Znanstvenici Poljoprivrednog instituta Osijek s Odjela za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica, dr. sc. Dario Novoselović, prof. dr. sc. Georg Drezner, dr. sc. Krešimir Dvojković i Ruđer Šimek, dipl. ing., u suradnji s kolegama iz Agronomskog fakulteta u Zagrebu, National Institute of Agricultural Botany, Cambridge, V. Britanija, Bayer CropScience, Ghent, Belgija i Cornell University, Ithaca, NY, SAD objavili su znanstveni rad u časopisu Frontiers in Plant Science (Journal ISSN: 1664-462X, Impact Factor (2015)=4.495; 5-year IF (2015)=4.461).

Novoselović, D., Bentley, A.R., Šimek, R., Dvojković, K., Sorrells, M.E., Gosman, N., Horsnell, R., Drezner, G., Šatović, Z. (2016) Characterizing Croatian Wheat Germplasm Diversity and Structure in a European Context by DArT Markers. Front. Plant Sci. 7:184. doi: 10.3389/fpls.2016.0018

Rad je slobodno dostupan na mrežnim stranicama časopisa: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2016.00184/full