Nova rana sorta visokog potencijala uroda

  • nova ranija sorta ozimog dvorednog ječma
  • zbog ranijeg klasanja i produženog vremena nalijevanja zrna posjeduje osnovu za visok potencijal uroda zrna, čak i u sušnim godinama
  • zrno dobro formirano i krupno, izraženog intenziteta nalijevanja, s višom hektolitarskom masom te visokim udjelom zrna prve klase
  • na plodnijim tlima, uz intenzivnu agrotehniku i dobro balansiranu mineralnu gnojidbu mogu se očekivati vrlo visoki prinosi zrna
  • vrlo niska i izuzetno čvrsta stabljika osigurava minimalnu mogućnost polijeganja
  • obzirom na ranozrelost i raniju tehnološku zriobu, nakon proizvodnje sorte Pleter, uz adekvatne vremenske prilike, moguće je planirati proizvodnju postrnih usjeva – proizvodnja soje kratke vegetacije 00 grupe (Korana) ili hibrida rane FAO grupe 300 (OS 3114)
  • preporučena norma sjetve kreće se od 200 do 220 kg/ha u optimalnom roku sjetve

Namjena: stočarstvo i ljudska prehrana

Prosječna visina stabljike 82 cm

Masa 1000 zrna 46 – 50 g

Hektolitarska masa 70 kg/hl

Norma sjetve 375 – 425 klijavih zrna/m2 (200 – 220 kg/ha)