Poštovani proizvođači,

Desetljećima se u samom središtu žitnice stvaraju vrhunske sorte ječma.

Zahvaljujući rodnosti i kvaliteti, sorte ječma Poljoprivrednog instituta Osijek već niz godina prednjače širokom proizvodnjom u Republici Hrvatskoj i regiji.

Stoga su za Vas i dalje u ponudi najbolji materijali.

Zahvalni smo na Vašem povjerenju i želimo Vam rodnu godinu.

Ječam

Barun

Vodeća sorta ozimog ječma u Republici Hrvatskoj

 • jedna od glavnih sorata ozimog dvorednog ječma iz selekcijskog programa Poljoprivrednog instituta Osijek
 • dominira proizvodnjom ječma u Hrvatskoj čitav niz godina, a od jednake je važnosti i za pivarsku industriju i za stočarstvo
 • tolerantan na najrasprostranjenije bolesti
 • niska, čvrsta i elastična stabljika otporna na polijeganje
 • krupno i ujednačeno zrno
 • visina i stabilnost uroda zrna ove sorte potvrđena je u brojnim manje ili više zahtjevnim godinama, na širokom arealu njegovog uzgoja
 • uspješno se uzgaja u Rumunjskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, a sve ovo vrijeme jedna od vodećih sorata u proizvodnji ječma u Sjevernoj Makedoniji
 • preporuka za sjetvu u optimalnim rokovima je s normom od 220 do 250 kg/ha
Srednje rana sorta

Bingo

Sorta za visoke urode zrna

 • Visokorodna sorta ozimog dvorednog ječma namijenjena za stočarstvo i ljudsku prehranu
 • povećan sadržaj ß-glukana u zrnu
 • stabljika mu je niža, čvrsta i elastična, izvrsne otpornosti na polijeganje
 • dvorednog je, polurastresitog i povijenog klasa s dugim osjem
 • zrno mu je okruglasto, vrlo krupno, dobro formirano
 • ranozrelija je sorta vrlo dobre tolerantnosti na sušu
 • tolerantan na najrasprostranjenije bolesti ječma
 • preporuka za sjetvu u optimalnim rokovima je s normom od 190 do 220 kg/ha
Rana sorta

Bravo

Sorta za manje plodna tla i stresnije uvjete uzgoja

 • sorta ozimog dvorednog ječma iz selekcijskog programa Poljoprivrednog instituta Osijek namijenjen za stočarstvo i ljudsku ishranu.
 • Pogodan za različite uvjete proizvodnje, ali njegova svojstva posebno dolaze do izražaja na manje plodnim tlima te u ekstenzivnijim i stresnijim uvjetima proizvodnje
 • tolerantan na najrasprostranjenije bolesti, a vrlo dobro podnosi zimske nepogode, nepovoljne učinke klimatskih promjena i sušu
 • stabljika mu je srednje visine, do 98 cm, čvrsta i elastična, otporna na polijeganje
 • zrno krupno, vrlo dobro formirano
 • osim u Republici Hrvatskoj, priznat je i u Republici Srbiji
 • preporučujemo ga sijati u optimalnim rokovima sjetve s normom od 190 do 210 kg/ha
Srednje kasna sorta

Kralj

Nova srednje rana sorta ozimog dvorednog ječma izuzetne adaptabilnosti

 • nova visokorodna sorta ozimog dvorednog ječma namijenjena za stočarstvo i ljudsku ishranu
 • izuzetno adaptabilna sorta pa je pogodan za uzgoj na plodnim tlima i u uvjetima intenzivnije proizvodnje, ali dobro uspijeva i na manje plodnim tlima i u ekstenzivnijim uvjetima proizvodnje
 • visok potencijal rodnosti
 • tolerantnost na najrasprostranjenije bolesti
 • srednje visoka, čvrsta i elastična stabljika otporna na polijeganje
 • krupno i ujednačeno zrno
 • za ostvarivanje ciljanog sklopa biljaka sijati ga u optimalnim rokovima sjetve s normom od 200 do 220 kg/ha
Srednje rana sorta

Kum

Najnovija sorta ozimog dvorednog ječma visoke rodnosti i kvalitete zrna

 • najnovija sorta ozimog dvorednog ječma namijenjena za stočarstvo i ljudsku prehranu
 • srednje duga vegetacija i vrijeme klasanja pogodni su za uvjete proizvodnje ječma Republici Hrvatskoj, naročito u nizinskom području gdje ostvaruje stabilne, visoke urode i kvalitetu zrna
 • visoka adaptabilnost
 • tolerantnost na najrasprostranjenije bolesti
 • vrlo dobra otpornost na niske temperature i sušu
 • krupno i ujednačeno zrno
 • ima nižu, čvrstu i elastičnu stabljiku kratkih internodija, a zbog svojih karakteristika jedna je od naših najotpornijih sorti na polijeganje
 • iako nije sorta koju preporučamo kao pivarsku, u uvjetima pravilno primijenjene agrotehnike za proizvodnju pivarskog ječma slad mu je visokog sadržaja ekstrakta te vrlo dobrih citolitičikih i proteolitičkih pokazatelja razgrađenosti slada
 • sjetva u optimalnim rokovima sjetve s normom od 200 do 220 kg/ha
Srednje kasna sorta

Lord

Sorta izuzetno dobre adaptabilnosti

 • ozimi višeredni ječam isključivo namijenjen za stočarsku proizvodnju
 • pokazao izuzetnu adaptabilnost i stabilnost uroda zrna u različitim uvjetima proizvodnje i primijenjenim razinama tehnologije pa se uspješno proizvodi na cjelokupnom proizvodnom području Republike Hrvatske
 • s obzirom na dulju vegetaciju, potencijal uroda iskazuje i u središnjem te na zapadnom proizvodnom području Republike Hrvatske
 • stabljika mu je srednje visine, oko 95 cm, čvrsta i elastična sa svojstvom dobre otpornosti na polijeganje
 • tolerantnost na najrasprostranjenije bolesti
 • dobra tolerantnost na zimske nepogode i sušu
 • krupno i ujednačeno zrno
 • kod sorte Lord potrebno je smanjiti gnojidbu dušikom za 15 do 20%
 • sjetva u optimalnim rokovima sjetve s reduciranom normom od 150 do 160 kg/ha
Srednje kasna sorta

Maestro

Sorta pogodna za intenzivnije uvjete proizvodnje

 • visokorodna sorta dvorednog ječma namijenjena za industriju slada, stočarstvo i ljudsku prehranu
 • stabljika niža, čvrsta i elastična, vrlo dobre otpornosti na polijeganje
 • osje je srednje dužine i lako se odvaja od obuvenca u vrijeme žetve
 • zrno vrlo krupno, dobro formirano s fino naboranim pljevicama svijetložute boje
 • tolerantan na rasprostranjene bolesti ječma
 • vrlo dobro podnosi zimske nepogode i sušu u uvjetima RH
 • naročito pogodna za plodna tla i intenzivnije uvjete proizvodnje
 • u uvjetima pravilno primijenjene agrotehnike za proizvodnju pivarskog ječma daje slad dobrih svojstava
Srednje rana sorta

Maxim

Dvoredni ječam „maksimalne“ rodnosti  i stabilnosti uroda

 • najproširenija sorta ozimog dvorednog ječma iz selekcijskog programa Poljoprivrednog instituta Osijek
 • osim u Republici Hrvatskoj, priznat je i uspješno se proizvodi u 10-ak zemalja u regiji i šire
 • izuzetna adaptabilnost i stabilnost uroda zrna
 • odlično podnosi nepovoljne učinke klimatskih promjena (velike temperaturne oscilacije i suša)
 • odlikuju ga dobro prezimljavanje te naglašeno produktivno busanje
 • niža, čvrsta stabljika otporna na polijeganje
 • izražena tolerantnost na bolesti
 • čest izbor proizvođača koji primjenjuju intenzivnu agrotehniku s ciljem ostvarivanja iznadprosječnog uroda zrna
 • nešto je dulje vegetacije pa svoj potencijal uroda iskazuje i u središnjem te na zapadnom proizvodnom području Republike Hrvatske
 • preporučena norma u optimalnom roku sjetve je od 210 do 220 kg/ha
Srednje kasna sorta

OS Titan

Višeredni ječam kratke vegetacije koji ne poliježe

 • najzastupljenija sorta ozimog višerednog ječma u Republici Hrvatskoj
 • izražene je ranozrelosti koja je vrlo poželjno svojstvo u sve češćim stresnim proizvodnim godinama „kratke vegetacije“
 • niže je i izuzetno čvrste stabljike te ne poliježe što daje osobitu sigurnost u proizvodnji
 • visoka tolerantnost na rasprostranjene bolesti ječma, a vrlo dobro podnosi zimske nepogode i sušu
 • potvrdio izraženu stabilnost uroda zrna, da bi u pojedinim godinama ostvarivao i rekordne urode na širokom arealu uzgoja u RH
 • stabilne i visoke prinose zrna daje na različitim tipovima tala, a pogodan je za uzgoj na plodnim tlima i u uvjetima intenzivnije proizvodnje
 • vrlo mala potrošnja sjemena po hektaru – sjetva s reduciranom količinom sjemena 150 do 160 kg/ha u optimalnom roku sjetve
Rana sorta

Panonac

Evidentan napredak u selekciji višerednog ječma

 • nova, moderna i vrlo atraktivna sorta ozimog višerednog ječma za stočarstvo i ljudsku ishranu
 • evidentan napredak u selekciji – povećan urod zrna, daljnje poboljšanje „zdravstvenog kartona“, povećana otpornost na polijeganje te povećan udjel zrna prve klase i sadržaja proteina u zrnu
 • ima vrlo atraktivan fenotip i horizontalno povijen klas
 • viša, ali vrlo čvrsta i elastična stabljika
 • zrno krupno i dobro formirano
 • s obzirom na dulju vegetaciju svoj potencijal uroda iskazati će i u središnjem te na zapadnom proizvodnom području Republike Hrvatske
 • preporučujemo ga sijati u optimalnim rokovima sjetve s normom od 190 do 200 kg/ha
Srednje kasna sorta

Pleter

Nova rana sorta visokog potencijala uroda

 • nova ranija sorta ozimog dvorednog ječma
 • zbog ranijeg klasanja i produženog vremena nalijevanja zrna posjeduje osnovu za visok potencijal uroda zrna, čak i u sušnim godinama
 • zrno dobro formirano i krupno, izraženog intenziteta nalijevanja, s višom hektolitarskom masom te visokim udjelom zrna prve klase
 • na plodnijim tlima, uz intenzivnu agrotehniku i dobro balansiranu mineralnu gnojidbu mogu se očekivati vrlo visoki prinosi zrna
 • vrlo niska i izuzetno čvrsta stabljika osigurava minimalnu mogućnost polijeganja
 • obzirom na ranozrelost i raniju tehnološku zriobu, nakon proizvodnje sorte Pleter, uz adekvatne vremenske prilike, moguće je planirati proizvodnju postrnih usjeva – proizvodnja soje kratke vegetacije 00 grupe (Korana) ili hibrida rane FAO grupe 300 (OS 3114)
 • preporučena norma sjetve kreće se od 200 do 220 kg/ha u optimalnom roku sjetve
Rana sorta

Predator

Nova sorta izuzetne prilagodljivosti

 • nova visokorodna sorta ozimog dvorednog ječma izuzetne prilagodljivosti različitim uvjetima proizvodnje i tehnologije
 • rekordni rezultati kod primjene intenzivne agrotehnike te iznadprosječni rezultat u nešto zahtjevnijim uvjetima uzgoja i na tlima niže plodnosti s ekstenzivnijom agrotehnikom
 • odlično prezimljavanje
 • visok koeficijent busanja
 • izražena tolerantnost na glavne bolesti ječma
 • naglašena otpornost na stresne uvjete u proizvodnji, osobito sušu
 • niža i elastična stabljika, vrlo otporna na polijeganje
 • pogodan za uzgoj na cjelokupnom proizvodnom području, a zbog dulje vegetacije svoj potencijal uroda zrna posebno će iskazati u središnjem i zapadnom proizvodnom području RH
 • sjetva s uobičajenom normom od 200 do 220 kg/ha u optimalnim rokovima sjetve
Srednje kasna sorta

Roko

Nova sorta reducirane norme sjetve i široke adaptibilnosti

 • nova sorta ozimog višerednog ječma namijenjen za stočarsku proizvodnju
 • zbog svoje izuzetne adaptabilnosti i stabilnosti uroda zrna u različitim uvjetima proizvodnje uspješno se proizvodi na cjelokupnom proizvodnom području Republike Hrvatske, a zbog kasnozrelosti svoj potencijal uroda iskazuje i u središnjem te na zapadnom proizvodnom području Republike Hrvatske
 • stabljika mu je srednje visine, prosječno naraste do 88 cm, čvrsta, elastična, dobre otpornosti na polijeganje
 • zrno vrlo krupno, dobro formirano, odlikuje se visokim sadržajem proteina
 • tolerantan na najrasprostranjenije bolesti ječma
 • vrlo dobro podnosi nepovoljne učinke klimatskih promjena kao što su velike temperaturne oscilacije i suša
 • zbog visokog koeficijenta produktivnog busanja potrebna je manja količina sjemena za sjetvu
 • preporučena norma u optimalnom roku sjetve kreće se na razini od 150 do 170 kg/ha
Srednje kasna sorta

Tuna

 • Medium-late variety
 • Two-rowed winter barley variety for the livestock industry and human consumption
 • Adaptable variety offering high and stable yields
 • Successfully produced in entire production area in Croatia; given its somewhat longer vegetation period, it manifests its yield potential both in the central and in western production areas in Croatia
 • Shorter (average height 84 cm), firm and elastic stems, excellent resistance to lodging, large and well-formed grains
 • Tolerant to most widespread barley diseases
 • Very tolerant of extreme weather in winter and of drought in Croatian conditions
 • Recommended seeding rate of 210-240 kg/ha in optimal sowing periods
Medium-late variety

Zlatko

Ranozrela sorta vrlo visoke tolerantnosti na sušne uvjete

 • Ozimi dvoredni ječam
 • Zlatko je sorta ozimog dvorednog ječma iz selekcijskog programa Poljoprivrednog instituta Osijek koja je već neko vrijeme u ponudi, a namijenjena za stočarstvo i ljudsku prehranu.
 • Prvenstveno je namijenjen uzgoju na plodnijim tlima i u intenzivnoj proizvodnji
 • Ovu sortu odlikuje svojstvo ranozrelosti koja osobito dolazi do izražaja u sve češćim proizvodnim vrlo stresnim proizvodnim godinama „kratke vegetacije“.
 • Stabljika mu je niža, 86 do 90 cm, čvrsta, elastična, vrlo dobre otpornosti na polijeganje.
 • Zrno mu je okruglasto, vrlo krupno te vrlo dobro formirano.
 • Zlatko je sorta tolerantna na najrasprostranjenije bolesti ječma te vrlo dobre tolerantnosti na sušu.
 • Osim u Republici Hrvatskoj, priznat je i u Republici Makedoniji, Federaciji BIH i Republici Kosovo.
 • Za ostvarivanje ciljanog sklopa biljaka preporučena norma u optimalnom roku sjetve kreće se od 200 do 230 kg/ha.
Srednje rana sorta

Jari ječam

Dado

VISOKORODNA SORTA JAROG JEČMA

 • Srednje rana sorta za stočarstvo i ljudsku ishranu te industriju slada
 • Potencijal rodnosti veći od 7,7 t/ha i visokom razinom uroda zrna I. klase
 • Stabljika srednje visine, otporna na polijeganje
 • Dvorednog je i srednje rastresitog klasa, horizontalnog do polu-povijenog u vrijeme formiranja zrna i pune zriobe
 • Vrlo krupno zrno, okruglasto, ujednačeno, izvrsno formirano, visoke hektolitarske mase zrna
 • Dugačkog je osja koje se lako odvaja od obuvenca u vrijeme žetve
 • Tolerantan na rasprostranjene bolesti i štetnike ječma, dobra tolerantnost na sušu
 • Sorta na EU katalogu sorti
 • Ranozrelosti i dužinom vegetacije prilagođen uvjetima proizvodnje RH i Jugoistočne Europe
Dado Srednje rana sorta

Matej

JARI STOČNI JEČAM VISOKE RODNOSTI

 • Srednje rana sorta za stočarstvo i ljudsku ishranu
 • Visokorodna sorta s potencijalom rodnosti većim od 7,5 t/ha, visok prinos zrna I. klase
 • Stabljika srednje visine, čvrsta i elastična, otporna na polijeganje
 • Dvoredni rastresiti klas, povijen u vrijeme formiranja zrna i pune zriobe
 • Zrno vrlo krupno, ujednačeno, izvrsno formirano, izrazito visoke hektolitarske mase zrna
 • Dugačkog je osja koje se vrlo lako odvaja od obuvenca prilikom vršidbe
 • Tolerantan na rasprostranjene bolesti i štetnike ječma
 • Sorta na EU katalogu sorti
 • Priznat u Republici BiH
Matej Srednje rana sorta