2022. godine Poljoprivrednom institutu Osijek, Odjelu za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica priznate su dvije sorte ozime pšenice i jedna sorta ozimog dvorednog ječma

Sorte ozime pšenice:    BEKRIJA i BEĆARUŠA

Sorta ozimog dvorednog ječma:     PONOS

Nakon uspješno završenog procesa službenog ispitivanja, sorte ozime pšenice Bekrija i Bečaruša i sorta ozimog dvorednog ječma PONOS priznate su i uvrštene na službenu Sortnu listu poljoprivrednog bilja Republike Hrvatske.