Trenutno nema novosti

Odjel za oplemenjivanje i genetiku krmnog bilja Poljoprivrednog instituta Osijek djeluje kao samostalan Odjel od 1961. godine. Do navedenog razdoblja bio je u sastavu zajedničkog Odjela za industrijsko i krmno bilja. Novom organizacijom Instituta 1961. godine Odjel se odvaja i postaje samostalan, te do 1993. djeluje pod nazivom Odjel za oplemenjivanje i sjemenarstvo krmnog bilja, a nakon toga pod današnjim nazivom.

Prvi predstojnik Odjela bio je prof. dr. sc. Dragoljub Bošnjak koji je na navedenoj funkciji bio sve do umirovljenja 1990. godine. Prvi oplemenjivački program Odjela provodio se na cikoriji šezdesetih godina XX stoljeća. Istovremeno, na Odjelu se počinje razvijati i program oplemenjivanja lucerne koji se aktivno i kontinuirano provodi sve do danas. Na Odjelu je kraće vrijeme sedamdestih godina radio i dr. sc. Ivan Sikora. Od 1990. do 1999. godine predstojnik Odjela bio je prof. dr. sc. Mirko Stjepanović, koji proširuje znanstveno istraživačku djelatnost Odjela te uvodi dva nova oplemenjivačka programa na crvenoj djetelini i stočnom grašku. Od 1999. godine pa do danas predstojnik Odjela je dr. sc. Svetislav Popović koji zajedno sa svojim suradnicima dr. sc. Marijanom Tucak, dr. sc. Čupić Tihomirom, te do 2013. dr.sc. Sonjom Grljušić, nastavlja rad na oplemenjivanju lucerne, intenzivira rad na oplemenjivanju stočnih graškova i crvene djeteline. Od 2013. godine s radom na Odjelu počinje dr. sc. Goran Krizmanić čija je aktivnost usmjerena na sjemenarstvo visokih kategorija sjemena krmnih kultura.

Rezultati rada navedenih djelatnika ogledaju se kroz kontinuirano stvaranja novih kultivara, oplemenjivačkih populacija i linija krmnog bilja, posjedovanje i održavanje bogate gen kolekcije domaće i inozemne germplazme, te unaprjeđenje istraživačkog rada koji je rezultirao provedbom brojnih znanstveno istraživačkih projekata, publiciranjem i prezentiranjem znanstvenih i stručnih radova iz područja oplemenjivanja i genetike krmnih leguminoza.

U razdoblju od 1961.-2016. godine Odjelu za oplemenjivanje i genetiku krmnog bilja  Poljoprivrednog instituta Osijek priznata su 2 kultivara cikorije, 20 kultivara lucerne, 2 kultivara crvene djeteline, te po 2 kultivara ozimog i jarog stočnog graška. Neki od kultivara lucerne i graška priznati su u državama okruženja i Turskoj. Novi svjetski trendovi i sve veće zanimanje znanstvene i stručne javnosti za očuvanjem okoliša i proizvodnjom funkcionalne i kvalitetne hrane, s naglaskom na leguminoze kao bogatog izvora bjelančevina te brojnih nutritivnih i bioaktivnih komponenata za ljudsku i životinjsku ishranu, dokaz su svijetle budućnosti i velike motiviranosti djelatnika Odjela za daljnjim predanim znanstveno istraživačkim i stručnim radom.

Naziv sorte Godina priznavanja Autori Opaske
SORTE LUCERNE
OS 200 2020. Tucak, M.,  Popović, S., Čupić, T., Krizmanić, G. Na EU listi
Os 101 2015. Tucak, M.,  Popović, S., Čupić, T. Na EU listi
OS 100 2011. Popović, S., Tucak, M., Čupić, T., Stjepanović, M. Na EU listi
OS  99 2005. Stjepanović, M., Popović, S., Grljušić, S. Na EU listi
OSJEČKA  95 1995. Bošnjak, D., Stjepanović, M., Popović, S.
OSJEČKA  93 1993. Bošnjak, D., Stjepanović, M., Popović, S.
OSJEČKA  SZ 1991. Bošnjak, D., Stjepanović, M., Popović, S.
OSJEČKA  90 1991. Bošnjak, D., Stjepanović, M., Popović, S., Zorić, J.
OSJEČKA  13 1991. Bošnjak, D., Stjepanović, M., Popović, S., Zorić, J.
OSJEČANKA  89 1990. Bošnjak, D., Stjepanović, M., Popović, S., Zorić, J.
OSJEČKA  12 1989. Bošnjak, D., Stjepanović, M., Popović, S.
OSJEČKA  11 1989. Bošnjak, D., Stjepanović, M., Popović, S.
OSJEČKA  10 1989. Bošnjak, D., Stjepanović, M., Popović, S.
OSJEČANKA  88 1988. Bošnjak, D., Stjepanović, M., Popović, S.
STELA 1985. Bošnjak, D., Stjepanović, M., Popović, S.
VUKA 1983. Bošnjak, D., Stjepanović, M.,
SLAVONKA 1980. Bošnjak, D., Stjepanović, M.
DRAVA 1980. Bošnjak, D., Stjepanović, M.
ZDRAVKA  77 1978. Bošnjak, D., Sikora, I.
OSJEČKA  70 1974. Bošnjak, D., Sikora, I.
OS  66 1970. Bošnjak, D. Na EU listi
SORTE  CRVENE  DJETELINE
OS MARIS 2020. Tucak, M.,  Popović, S., Čupić, T. Na EU listi
OSIRIS 2014. Tucak, M.,  Popović, S., Čupić, T. Na EU listi
OS VIVA 2011. Popović, S., Čupić, T., Tucak, M., Stjepanović, M. Na EU listi
SORTE OZIMOG  I JAROG STOČNOG GRAŠKA
ADAM 2017. Čupić, T., Popović, S., Tucak, M. Na EU listi
OS BERA 2017. Čupić, T., Popović, S., Tucak, M. Na EU listi
LETIN 2011. Čupić, T., Popović, S., Tucak, M., Stjepanović, M. Na EU listi
OS URAN 2010. Popović, S., Čupić, T., Tucak, M., Grljušić, S., Stjepanović, M. Na EU listi
GOLD 2005. Popović, S., Stjepanović, M, Grljušić, S.,  Čupić, T., Tucak, M. Na EU listi
OSJEČKI  ZELENI 2002. Stjepanović, M., Popović, S., Grljušić, S. Na EU listi
SORTE PRIZNATE U DRŽAVAMA KOJE NISU ČLANICE  EU
Država Biljna vrsta  Ime sorte
Srbija Lucerna  OS 66, SLAVONKA, VUKA, OSJEČANKA 88
Srbija Ozimi grašak OSJEČKI ZELENI
Švicarska Lucerna OSJEČANKA 88
Turska Lucerna  OS 66, OS 99
Turska Ozimi grašak OSJEČKI ZELENI

Predstojnik odjela


Dr.sc. Marijana Tucak

Znanstveni savjetnik

Tel: 031 / 515 - 540
mail: marijana.tucak@poljinos.hr

Znanstveni i stručni djelatnici


Dr.sc. Tihomir Čupić

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Tel: 031 / 515 - 543
mail: tihomir.cupic@poljinos.hr

Dr.sc. Goran Krizmanić

Viši znanstveni suradnik

Tel: 031 / 515 - 544
mail: goran.krizmanic@poljinos.hr

Tatjana Stojanac

tehnički suradnik

Tel: 031 / 515 - 541
mail:

Katarina Perić, mag. ing. agr.

Stručni suradnik

Tel: 031 / 515-542
mail: katarina.peric@poljinos.hr

Branimir Tokić, mag. ing. agr.

Stručni suradnik

Tel: 031 / 515-549
mail: branimir.tokic@poljinos.hr

KNJIGE I POGLAVLJA U KNJIGAMA:

Popović, S., Čupić, T., Tucak, M., Grljušić, S., Bolarić, S., Ivanušić, T. (2012.): “Krmno bilje” u Oplemenjivanje poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj / Kozumplik, V., Pejić, I. (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Str. 84-91, monografija.

Stjepanović, M., Čupić, T., Gantner, R. (2012.): “Grašak” / Čupić, T., Gantner, R. (ur.). Osijek: Poljoprivredni fakultet Osijek i Poljoprivredni institut Osijek, sveučilišni udžbenik.

Stjepanović, M., Zimmer, R,. Tucak, M., Bukvić, G., Popović, S., Štafa, Z. (2009.): “Lucerna“ / Popović, S., Stjepanović, M. (ur.). Osijek: Poljoprivredni fakultet Osijek i Poljoprivredni institut Osijek, sveučilišni udžbenik.

Kovačević, J., Drezner, G., Brkić, I., Vratarić, M., Popović, S., Šimenić, J., Jurković, Z., Josipović, M., Špoljarić, J. (2003.): “Poljoprivredni institut Osijek 1878.-2003. – The Agricultural Institute Osijek 1878-2003“. Osijek: Poljoprivredni institut Osijek.

 

OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI:

Guberac, S., Galić, V., Rebekić, A., Čupić, T., Petrović, S. (2021.): “Optimising accuracy of performance predictions using available morphophysiological information in wheat breeding germplasm“, Annals of Applied Biology, 178(2): 367-376.

Tucak, M., Čupić, T., Horvat, D., Krizmanić, G., Ravlić, M. (2020.): „ “, Agricultural Science and Practice, 7(3): 25-30.

Horvat, D., Tucak, M., Viljevac Vuletić, M., Čupić, T., Krizmanić, G., Kovačević Babić, M. (2020.): “Phenolic content and antioxidant activity of the Croatian red clover germplasm collection”, Poljoprivreda, 26(2): 3-10.

Krizmanić, G., Tucak, M., Brkić, A., Marković, M., Jovanović, V.S., Beraković, I., Čupić, T. (2020.): “The impact of plant density on the seed yield and the spring field pea’s yield component”, Poljoprivreda, 26(1): 25-31.

Tucak, M., Čupić, T., Horvat, D., Popović, S., Krizmanić, G., Ravlić, M. (2020.):Variation of phytoestrogen content and major agronomic traits in alfalfa (Medicago sativa L.) populations“, Agronomy-Basel, 10(1): Article Number: 87.

Tucak, M., Popović, S., Horvat, D., Čupić, T., Krizmanić, G., Viljevac Vuletić, M., Ravlić, M. (2019.): „The characterization of isoflavone content in the Croatian red clover collection“, Poljoprivreda, 25(1): 3-11.

Mijić, Z., Kozumplik, V., Šarčević, H., Meglič, V., Varnica, I., Čupić, T. (2019.): “Stability analysis of tuber yield using unbalanced data from potato variety trials“, Genetika-Belgrade, 51(3): 1151-1164.

Čupić, T., Varnica, I., Jukić, G., Krizmanić, G., Tucak, M., Popović, S., Babić, I., Simić, A. (2019.): “Forage grass productivity and quality in south-western part of Pannonian basin”, Journal of Central European Agriculture, 20(1): 341-352.

Tucak, M., Horvat, D., Čupić, T., Krizmanić, G., Tomaš, V., Ravlić, M., Popović, S. (2018.): „Forage Legumes as Sources of Bioactive Phytoestrogens for Use in Pharmaceutics: A Review“, Current Pharmaceutical Biotechnology, 19(7): 537-544.

Krizmanić, G., Čupić, T., Tucak, M., Popović, S. (2017.):Agronomic value of spring field pea breeding lines and varieties for green forage production (Pisum sativum L.)“, Poljoprivreda / Agriculture, 23(1): 17-21.

Tucak, M., Popović, S., Čupić, T., Krizmanić, G. (2017): “Drought stress responses of alfalfa (Medicago sativa L.) breeding populations“.Romanian Agricultural Research, 34, 1-6.   First Online: March, 2017.DII 2067-5720 RAR 2017-166

Mlinarić, S., Čupić, T., Popović, S., Jurković, V., Begović, L., Cesar, V., Lepeduš, H. (2017):” Photochemistry of thylakoid membranes in two pea cultivars with different leaf colouration. Theoretical and Experimental Plant Physiology, 29(1): 13-24.

Tucak, M., Popović, S., Čupić, T., Krizmanić, G., Španić, V., Meglič, V., Radović, J. (2016): “Procjena proizvodnoga potencijala crvene djeteline (Trifolium pratense L.) u uvjetima okolišnoga stresa“, Agriculture, 22 (2), 3-9. 

Stanisavljević, N., Ilić, M.D., Matić, I.Z., Jovanović, Ž., Čupić, T., Dabić, D.Č., Natić, M.M., Tešić, Ž.Lj. (2016.): “Identification of Phenolic Compounds from Seed Coats of Differently Colored European Varieties of Pea (Pisum sativum L.) and Characterization of Their Antioxidant and In Vitro Anticancer Activities, Nutrition And Cancer-An International Journal, 68 (6), 988-1000.

Maras, M., Pipan, B., Šuštar-Vozlič, J., Todorović, V., Đurić, G., Vasić, M., Kratovalieva, S., Ibusoska, A., Agić, R., Matotan, Z., Čupić, T., Meglič, V. (2015): “Examination of Genetic Diversity of Common Bean from the Western Balkans”, Journal of the American Society for Horticultural Science, 140 (4), 308-316.

Stanisavljević, N., Ilić, M.D., Matić, I.Z., Jovanović, Ž., Čupić, T., Dabić, D.Č., Natić, M.M., Tešić, Ž.Lj., Radović, S.S. (2015): “Identification of seed coat phenolic compounds from differently colored pea varieties and characterization of their antioxidant activity”, Archives of Biological Sciences, 67 (3), 829-840.

Popović, S., Tucak, M., Čupić, T., Krizmanić, G. (2015): “The influence of precipitation on forage pea seed yields“, Agriculture, 21 (2), 10-14.

Krizmanić, G., Čupić, T., Tucak, M., Popović, S. (2015.): “Utjecaj roka košnje i gnojidbe dušikom na agronomska svojstva ozimog graška (Pisum sativum ssp. arvense L.)“, Poljoprivreda, 21 (1), 35-40.

Tucak, M., Popović, S., Čupić, T., Krizmanić, G., Španić, V., Šimić, B., Meglič, V. (2014.): “Agro-morphological and forage quality traits of selected alfalfa populations and their application in breeding”, Turkish Journal of Field Crops, 19 (1), 79-83.

Gantner, R., Čupić, T., Stjepanović, M., Drezner, G., Bukvić, G. (2014.): ”Assessing combining abilities and breeding value of dry pea genotypes“, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (2), 376-380.

Gantner, R., Čupić, T., Bukvić, G., Stjepanović, M., Greger, Ž., Steiner, N. (2014.): “Ozimost – novi cilj oplemenjivanja graška za suho zrno u Republici Hrvatskoj“, Zbornik radova 49. hrvatskog i 9. međunarodnog simpozija agronoma, Dubrovnik, Hrvatska, 16.-21. veljače, Marić, S., Lončarić, Z. (ur.), Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, 234-238.

Tucak, M., Popović, S., Čupić, T., Španić, V., Meglič, V. (2013.): “Variation in yield, forage quality and morphological traits of red clover (Trifolium pratense L.) breeding populations and cultivars“, Zemdirbyste-Agriculture, 100 (1), 63–70.

Stanisavljević, N., Jovanović, Ž., Čupić, T., Lukić, J., Dukić, J.M., Radović, S., Mikić, A. (2013.): “Extractability of antioxidants from legume seed flour after cooking and in vitro gastrointestinal digestion in comparison with methanolic extraction of the unprocessed flour”, International Journal of Food Science and Technology, 48 (10), 2096-2140.

Čupić, T., Popović, S., Tucak, M., Jukić, G., Rukavina I. (2013.): “Impact of the semi-leafless field pea on dry matter yield”, Journal of Central European Agriculture, 14 (1), 102-106.

Tucak, M., Popović, S., Čupić, T., Španić, V., Šimić, B., Meglič, V. (2012.): “Combining abilities and heterosis for dry matter yield in alfalfa diallel crosses”, Romanian Agricultural Research, 29, 71-77.

Tucak, M., Popović, S., Grljušić, S., Čupić, T., Bolarić, S. (2011.): “Implementation of molecular markers diversity in parental selection of alfalfa (Medicago sativa L.) germplasm”, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 25 (2), 2310-2314.

Čupić, T., Marić, S., Popović, S., Tucak, M. (2011.): “Estimation of genotypic divergence in European collection of Pisum species for yield related traits”, Romanian Agricultural Research, 28, 87-94.

Popović, S., Tucak, M., Čupić, T. (2011.):” ‘VIVA’ – nova sorta crvene djeteline (Trifolium pratense L.)“, Sjemenarstvo, 28 (3-4), 111-118.

Tucak, M., Popović, S., Čupić, T., Španić, V., Jug, I. (2011.): “Phenotypic diversity of alfalfa (Medicago sativa L.) germplasm”, Agriculture, 17 (1), 36-41.

Tucak, M., Popović, S., Čupić, T., Grljušić, S., Meglič, V., Jurković, Z. (2010.): “Efficiency of phenotypic and DNA markers for a genetic diversity study of alfalfa“, Russian Journal of Genetics, 46 (11), 1314-1319.

Čupić, T., Popović, S., Gantner, R., Tucak, M., Sudar, R. (2010.): “Procjena nutritivne vrijednosti cijele biljke bezlisnog tipa krmnog graška u produkciji mlijeka“, Mljekarstvo, 60 (4), 266-272.

Tucak, M., Čupić, T., Popović, S.  (2010.): “Fenotipska varijabilnost oplemenjivačkih populacija lucerne“, Poljoprivreda, 16 (1), 25-31.

Tucak, M., Popović, S., Čupić, T., Šimić, G., Gantner, R., Meglič, V. (2009.): “Evaluation of alfalfa germplasm collection by multivariate analysis based on phenotypic traits“, Romanian Agricultural Research, 26, 47-52.

Čupić, T., Tucak, M., Popović, S., Bolarić, S., Grljušić, S., Kozumplik, V. (2009.): “Genetic diversity of pea (Pisum sativum L.) genotypes assessed by pedigree, morphological and molecular data“, Journal of Food, Agriculture & Environment, 7 (3-4), 343-348.

Tucak, M., Čupić, T., Popović, S., Stjepanović, M., Gantner, R., Meglič, V. (2009.): “Agronomic evaluation and utilization of red clover (Trifolium pratense L.) germplasm“, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 37 (2), 206-210.

Popović, S., Tucak, M., Čupić, T.,  Kovačević, V. (2009): “Influences of liming on yields of alfalfa hay“, Agriculture, 15 (1), 29-32.

Popović, S., Tucak, M., Čupić,  T.,  Šimić,  B.  (2008.): “Influence of Soil pH on Alfalfa Dry  Matter and Protein Yield”, Cereal Research Communications, 36 (Part 3/SS), 1459-1462.

Tucak, M., Popović, S., Bolarić, S., Kozumplik, V. (2008.): “Agronomic Evaluation of Alfalfa  Genotypes under Ecological Conditionsof Eastern Croatia”, Cereal Research  Communication, 36 (Part 1/SS), 651-654.

Čupić, T., Popović, S., Tucak, M., Stjepanović, M. (2008.): “Ammi Analysis of  Grain Yield  of Dry Pea Genotypes in the Varying Rainfall Conditions”, Cereal Research   Communications, 36 (Part 1/SS), 647-650.

Tucak, M., Popović, S., Čupić, T., Grljušić, S., Bolarić, S., Kozumplik, V. (2008): “Genetic diversity of alfalfa (Medicago spp.) estimated by molecular markers and morphological characters“, Periodicum Biologorum, 110 (3), 243-249.

Grljušić, S., Bolarić, S., Popović, S., Čupić, T., Tucak, M., Kozumplik, V. (2008): “Comparison of morphological and RAPD markers in evaluation of red clover (Trifolium pratense L.) changes caused by natural selection“, Periodicum Biologorum, 110 (3), 237-242.

Tucak, M., Popović, S., Grljušić, S., Čupić, T., Kozumplik, V., Šimić, B. (2008): “Variability and relationships of important alfalfa germplasm agronomic traits“, Periodicum Biologorum, 110 (4), 311-315.

Tucak, M., Popović, S., Čupić, T., Grljušić, S., Meglič, V. (2008.): “Variranje prinosa i komponenti prinosa sjemena populacija lucerne“, Sjemenarstvo, 25 ( 2), 113-122.

Čupić, T., Tucak, M., Popović, S., Andrić, L. (2008.): “Proučavanje svojstava kakvoće lokalnih populacija lucerne“, Sjemenarstvo, 25 (3-4), 171-178.

Čupić, T., Tucak, M., Popović, S. (2008.): “Proučavanje lokalnih populacija lucerne u svrhu stvaranja nove oplemenjivačke germplazme“, Poljoprivreda, 14 (2), 46-51.

Stjepanović, M., Gantner, R., Popović, S., Čupić, T., Knežević, M., Vranić, M. (2008.): “Krmna vrijednost smjese ozimog graška i pšenice u različitim rokovima košnje“, Krmiva, 50 (1), 11-17.

Mjera 10.2. – Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

Odgovorna osoba: Dr.sc. Čupić Tihomir (2018.-2020.)

Europski poljoprivredni fonda za ruralni razvoj

 

Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj 

Koordinator: Dr.sc. Čupić Tihomir (2017.-2020.)

Ministarstvo poljoprivrede

 

Procjena oplemenjivačke vrijednosti germplazme lucerne (Medicago spp.)

Voditelj: Dr.sc. Popović Svetislav (2008.-2014.)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

 

Značaj i uloga krmnih leguminoza u održivoj proizvodnji i očuvanju okoliša

Voditelj: Dr.sc. Tucak Marijana (2012.-2013.)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske – Bilateralna suradnja Hrvatska-Slovenija

 

Održivo očuvanje izvornih mahunarki jugoistočne Europe i očuvanje njihovih tradicionalnih prehrambenih i hranidbenih proizvoda“  (Project No. ERA 168/01)

Voditelj u RH.: Dr.sc. Čupić Tihomir (2010.-2012.)

SEE-ERA.NET PLUS Coordination and Support Action (Contract Number: 226156) co-funded by the European Community’s Programme for International Cooperation under the 7th Framework Programme for Research and Technological Development (2007-2013)