz El Nino, porast 
prodaje ove godine očekujemo i od sorata Tika Taka, pšenice visokog habitusa, krupnog zrna i 
visokog uroda. Od brkulja u ponudi imamo Vulkan, sortu izuzetne kvalitete, otpornosti na bo-
lesti i reducirane sjetvene norme te Silviju, sortu vrlo rodnu sortu namijenjenu za intenzivniju 
proizvodnju. Osim navedenih, u katalogu se nalaze još i sorte Galloper, Barcelona, Tata Mata, 
Srpanjka i druge. Od ove jeseni u testiranje na različitim pokusnim površinama i u probnoj 
proizvodnji u Hrvatskoj i inozemstvu krenuti će najnovije sorte Garavuša i Grofica od kojih se 
očekuju izvrsni rezultati i skori ulazak u ponudu Poljoprivrednog instituta Osijek.
Dominaciju na tržištu ječma Republike Hrvatske nastavljaju i osječke sorte pivarskog i stoč-
nog ječma, a uspješno se šire i na inozemnom tržištu jer strani kupci sve više prepoznaju kva-
litetu i potencijal naših sorti. Sorte ječma iz oplemenjivačkog programa Poljoprivrednog in-
stituta Osijek odlikuje niža stabljika izvrsne otpornosti na polijeganje te visokim potencijalom 
i urodom zrna odlične kvalitete. Udarni osječki sortiment dvorednog ječma predvode sorte 
Barun, vodeća sorta ozimog ječma u RH, Maxim, ječam maksimalne rodnosti i stabilnosti 
uroda, Predator, novija sorta ozimog dvorednog ječma tolerantnosti na rasprostranjene bole-
sti ječma, Pleter, nova ranija sorta visokog potencijala uroda zrna. OS Titan, sorta višerednog 
ječma, ranozrela, niskog habitusa rasta i izvrsne otpornosti na polijeganje. Panonac, srednje 
kasna sorta ozimog višerednog ječma, dobro formiranog i krupnog zrna s povećanim sadrža-
jem proteina. U katalogu su prikazane još i sorte ječma Bravo, Lord, Zlatko i Tuna potvrđene 
u proizvodnji ječma u RH i inozemstvu. Novost u ponudi su sorta višerednog ječma Roko te 
sorta dvorednog ječma Kralj. Već za sljedeću vegetacijsku godinu pripremamo ponudu vama 
novih sorti ozimog dvorednog ječma Koledar i Kum, srednje kasne vegetacije te ranozreliju 
sortu višerednog ozimog ječma Bepo, robusne stabljike i vrlo dobre otpornosti na polijeganje. 
Kao što je već poznati, program strnih žitarica upotpunili smo novim proizvodom – visokorod-
nom sortom tritikalea imena Tulus. Sorta je to impozantnog habitusa, čvrste stabljike izuzet-
no otporne na polijeganje, krupnog klasa te visokog potencijala rodnosti. 
Iz programa oplemenjivanja krmnog bilja nudimo vam dvije sorte ozimog stočnog graška 
koje osiguravaju jeftinu, prinosnu i kvalitetnu proizvodnju voluminozne stočne krme: Osječki 
zeleni, najraširenija sorta u RH te Adam, novu sortu ozimog stočnog graška. 
Prošlogodišnji novitet u ponudi, a za kojim je ove godine povećana potražnja je sjeme pše-
nice i ječma sa zaštitnim tretmanom fungicidom Systiva, jedinim fungicidom za tretiranje 
sjemena koji štiti list. Systiva osigurava jesensku i proljetnu zaštitu od najvažnijih bolesti lista 
(septorija, hrđa, pepelnica, mrežasta pjegavost), dodatnu zaštitu od bolesti sjemena, te jača 
imunitet i kondiciju biljke. 
Zahvalni za povjerenje koje nam poklanjate, želimo vam Uspješnu novu proizvodnu godinu sa 
sortimentom Poljoprivrednog instituta Osijek!
 

 

 

Katalog :

https://cdn.poljinos.hr/upload/documents/Katalog%20psenica_2020_%20web%20(2).pdf

 

 

 

Katalog pšenica 2020 - Dokumenti

Katalog psenica_2020

Katalog psenica_2020

Format: pdf, Veličina: 6.02 MB