Poljoprivredni institut Osijek je ustrojen od sljedećih ustrojstvenih jedinica:

 1. Odjel za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica
 2. Odjel za oplemenjivanje i genetiku kukuruza
 3. Odjel za oplemenjivanje i genetiku industrijskog bilja
 4. Odjel za oplemenjivanje i genetiku krmnog bilja
 5. Odjel za voćarstvo
 6. Odjel za sjemenarstvo
 7. Odjel za poljoprivrednu tehniku i melioracije
 8. Odjel – Agrokemijski laboratorij
 9. Služba općih poslova
 10. Financijska služba
 11. Radna jedinica Sjemensko dobro