Poštovani proizvođači,

Zahvaljujući kontinuiranom napretku u selekciji, Poljoprivredni institut Osijek u ponudi ima hibride kukuruza koje karakteriziraju ne samo visoki prinosi i izvrsna kvaliteta, već i prilagođenost različitim uvjetima uzgoja.

Stoga su OS hibridi rado sijani u Republici Hrvatskoj i u regiji, ali i šire.

Vi, poljoprivredni proizvođači i partneri, prepoznali ste kvalitetu i doprinijeli značajnom porastu zastupljenosti OS hibrida kukuruza te njihovom daljnjem širenju u proizvodnji.

Zbog toga Vam i dalje nudimo vrhunske hibride kukuruza različitih FAO grupa osiguravaju uspješnu poljoprivrednu proizvodnju.

Zahvalni smo na Vašem povjerenju i želimo Vam rodnu godinu.

 

FAO 250

OS 255 SU

ŠEĆERAC

 • Stabljika srednje visine, lisnata
 • Srednje rani hibrid kukuruza šećerca, standardnog (sugary) tipa
 • Vegetacija: 80-82 dana od nicanja do berbe
 • Odlikuje se visokim prinosom i izuzetnom kvalitetom zrna
 • Klip je ujednačene dužine (18 cm), cilindričnog oblika
 • Klip dobro obavijen komušinom
 • Namijenjen za potrošnju u svježem stanju i industrijsku preradu
FAO 250

FAO 330

OS 3114

HIBRID ZA PRVU, ALI I POSTRNU SJETVU

 • noviji hibrid rane grupe dozrijevanja i široke adaptabilnosti prvenstveno namijenjen za proizvodnju suhog zrna
 • od uvođenja u široku proizvodnju na gotovo svim lokalitetima u Republici Hrvatskoj, ali i u Sloveniji, Mađarskoj, Rumunjskoj i dalje, ostvario je odlične proizvodne rezultate
 • ima srednje visoku, robusnu stabljiku s bujnim listovima, a odlikuje ju svojstvo visoke tolerantnost na polijeganje
 • klip srednje veličine, kompaktan i srednje visoko nasađen na biljci
 • zbog relativno kratke vegetacije i brzog otpuštanja vlage u zriobi, osim kao hibrid za prvu sjetvu, vrlo je pogodan i kao hibrid za ranu postrnu sjetvu kada u normalnim godinama (bez vremenskih ekscesa poput ranog mraza i sl.) dolazi do zriobe prije niskih temperatura i daje prinos sličan onome iz prve sjetve
OS 3114 FAO 330

FAO 350

OS 378

DOBRA ADAPTABILNOST

 • hibrid prvenstvene namjene za proizvodnju suhog zrna
 • odlikuju ga visoka klijavost i energija klijanja te brz i ujednačen početni porast
 • pogodan za sjetvu u najranijim rokovima i redovito daje stabilne i, za svoju FAO grupu, visoke prinose zrna
 • ima nisku i čvrstu robusnu stabljiku izrazite otpornosti na polijeganje te razgranat korjenov sustav
 • kraći klip cilindričnog oblika, srednje visoko položen i čvrsto nasađen uz stabljiku
 • vrlo visoke je tolerantnosti na najzastupljenije bolesti te dobre prilagodljivosti različitim zemljišnim i klimatskim uvjetima proizvodnje
 • posebno visoku tolerantnost pokazao je u uvjetima smanjene raspoložive količine vode i visokih temperatura zraka u vrijeme oplodnje i nalijevanja zrna
FAO 350

FAO 390

OS 398

HIBRID ZA NAKNADNU ILI POSTRNU SJETVU

 • hibrid kukuruza trostruke namjene: za proizvodnju zrna, klipa ili silaže
 • pogodan za najranije rokove sjetve, a stabilne prinose daje i u različitim uvjetima proizvodnje
 • ističe se, za svoju FAO grupu, visokom, robusnom i lisnatom stabljikom s niže položenim srednje krupnim cilindričnim klipom
 • dubok i razgranat korijen omogućuje opskrbu biljke vodom i hranjivim tvarima i u uvjetima manjka lako pristupačne vode kao i na tlima lošijih fizikalno kemijskih svojstava
 • odlične je tolerantnosti na rasprostranjene bolesti i štetnike te odlične tolerantnosti na sušne uvjete proizvodnje
 • izrazite je prilagodljivosti različitim uvjetima proizvodnje
 • u slučaju sjetve u nešto gušćim sklopovima redovito ostvaruje vrlo visoke prinose zrna
 • zbog visoke i robusne stabljike redovito se koristi u proizvodnji rane silaže ili, u slučaju naknadne ili postrne sjetve kao pravi silažni hibrid
FAO 390

FAO 410

OSSK 403

ODLIČNA PROIZVODNA SVOJSTVA

 • namijenjen za proizvodnju zrna u istočnoj i središnjoj te za berbu u klipu u cijeloj RH
 • pogodan za sjetvu u najranijim rokovima
 • visoka klijavost i energija klijanja
 • viša, robusna i lisnata stabljika sa svojstvom dužeg zadržavanja zelene boje lista i stabljike
 • korijen dubok, jak i razgranat
 • kraći, krupan, pravilno formiran klip, tubastog oblika
 • kod ovog hibrida se u rjeđim sklopovima češće javlja dvoklipost
 • visoke je tolerantnosti na najrasprostranjenije bolesti i štetnike
 • u nepovoljnim proizvodnim uvjetima (siromašnije tlo i manjak vode) pokazuje bolja proizvodna svojstva u odnosu na druge hibride, dok u uvjetima vrhunske agrotehnike i u povoljnim vodno-zračnim uvjetima ostvaruje rekordne prinose
OS 5518 FAO 410

FAO 420

Drava 404

UNIVERZALNA NAMJENA U SVIM UZGOJNIM PODRUČJIMA

 • hibrid trostruke namjene: proizvodnja suhog zrna zbog svojstva brzog otpuštanja vlage u zriobi, proizvodnja vvk zbog krupnog i kvalitetnog zrna te proizvodnja silaže cijele biljke zbog krupne biljne mase i odličnog omjera biljna masa zrno
 • visoka, čvrsta, intenzivno zelena lisnata stabljika otporna na polijeganje
 • krupan, cilindričan i na vrhu zatvoren klip
 • posjeduje visoku klijavost i energiju klijanja te vrlo visoku tolerantnost na najzastupljenije bolesti i štetnike
 • zbog svoje univerzalne namjene ovaj hibrid podjednako se koristi u svim proizvodnim dijelovima Republike Hrvatske
Drava 404 FAO 420

FAO 450

Kulak

„KULAK“ MEĐU HIBRIDIMA

 • jedan od najtraženijih OS hibrida kukuruza iz selekcijskog programa Poljoprivrednog instituta Osijek
 • zbog svojih kvaliteta zauzima sve veće površine u Republici Hrvatskoj ali i u inozemstvu
 • daje stabilne i visoke prinose u svim namjenama proizvodnje pa se može koristiti za proizvodnju silaže i za berbu u klipu, ali najčešća namjena mu je kombajniranje u zrnu
 • ima srednje visoku i elastičnu stabljiku s krupnim listovima odlične otpornosti te dubok i razgranat korijen što mu omogućava svojstvo izuzetno dobre otpornosti na polijeganje
 • klip srednje krupan, uspravan i pravilno završen
 • zrno duboko, crvenkaste osnovice sa svojstvom bržeg otpuštanja vlage
 • posjeduje povećanu tolerantnost na nepovoljne klimatske uvjete (nedostatak vode i visoke temperature zraka)
 • odlična adaptabilnost različitim proizvodnim uvjetima
 • hibrid koji u RH i u nizu drugih zemalja redovito daje bolje rezultate od svih konkurentskih hibrida
FAO 450

OS 4014

ZA PROIZVODNJU ZRNA, ALI I RANE SILAŽE

 • novi hibrid iz sredine FAO grupe 400 osnovne namjene za proizvodnju zrna, ali zbog više, lisnatije i robusnije stabljike pokazao je zavidne rezultate u proizvodnji rane silaže
 • odlikuje se visokom energijom klijanja i klijavosti (izražen vigor zrna) i izraženim svojstvom gubitka vlage u zriobi
 • stabljika mu je srednje visine, robusna s bujnim listovima visoke otpornosti na polijeganje
 • korijen dubok, razgranat, jake upojne moći
 • krupniji, cilindričan i srednje visoko nasađen klip s dubokim zrnom visoke kvalitetne vrijednosti, a posebno dobar omjer klip/stabljika daju mu prednost u proizvodnji silaže nad konkurencijom
 • pokazao je iznimnu adaptabilnost različitim klimatsko zemljišnim uvjetima proizvodnje te je pogodan za uzgoj u svim proizvodnim područjima Republike Hrvatske
FAO 450

Tomasov

VISOKA TOLERANTNOST NA NEPOVOLJNE UVJETE

 • uz Kulaka jedan od najtraženijih hibrida kukuruza iz selekcijskog programa Poljoprivrednog instituta Osijek
 • hibrid Tomasov pravi je predstavnik nove generacije hibrida vrhunske rodnosti i stabilnosti.
 • kada govorimo o proizvodnji zrna, što je i prvenstvena namjena ovog hibrida, vrlo je sličan Kulaku ali pokazuje nešto bolju tolerantnost na nepovoljnije klimatske i zemljišne uvjete proizvodnje (nedostatak vode, visoke temperature zraka, tla niže kvalitete)
 • ima čvrstu stabljiku s krupnim listovima te krupan, pravilno završen i niže položen klip s pravilnim zrnima crvenkaste osnovice
 • odlikuje se nešto višom stabljikom od stabljike Kulaka te dubokim i razgranatim korjenovim sustavom koji mu daje bolju mogućnost crpljenja vode i hranjivih tvari
 • u punoj agrotehnici i u optimalnim vremenskim uvjetima Tomasov će reagirati vrhunskim prinosima zrna
FAO 450

FAO 490

Filigran

NAJNOVIJI HIBRID POLJOPRIVREDNOG INSTITUTA OSIJEK

 • hibrid za sve namjene proizvodnje, a osnovna namjena mu je kombajniranje u zrnu
 • od uvođenja široku proizvodnju ostvaruje vrhunske prinosa zrna zbog čega je u kratkom vremenskom roku osvojio poljoprivredne proizvođače diljem Hrvatske
 • ima srednje visoku stabljiku s većim brojem listova u erektum tipu
 • klip srednje krupan do krupan
 • visoke tolerantnosti na najzastupljenije bolesti
 • odlikuje ga široka adaptabilnost na različite zemljišno klimatske uvjete proizvodnje
Filigran FAO 490

FAO 500

OS 504 PC

KOKIČAR

SVOJSTVA:

 • izražen vigor zrna
 • stabljika srednje visine, čvrsta i stabilna
 • posjeduje dubok i razgranat korijen
 • visoka tolerantnost na sušu
 • odlična adaptabilnost na različite zemljišne i klimatske uvjete uzgoja
 • odlikuje se visokim prinosom zrna i visokom kvalitetom kokica
 • zrno je žuto narančaste boje, srednje krupnoće (48-52 zrna u 10 g)
 • vrlo visoka tolerantnost na najzastupljenije bolesti i štetnike
FAO 500

FAO 550

OS 5518

NOVA PERJANICA FAO GRUPE 500

 • novi hibrid iz palete Poljoprivrednog instituta Osijek namijenjen za sve vidove proizvodnje: silaža zrna ili cijele biljke u svim proizvodnim područjima, a suhog zrna na istoku RH
 • novija generacija hibrida iznimne stabilnosti u proizvodnji, ali i izrazite pozitivne reakcije u uvjetima dobrih agroklimatskih proizvodnih uvjeta
 • odlikuje se srednje visokom do višom čvrstom stabljikom te jakim i dubokim korienovim sistemom
 • klip je cilindričan, srednje krupan i pravilno završen s dubokim žutim zrnom u tipu zubana
 • izražene tolerantnosti na visoke temperature zraka
 • odlične tolerantnosti na slabiju pristupačnost vode u odnosu na druge hibride iste ili slične FAO grupe
FAO 550

FAO 590

OSSK 596

HIBRID ZA SVA UZGOJNA PODRUČJA

 • srednje kasni do kasni hibrid kukuruza visokih prinosa i iznimne kvalitete zrna te biljne mase
 • već duži niz godina osobito omiljen kod proizvođača čija se proizvodnja bazira na proizvodnji i skladištenju klipa te proizvodnji silaže zrna ili cijele biljke zbog odličnog omjera biljke/klipa što rezultira visokim i kvalitetnim prinosima
 • odlikuje ga visoka, lisnata i krupna stabljika sa svojstvom produženog zelenog stanja te vrlo krupan, cilindričan i pravilan klip
 • zrno visoke hranidbene vrijednosti s crvenkastom osnovom na vrhu i svojstvom lagane berbe
 • posjeduje pojačanu tolerantnost na bolesti i štetnike, a osobito na Diabroticu
 • odlična morfološka svojstva, kao i iznimna adaptabilnost na različite klimatske i zemljišne uvjete proizvodnje, omogućili su ovom hibridu odličnu prihvaćenost u svim uzgojnim područjima RH ali i u drugim zemljama, od Europe do Afrike i Azije
OSSK 596 FAO 590

Velimir

IZNIMNI REZULTATI U SVIM SEGMENTIMA PROIZVODNJE

 • jedan od predvodnika palete silažnih hibrida kukuruza iz selekcijskog programa Poljoprivrednog instituta Osijek za sve namjene proizvodnje
 • hibrid iznimnog potencijala rodnosti zrna i silažne mase koji u zadnjih nekoliko godina redovito obara rekorde u proizvodnji zrna pa i proizvodnji silažne mase u Republici Hrvatskoj, ali i u nizu drugih zemalja
 • vrlo poželjan hibrid kod svakog proizvođača s namjenom proizvodnje silaže ili za potrebe proizvodnje bioplina
 • visoka stabljika s krupnim i robusnim listovima
 • dubok i razgranat korijen
 • tolerantnost na raširene bolesti i štetnike
 • izvrsna adaptabilnost različitim proizvodnim uvjetima
 • ostvarivanje vrlo visokih uroda kvalitetne silaže cijele biljke ili zrna
 • krupni, pravilni i zdravi klipovi čine ovaj hibrid i odličnim izborom za one kojima je branje klipova imperativ u odabiru hibrida za svoju proizvodnju
FAO 590

FAO 620

OSSK 617

PROIZVODNJA KVALITETNE SILAŽE

 • kasni hibrid koji je zbog vrlo visoke tolerantnosti na različite proizvodne uvjete, ali i zbog izvrsnih proizvodnih svojstava zastupljen na cijelom proizvodnom području Republike Hrvatske, kao i u brojnim zemljama u okruženju
 • prvenstvena namjena ovog hibrida je za proizvodnju silaže zrna ili cijele biljke
 • visoka tolerantnost na bolesti i štetnike
 • brže otpuštanje vode za pripadajuću FAO grupu
 • izvrsna adaptabilnost različitim uzgojnim uvjetima
 • bujna, visoka i čvrsta stabljika, krupniji listovi s odlikom produženog zelenog stanja
 • dubok, razgranat korijen
 • krupan, nešto više nasađen klip sa zrnom visoke hranidbene vrijednosti
OSSK 596 FAO 620

FAO 630

OSSK 635

VISOKA TOLERANTNOST NA MANJAK VODE

 • namijenjen za silažu zrna ili cijele biljke, a na istoku Republike Hrvatske i za berbu u klipu
 • visoka i robusna stabljika s krupnim listovima visoke stabilnosti
 • klip srednje krupan, visoko nasađen sa zrnom u tipu narančasto žutog zubana, komušinom svjetlije zelene boje i oklaskom bijele boje
 • visoka tolerantnost na najraširenije bolesti i štetnike zbog čega je čest izbor brojnih poljoprivrednih proizvođača
 • zahvaljujući jače razvijenom korijenu, biljka posjeduje jaču stabilnost te bolje usvaja hranjiva i vodu, a samim time bolje se prilagođava manjku vode u proizvodnji
FAO 630

FAO 660

Lila

IDEALAN IZBOR ZA PROIZVODNJU SILAŽE I BIOPLINA

 • noviji hibrid kukuruza čija je osnovna namjena proizvodnja silaže ili bioplina
 • u zadnjih nekoliko godina ostvario stabilne i iznadprosječne prinose zbog čega postaje omiljen među poljoprivrednim proizvođačima u Republici Hrvatskoj, ali i u inozemstvu
 • zahvaljujući izvrsnoj adaptabilnosti različitim proizvodnim uvjetima, Lila se uzgaja u svim dijelovima Republike Hrvatske
 • visoka, robusna i čvrsta stabljika s većim brojem krupnih listova produženog zelenog stanja
 • krupan, visoko nasađen klip
 • vrlo dubok i razgranat korijen
 • zbog krupne biljne mase i krupnih klipova sa zrnom više kvalitetne vrijednosti, Lila je iznimno poželjna u proizvodnji silaže za ishranu domaćih životinja
FAO 660

Rudolfov 60

NOVA GENERACIJA SILAŽNIH HIBRIDA

 • noviji hibrid FAO grupe 600 koji se ističe rekordnim prinosima u svojoj FAO grupi
 • osnovna namjena mu je proizvodnja silaže cijele biljke ili zrna
 • stabljika srednje visine, lisnata i robusna, nešto niža od hibrida OSSK 635 i Lile
 • krupan i pravilno formiran te dubok i razgranat korijen odlične tolerantnosti na polijeganje
 • izvrsna adaptabilnost i mogućnost sjetve, za ovu FAO grupu, u gušćim sklopovima daju ovom hibridu prednost za stabilnu proizvodnju silaže, ali i u istočnim proizvodnim područjima za proizvodnju zrna
FAO 660