Utemeljen 1955. godine u Zavodu za poljoprivredu pod nazivom Odjel za industrijsko i krmno bilje. Svrha je bila unaprijediti glavne industrijske i krmne kulture na području istočne Hrvatske, a glavnina poslova odnosila se na agrotehnička istraživanja. U prvom razdoblju Odjel je vodio Marko Budišić, dipl. ing. Početkom 60-ih godina XX. stoljeća Odjel se dijeli na Odjel za industrijsko bilje i sjemenarstvo te Odjel za krmno bilje i sjemenarstvo.

Od 1967. do 2009. godine Odjelom rukovodi dr.sc. Marija Vratarić, čijim dolaskom započinje kadrovsko jačanje, a od 1993. godine nosi naziv Odjel za oplemenjivanje i genetiku industrijskog bilja. Oplemenjivački programi na soji, suncokretu i ozimoj uljanoj repici postepeno su se sve više razvijali, a napuštani su programi rada na manje značajnim kulturama (lan, konoplja, ricinus i dr.). Oplemenjivački rad na Odjelu, značajno intenziviran u proteklih 40-tak godina, rezultirao je stvorenim i priznatim vlastitim kultivarima i hibridima.  Njihovom komercijalizacijom kroz sjemenarstvo stvorena je materijalna osnova za kvalitetniji znanstveno-istraživački rad.

Od 2010. godine do danas Odjelom rukovodi dr.sc. Aleksandra Sudarić. Glavni cilj oplemenjivačkog rada je kontinuirano stvaranje novih boljih genotipova soje i suncokreta za proizvodnu praksu odgovarajućim oplemenjivačkim metodama, uz stalno praćenje i korištenje svjetskih trendova u oplemenjivanju ovih kultura. Osim oplemenjivačkog rada, na Odjelu se izvode i razna agrotehnička istraživanja na vlastitom sortimentu radi preporuka širokoj praksi.

Iz dosadašnjeg oplemenjivačkog rada, u razdoblju od 1976. do 2016. godine Institutu je priznato 43 kultivara soje (3 u R. Mađarskoj) u okviru 00-II. grupe zriobe i 13 hibrida suncokreta (2 u Slovačkoj i 2 u BiH).

Priznati kultivari soje siju se na velikim površinama u širokoj proizvodnji (oko 10 kultivara Instituta sada se sije na oko 70% od ukupnih površina pod sojom u R. Hrvatskoj) i značajno doprinose povećanju i unaprjeđenju proizvodnje.

Znanstvenici Odjela objavili su preko 250 znanstvenih i stručnih radova uključujući magistarske i doktorske radove, sedam knjiga, više studija te uredili 11 Zbornika radova sa savjetovanja o soji u Osijeku. Preko 100 radova indeksirano je u referalnim bazama podataka. Rezultati istraživanja izlažu se na simpozijima u zemlji i inozemstvu te u direktnim kontaktima sa proizvođačima. Tijekom proteklog razdoblja, pojedini znanstvenici Odjela za svoj rad nagrađeni su značajnim znanstvenim i stručnim priznanjima.

Kontinuirano genetsko unapređenje soje suvremenim metodama oplemenjivanja
voditelj: dr.sc. Aleksandra Sudarić  (2007.-2014.)
znanstveni projekt MZOŠ

 

Stabilnost genotipova suncokreta na važna agronomska svojstva i kakvoću ulja
voditelj: dr.sc. Miroslav Krizmanić  (2008.- 2014.)
znanstveni projekt MZOŠ

 

Diaporthe/Phomopsis spp. i Sclerotinia sclerotiorum na soji i suncokretu
voditelj: dr.sc. Tomislav Duvnjak  (2008.-2014.)
znanstveni projekt MZOŠ

 

Učinak desikacije u redovnoj i postrnoj sjetvi suncokreta
voditelj: dr.sc. Ivica Liović  (2008.-2009.)
Osječko-baranjska županija, Poljoprivredni institut Osijek i Bioagrar d.o.o.

KNJIGE I POGLAVLJA U KNJIGAMA:

Markulj Kulundžić, A., Mijić, A., Liović, I., Varga, I., Viljevac Vuletić, M. (2023): Insight into the Physiological Mechanism of Sunflower Plants from the Aspect of Chlorophyll a Fluorescence. Chlorophyll a Fluorescence Measurements in Croatia – First Twenty Years. Osijek: Poljoprivredni institut Osijek, str. 115-125, poglavlje u knjizi.

Matoša Kočar, M., Duvnjak, T., Pejić., Marković, M. (2023): Chlorophyll a Fluorescence as a Promising Tool for Precise Phenotyping in Conventional Soybean Breeding. Chlorophyll a Fluorescence Measurements in Croatia – First Twenty Years. Osijek: Poljoprivredni institut Osijek, str. 101-114, poglavlje u knjizi.

Sudarić, A. (2020): “Soybean for Human Consumption and Animal Feed”, Sudarić, A. (ur.). London, United Kingdom: IntechOpen, monografija / doi:10.5772/intechopen.73719

Sudarić, A., Matoša Kočar, M., Duvnjak, T., Zdunić, Z., Markulj Kulundžić, A., (2019): Improving Seed Quality of Soybean Suitable for Growing in Europe / doi:10.5772/intechopen.89922, poglavlje u knjizi.

Gadžo, D., Đikić, M., Jovović, Z., Mijić, A. (2017): „Alternativni ratarski usjevi“, Sarajevo: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, udžbenici i skripta.

Sudarić, A., Vratarić, M., Pejić, I., Pospišil, A., Kolak I. (2012.): “Soja” u Oplemenjivanje poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj / Kozumplik, V., Pejić, I. (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Str. 72-77, monografija.

Krizmanić, M. (2012.): “Suncokret” u Oplemenjivanje poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj / Kozumplik, V., Pejić, I. (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Str. 77-80, monografija.

Kovačević, V., Sudarić, A., Antunović, M. (2011): “Mineral Nutrition” in Soybean Physiology and Biochemistry / Hany a. El-Shemy (ed.). Rijeka: InTech Publisher, 389-462, monografija.

Sudarić, A. (2011): Soybean – Molescular Aspect of Breeding / Sudarić, A. (ed.). Rijeka: InTech Publisher, monografija.

Sudarić, A., Vratarić, M., Mladenović Drinić S., Zdunić, Z. (2011): “Genetic Improvement: Molecular-Based Strategies” in Soybean – Molecular Aspects of Breeding / Sudarić, A. (ed.). Rijeka: InTech Publisher, 57-80, monografija.

Gadžo, D., Đikić, M., Mijić, A. (2011.): “Industrijsko bilje”, Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredni-prehrambeni fakultet, sveučilišni udžbenik.

Vratarić, M., Sudarić, A. (2008.): “Soja Glycine max (L.) Merr.”, Poljoprivredni institut Osijek, sveučilišni udžbenik.

 

OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI:

Mazur, M.; Matoša Kočar, M.; Jambrović, A.; Sudarić, A.; Volenik, M.; Duvnjak, T.; Zdunić, Z. (2024): Crop-Specific Responses to Cold Stress and Priming: Insights from Chlorophyll Fluorescence and Spectral Reflectance Analysis in Maize and Soybean. Plants, 13 (9), 1204. doi.org/10.3390/plants13091204

Varga, I., Kristić, M., Lisjak, M., Tkalec Kojić, M., Iljkić, D., Jović, J., Kristek S., Markulj Kulundžić, A., Antunović, M. (2024): Antioxidative Response and Phenolic Content of Young Industrial Hemp Leaves at Different Light and Mycorrhiza. Plants, 13 (6), 840, 16. doi.org/10.3390/plants13060840

Markulj Kulundžić, A., Sudarić, A., Matoša Kočar, M., Duvnjak, T., Liović, I., Mijić, A., Varga, I., Viljevac Vuletić, M. (2024): Detailed Insight into the Behaviour of Chlorophyll a Fluorescence Transient Curves and Parameters during Different Times of Dark Adaptation in Sunflower Leaves. Agronomy, 14 (5), 954, 14. doi.org/10.3390/agronomy14050954

Varga, I.; Markulj Kulundžić, A.; Tkalec Kojić, M.; Antunović, M. (2024): Does the Amount of Pre-Sowing Nitrogen Fertilization Affect Sugar Beet Root Yield and Quality of Different Genotypes? Nitrogen, 5, 386-408. doi.org/10.3390/nitrogen5020025

Markulj Kulundžić, A., Iljkić, D., Antunović, M., Sudarić, A., Varga, I. (2023): The relationship between chlorophyll a fluorescence parameters and yield components in sunflower hybrids. Botanica Serbica 47 (1), 103-111. doi.org/10.2298/BOTSERB2301103M

Varga, I., Rebekić, A., Pospišil, M., Markulj Kulundžić, A., Zebec, V., Iljkić, D., Antunović, M. (2023): Fenotypová modifikovatelnost listu cukrové řepy během vegetatce s odhadem listové plochy. Listy cukrovarnické a řepařské 139 (5-6), 182-190.

Varga, I., Radočaj, D., Jurišić, M., Markulj Kulundžić, A., Antunović, M. (2023): Prediction of sugar beet yield and quality parameters with varying nitrogen fertilization using ensemble decision trees and artificial neural networks. Computers and electronics in agriculture 212, 108076, 12. doi.org/10.1016/j.compag.2023.108076

Varga, I., Jović, J., Rastija, M., Markulj Kulundžić, A., Zebec, V., Lončarić, Z., Iljkić, D., Antunović, M. (2022): Efficiency and management of nitrogen fertilization in sugar beet as spring crop: a review. Nitrogen (Basel), 3 (2), 170-185. doi.org/10.3390/nitrogen3020013

Markulj Kulundžić, A., Sudarić, A., Matoša Kočar, M., Mijić, A., Liović, I., Viljevac Vuletić, M., Varga, I., Cesar, V., Lepeduš, H. (2022): Sunflower agronomic traits in field irrigation conditions. Genetika-Belgrade 54 (1), 473–489. doi.org/10.2298/GENSR2201473K

Ravlić, M., Markulj Kulundžić, A., Baličević, R., Marković, M., Viljevac Vuletić, M., Kranjac, D., Sarajlić, A. (2022): Allelopathic potential of sunflower genotypes at different growth stages on lettuce. Applied sciences (Basel) 12 (24), 12568, 9. doi.org/10.3390/app122412568

Duvnjak, T.; Vrandečić, K.; Sudarić, A.; Ćosić, J.; Matoša Kočar, M. (2023): First Report of Charcoal Rot Caused by Macrophomina phaseolina on Hemp in Croatia. Plant Disease 107 (9), 2861. doi.org/10.1094/PDIS-03-23-0490-PDN

Duvnjak, T.; Vrandečić, K.; Sudarić, A.; Ćosić, J.; Siber, T.; Matoša Kočar, M. (2023): First Report of Hemp Fusarium Wilt Caused by Fusarium oxysporum in Croatia. Plants, 12 (18), 3305. doi.org/10.3390/plants12183305

Štefanić, E.; Rašić, S.; Lucić, P.; Zimmer, D.; Mijić, A.; Antunović, S.; Japundžić-Palenkić, B.; Lukačević, M.; Zima, D.; Štefanić, I. (2023): The critical period of weed control influences sunflower (Helianthus annuus l.) yield and yield componentsAgronomy, 13 (8), 2008. / doi.org/10.3390/ agronomy13082008

Matoša Kočar, M., Josipović, M., Sudarić, A., Plavšić, H., Beraković, I., Atilgan, A., Marković, M. (2023): Environment- and genotype-dependent irrigation effect on soybean grain yield and grain quality. Applied Sciences, 13 (1), 111. / doi.org/10.3390/app13010111

Matoša Kočar, M., Sudarić, A., Duvnjak, T., Markulj Kulundžić, A. (2022): Progress, adaptability and stability of soybean grain yield and grain quality in conventionally created elite lines. Genetika-Belgrade, 55 (1), 245-262. / doi:10.2298/GENSR23010245M

Matoša Kočar, M., Josipović, A., Sudarić, A., Duvnjak, T., Viljevac Vuletić, M., Marković, M., Markulj Kulundžić, A. (2022): Chlorophyll a fluorescence as tool in breeding drought stress-tolerant soybean. Journal od Central European Agriculture, 23 (2), 305-317. / doi.org/10.5513/JCEA01/23.2.3437

Mijić, A., Duvnjak, T., Liović, I., Sudarić, A., Barić,K., Jug, D., Markulj Kulundžić, A. (2022): Weeds in sunflower production in Croatia and their control. Journal od Central European Agriculture, 23 (4), 782-794. / doi.org/10.5513/JCEA01/23.4.3637

Mijić, A., Liović, I., Sudarić, A., Duvnjak, T., Šimić, B., Markulj Kulundžić, A. (2022): Makropokusi kao važan čimbenik u procjeni agronomskih svojstava hibrida suncokreta. Poljoprivreda 28 (1), 24-31. / doi.org/10.18047/poljo.28.1.4

Markulj Kulundžić, A., Viljevac Vuletić, M., Matoša Kočar, M., Antunović Dunić, J., Varga, I., Zdunić, Z., Sudarić, A., Cesar, V., Lepeduš, H. (2022): Effect of elevated temperature and excess light on photosynthetic efficiency, pigments, and proteins in the field-grown sunflower during afternoon. Horticulturae, 8, (5), 392. / doi:10.3390/horticulturae8050392

Markulj Kulundžić, A., Josipović, A.; Matoša Kočar, M., Viljevac Vuletić, M., Antunović Dunić, J., Varga, I., Cesar, V., Sudarić, A., Lepeduš, H. (2022): Physiological insights on soybean response to drought. Agricultural water management, 268, 107620, 12 doi:10.1016/j.agwat.2022.107620

Markulj Kulundžić, A., Viljevac Vuletić, M., Matoša Kočar, M., Mijić, A., Varga, I., Sudarić, A., Cesar, V., Lepeduš, H. (2021): “The combination of increased temperatures and high irradiation causes changes in photosynthetic efficiency”, Plants, 10, 2076. / doi:10.3390/plants10102076

Duvnjak, T., Sudarić, A., Vrandečić, K., Mijić, A., Čupić, T., Liović, I., Matoša Kočar, M. (2021): The Aggressivness of Diaporthe longicolla and Diaporthe pseudolongicolla Isolates Tested by the Soybean Seed’s Artificial Inoculation, Poljoprivreda (Osijek), 27 (1), 60-65. / doi:/10.18047/poljo.27.1.8

Liović, I., Horvat, D., Mijić, A., Sudarić, A., Duvnjak, T., Markulj Kulundžić, A. (2021): Procjena stabilnosti uroda zrna i sadržaja ulja hibrida suncokreta AMMI analizom, Poljoprivreda, 27 (1), 3-10. / doi:10.18047/poljo.27.1.1

Varga, I., Lončarić, Z., Kristek, S., Markulj Kulundžić, A., Rebekić, A., Antunović, M. (2021): Sugar beet root yield and quality with leaf seasonal dynamics in relation to planting densities and nitrogen fertilization, Agriculture, 11 (5), 407. / doi:10.3390/agriculture11050407

Mijić, A., Liović, I., Sudarić, A., Gadžo, D., Duvnjak, T., Šimić, B., Jug, D., Markulj Kulundžić, A. (2021): Influence of plant density and hybrid on grain yield, oil content and oil yield of sunflower, ACS – Agriculturae conspectus scientificus, 86 (1), 27-33.

Mijić, A., Liović, I., Sudarić, A., Duvnjak, T., Jug, D., Kranjac, D., Jovović, Z., Markulj Kulundžić, A. (2021): „Status and perspectives of sunflower production in Croatia“, Agriculture and Forestry, 67 (1), 35-45. / doi:10.17707/AgricultForest.67.1.03

Matoša Kočar, M., Vila, S., Petrović, S., Rebekić, A., Sudarić, A., Josipović, A., Markulj Kulundžić, A. (2020): „Assessment of phenotypic variability of saccharides in soybean genotypes suitable for growing in Europe“, Journal of Central European agriculture, 21 (1), 92-103. / doi:/10.5513/JCEA01/21.1.2452

Mijić, A., Duvnjak, T., Dedić, B., Liović, I., Sudarić, A., Markulj Kulundžić, A., Zdunić, Z. (2020): „Mikoze kao uzročnici biotskog stresa u proizvodnji suncokreta“, Glasnik zaštite bilja, 43 (6), 60-67.

Matoša Kočar, M., Vila, S., Petrović, S., Rebekić, A., Sudarić, A., Duvnjak, T., Markulj Kulundžić, A. (2020): „Variability of fatty acid profiles, oxidative stability and nutritive quality of oil in selected soybean genotypes“, Poljoprivreda, 26 (2), 11-20. / doi:10.18047/poljo.26.2.2

Žulj Mihaljević, M., Šarčević, H., Lovrić, A., Andrijanić, Z., Sudarić, A., Jukić, G., Pejić, I. (2020): „Genetic diversity of European commercial soybean [Glycine max (L.) Merr.] germplasm revealed by SSR markers“, Genetic resources and crop evolution, 67, 1587-1600. / doi:10.1007/s10722-020-00934-3.

Mijić, A., Liović, I., Sudarić, A., Gadžo, D., Duvnjak, T., Markulj Kulundžić, A., Jovović, Z., Jankulovska, M. (2020): „Preliminary results of the influence of sowing dates on the most important sunflower agronomic traits“, Agriculture & Forestry, 66 (1), 233-240. doi:10.17707/AgricultForest.66.1.21

Matoša Kočar, M., Vila, S., Petrović, S., Rebekić, A., Sudarić, A., Duvnjak, T., Markulj Kulundžić, A. (2019): „Seed quality of soybean cultivars suitable for growing in europe“, Book of abstracts of the 6th Congress of the Serbian Genetic Society, Vasiljević, B., Patenković, A., Nikolić, N. (ur.), Beograd: Serbian Genetic Society, 234-234.

Matoša Kočar, M., Vila, S., Petrović, S., Rebekić, A., Sudarić, A., Duvnjak, T., Markulj Kulundžić, A., Josipović, A. (2019): “Isoflavone concentrations in soybeans suitable for growing in Europe“, Genetika-Belgrade, 51 (1), 47-59. doi:10.2298/GENSR1901047M

Sudarić, A., Matoša Kočar, M., Duvnjak, T., Andrić, L., Zdunić, Z. (2019): „Program oplemenjivanja soje poljoprivrednog instituta osijek – dio europske platforme proizvodnje bjelančevina biljnog porijekla“, Zbornik sažetaka 12. međunarodnog kongresa Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo, Matotan, Z., (ur.), Umag, Hrvatska: Hrvatsko agronomsko društvo, 64-65.

Markulj Kulundžić, A., Viljevac Vuletić, M., Sudarić, A., Matoša Kočar, M., Mijić, A., Cesar, V., Lepeduš, H. (2019): „The photosynthetic efficiency in sunflower plants at stressful growth conditions“, Book of abstracts of the 6th CONGRESS OF THE SERBIAN GENETIC SOCIETY / Vasiljević, B., Patenković, A., Nikolić, N., (ur.), Beograd: Serbian Genetic Society, Belgrade, Serbia, 192-192.

Liović, I., Markulj Kulundžić, A., Mijić, A., Sudarić, A. (2019): „Oplemenjivanje suncokreta na činioce abiotskog stresa“, Zbornik sažetaka 12.međunarodnog kongresa Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo, Matotan, Z., Haramija, J., (ur.), Zagreb: Hrvatsko agronomsko društvo, 66-67.

Žulj Mihaljević, M., Šarčević, H., Lovrić, A., Andrijanić, Z., Sudarić, A., Pejić, I. (2019): „Genetska raznolikost hrvatske komercijalne germplazme soje utvrđena mikrosatelitskim markerima“, Zbornik sažetaka, Matotan, Z., (ur.), Zagreb: Hrvatsko agronomsko društvo, 62-63.

Mijić, A., Liović, I., Sudarić, A., Zdunić, Z., Andrić, L., Šimić, B., Markulj Kulundžić, A. (2019): „Razvoj uljnih hibrida suncokreta u Poljoprivrednom institutu Osijek“, Zbornik sažetaka 54. hrvatskog i 14. međunarodnog simpozija agronoma, Mioč, B., Širić, I. (ur.), Zagreb: Grafomark d.o.o. Zagreb, 87-88.

Liović, I., Mijić, A., Pospišil, V., Markulj Kulundžić, A. (2019): „Utjecaj folijarne gnojidbe na urod zrna suncokreta“, Zbornik sažetaka 54. hrvatskog i 14. međunarodnog simpozija agronoma, Mioč, B., Širić, I. (ur.), Zagreb: Grafomark d.o.o., Zagreb, 132-133.

Matoša Kočar, M., Sudarić, A., Sudar, R., Duvnjak, T., Zdunić, Z. (2018): “Screening of early maturing soybean genotypes for production of high quality edible oil”, Zemdirbyste-Agriculture, 105, (1), 55-62. / doi:10.13080/z-a.2018.105.008

Duvnjak, T., Vrandečić, K., Sudarić, A., Mijić, A., Čupić, T., Liović, I., Matoša-Kočar, M. (2018): „Pathogenicity of new species Diaporthe novem on soybean seed“, International Conference on Advances in Plant Sciences, AbdelGawwad, M. R. (ur.), Sarajevo, 22-22.

Matoša Kočar, M., Sudarić, A. (2018): „Sve zanimljivija ljekovitost soje“.

Matoša Kočar, M., Sudarić, A., Vila, S., Petrović, S., Rebekić, A., Josipović, A., Markulj Kulundžić, A. (2018): „Varijabilnost sadržaja izoflavona u domaćim genotipovima soje“, Zbornik sažetaka 53. hrvatskog i 13. međunarodnog simpozija agronoma, Rozman, V., Antunović, Z., (ur.), Osijek: Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 99-100.

Mijić, A., Liović, I., Sudarić, A., Gadžo, D., Jovović, Z., Jankulovska, M., Markulj Kulundžić, A., Duvnjak, T. (2017): “The effect of environment on the phenotypic expression of grain yield, oil content and oil yield in sunflower hybrids”, Agriculture and Forestry, 63 (1), 309-318. / doi:10.17707/AgricultForest.63.1.32

Kurasch, A.K., Hahn, V., Leiser, W.L., Vollmann, J., Schori, A., Betrix, C.A., Mayr, B., Winkler, J., Mechtler, K., Aper, J., Sudaric, A., Pejic, I., Sarcevic, H., Jeanson, P., Balko, C., Signor, M., Miceli, F., Strijk, P., Rietman, H., Muresanu, E., Djordjevic, V., Pospisil, A., Barion, G., Weigold, P., Streng, S., Kroen, M., Wuerschum, T. (2017): “Identification of mega-environments in Europe and effect of allelic variation at maturity E loci on adaptation of European soybean”, Plant Cell and Environment, 40 (5), 765-778.

Liović, I., Mijić, A., Markulj Kulundžić, A., Duvnjak, T., Gadžo, D. (2017): „Utjecaj vremenskih uvjeta na urod zrna, sadržaj ulja i urod ulja novih OS hibrida suncokreta“. Poljoprivreda, 23 (1), 34-39. / doi:10.18047/poljo.23.1.6

Kovačević, J., Mazur, M., Drezner, G., Lalić, A., Sudarić, A., Dvojković, K., Viljevac Vuletić, M., Josipović, M., Josipović, A., Markulj Kulundžić, A., Lepeduš, H. (2017): “Photosynthetic efficiency parameters as indicators of agronomic traits of winter wheat cultivars in different soil water conditions”, Genetika-Belgrade, 49 (3), 891-910. / doi:10.2298/GENSR1703891K

Duvnjak, T., Sudarić, A., Matoša Kočar, M., Ćosić, J., Vrandečić, K. (2017): “First report of soybean Fusarium wilt caused by Fusarium oxysporum in Croatia”, Plant Disease, 101 (1), 249. / doi.org/10.1094/PDIS-05-16-0665-PDN

Josipović, A., Sudar, R., Sudarić, A., Jurković, V., Matoša Kočar, M., Markulj Kulundžić, A. (2016): „Total phenolic and total flavonoid content variability of soybean genotypes in eastern Croatia“, Croatian Journal of Food Science and Technology, 8 (2), 60-65.

>Markulj Kulundžić, A., Kovačević, J., Viljevac Vuletić, M., Josipović, A., Liović, I., Mijić, A., Lepeduš, H., Matoša Kočar, M. (2016): „Impact of abiotic stress on photosynthetic efficiency and leaf temperature in sunflower“, Poljoprivreda, 22 (2), 17-22.

>Markulj Kulundžić, A., Viljevac Vuletić, M., Jocić, S., Cvejić, S., Matoša Kočar, M., Mijić, A., Liović, I., Sudarić, A., Lepeduš, H., Kovačević, J., Josipović, A. (2016): „Effect of different soil water content effect on genotype expession in photosynthetic efficiency and leaf temperature in sunflower“, Genetika-Belgrade, 48 (3), 971-982.

Hladni, N., Jocić, S., Mijić, A., Miklič, V., Miladinović, D. (2016): “Correlation and path analysis of yield and yield components of confectionary sunflower”. Genetika-Belgrade, 48 (3), 827-835. / doi: 10.2298/GENSR1603827H

Marković, M., Josipović, M., Ravlić, M., Josipović, A., Zebec, V. (2016): “Deficit irrigation of soybean (Glycine max. (L.) Merr.) based on monitoring of soil moisture, in sub-humid area of Eastern Croatia”, Romanian Agricultural Research, 33, 1-8.

Ćosić, J., Sudarić, A., Vrandečić, K., Matoša Kočar, M., Duvnjak, T. (2016): “First report of soybean Fusarium wilt caused by Fusarium graminearum in Croatia”, Plant Disease, 100 (3), 648-649.

Blažinkov, M., Sikora, S., Sudarić, A., Mesić, M., Rajnović, I., Redžepović, S. (2015): “Improvement of rhizobial inoculants: a key process in sustainable soybean production”, Agriculturae Conspectus Scientificus, 80 (1), 25-29.

Kovačević, J., Mazur, M., Lalić, A., Josipović, M., Josipović, A., Matoša Kočar, M., Marković, M., Antunović, J., Cesar, V. (2015): “Photosynthetic performance index in early stage of growth, water use efficiency, and grain yield of winter barley cultivars”, Chilean Journal of Agricultural Research, 75 (3), 275-283.

Hladni, N., Jocić, S., Mijić, A., Miklič, V., Miladinović, D. (2015): “Correlation and path coefficient analysis for protein yield in confectionary sunflower (Helianthus annuus L.)”, Genetika-Belgrade, 47 (3), 811-818.

Štefanić, E., Dimić, D., Štefanić, I., Sudarić, A., Rašić, S., Gregić, I., Kovačević, V. (2015): „Structure of weed community in soybean crop in Vukovar-Srijem County“, Proceedings and abstracts of 8th International scientific/professional conference „Agriculture in nature and environment protection“, Vukovar, Croatia, 1st-3rd June, Baban, M., Rašić S. (ed.), Glas Slavonije d.d., Osijek, 94-98.

Krizmanić, G., Šimić, B., Tucak, M., Popović, S., Čupić, T., Španić, V., Mijić, A., Liović, I. (2014): “Importance of storage conditions and seed treatment for sunflower hybrids seeds germination”, Poljoprivreda, 20 (2) 3-7.

Zdunić, Z., Grljušić, S., Ledenčan, T., Duvnjak, T., Šimić, D. (2014): “Quantitative trait loci mapping of metal concentrations in leaf of the maize IBM population”, Hereditas (Lund), 151 (2/3), 55-60.

Perić, V., Nikolić, A., Babić, V., Sudarić, A., Srebrić, M., Đorđević, V., Mladenović Drinić, S. (2014): “Genetic relatedness of soybean genotypes based on agromorphological traits and RAPD markers”, Genetika Belgrade, 46 (3), 839-854.

Sudarić, T., Zmaić, K., Mijić, A. (2014.): „Perspektive vanjskotrgovinskog poslovanja suncokretovog ulja u Republici Hrvatskoj“, Zbornik radova 49. hrvatskog i 9. međunarodnog simpozija agronoma, Dubrovnik, Hrvatska, 16.-21. veljače, Marić, S., Lončarić, Z. (ur.), Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, 176-180.

Matoša Kočar, M., Sudarić, A., Josipović, A., Markulj, A., Mazur, M. (2014): „Effect of beneficial microorganism technology and genotype interaction on soybean seed quality“, Proceedings and abstracts of the 7th International scientific/professional conference “Agriculture in nature and environment protection, Vukovar, Croatia, 28th-30th May, Baban, M., Đurđević, B. (ed.), Glas Slavonije d.d., Osijek, 196-200.

Josipović, A., Sudarić, A., Lončarić, Z., Kovačević, J., Matoša Kočar, M., Markulj, A., Jurković, V. (2014): „Photosynthetic efficiency of soybean on cadmium contaminated soil“, Proceedings and abstracts of the 7th International scientific/professional conference “Agriculture in nature and environment protection”, Vukovar, Croatia, 28th-30th May, Baban, M., Đurđević, B. (ed.), Glas Slavonije d.d., Osijek, 201-205.

Markulj, A., Viljevac Vuletić, M., Kovačević, J., Josipović, A., Liović, I., Mijić, A., Sudarić, A., Matoša Kočar, M. (2014): „Water deficiency effects on photosynthetic performance in leaves of sunflower plants at developmental stage of butonisation“, Proceedings and abstracts of the 7th international scientific/professional conference “Agriculture in nature and environment protection”, Vukovar, Croatia, 28th-30th May, Baban, M., Đurđević, B. (ed.), Glas Slavonije d.d., Osijek, 191-195.

Zdunić, Z., Andrić, L., Sudarić, A., Drezner G., Lalić, A., Kovačević, J. Dvojković, K. (2014): „Use of farm-saved seed in modern agriculture“, Proceedings of International scientific and professional conference 15th Ružička Days “Today science – tomorrow industry”, Vukovar, Croatia, 11th-12th September, Šubarić, D., Jukić, A. (ed.), Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Croatian Society of Chemical Engineers, Osijek and Zagreb, 352-355.

Krizmanić, M., Mijić, A., Liović, I., Sudarić, A., Sudar, R., Duvnjak, T., Krizmanić, G., Bilandžić, M. (2013.): “Utjecaj okoline na sadržaj ulja i sastav masnih kiselina kod novih OS-hibridnih kombinacija suncokreta”, Poljoprivreda, 19 (1) 41-47.

Sudar, R., Sudarić, A., Josipović, M., Viljevac, M. (2013): “Oil and triacylglycerols composition of soybean lines”, The Journal of Ege University Faculty of Agriculture, 37 (2), 541-546.

Josipović, M., Sudarić, A., Sudar, R., Plavšić, H., Marković M., Jug D., Stojić, B. (2013): „Influence of irrigation and variety on the soybean grain yield and quality in the no nitrogen fertilization soil condition“, Proceedings and abstracts of 2nd International scientific conference „Soil and Crop Management: Adaptation and Mitigation of Climate Change“, Osijek, Croatia, 26th-28th September, Vukadinović, V., Đurđević B. (ed.), Croatian Soil Tillage Research Organization, Osijek, 237-245.

Vinković, T., Parađiković, N., Teklić, T., Tkalec, M., Josipović, A. (2013.): „Utjecaj biostimulatora na indeks lisne površine kod rajčice“, Zbornik radova 48. hrvatskog i 8. međunarodnog simpozija agronoma, Dubrovnik, Hrvatska, 17.-22. veljače, Marić, S., Lončarić, Z. (ur.), Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, 358-362.<

Krizmanić, M., Liović, I., Mijić, A., Krizmanić, G., Šimić, B., Duvnjak, T., Bilandžić, M., Marinković, R., Gadžo, D., Markulj, A. (2012.): “Utjecaj okolina na kvantitativna svojstva novih OS-hibrida suncokreta”, Sjemenarstvo, 29 (3-4), 121-135.

Liović, I., Krizmanić, M., Mijić, A., Bilandžić, M., Markulj, A., Marinković, R., Gadžo, D. (2012.): “Linija x tester analiza u procjeni kombinatornih sposobnosti sadržaja ulja kod suncokreta”, Poljoprivreda, 18 (2), 3-6.

Liović, I., Mijić, A., Krizmanić, M., Pepo, P., Kovačević, V., Markulj, A., Duvnjak, T., Krizmanić, G. (2012): “Influence of sunflower cytoplasmic male sterile and restorer line on grain yield stability among different environmental conditions”, Acta agronomica Hungarica, 60 (3), 247-255.

Mijić, A., Liović, I., Kovačević, V., Pepo, P. (2012): “Impact of weather conditions on variability in sunflower yield over years in eastern parts of Croatia and Hungary”, Acta agronomica Hungarica, 60 (4), 397-405.

Zdunić, Z., Nastasić, A., Jocković, Đ., Ivanović, M., Đalović, I., Mijić, A., Jocković, M. (2012): “Genetic analysis of grain yield and oil content in two maize populations”, Periodicum biologorum, 114 (1), 67-72.

Antunović, M., Rastija, M., Sudarić, A., Varga, I., Jović, J. (2012): “Response of soybean to phosphorus fertilization under drought stress conditions”, Növénytermelés, 61 (2), 117-120.

Sudarić, A., Vratarić, M., Matoša, M., Duvnjak, T., Volenik M. (2012.): „Genetski napredak u kakvoći zrna OS-linija soje“, Zbornik radova 47. hrvatskog i 7. međunarodnog simpozija agronoma, Opatija, Hrvatska, 13.-17. veljače, Pospišil, M. (ur.), Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 340-343.

Krizmanić, M., Markulj, A., Mijić, A., Liović, I., Sudarić, A. (2012.): „Komparativna istraživanja novih OS hibrida suncokreta u različitim agroekološkim uvjetima“, Zbornik radova i sažetaka 5. međunarodnog znanstveno stručnog skupa „Poljoprivreda u zaštiti prirode i okoliša“, Vukovar, Hrvatska, 4.-6. lipnja, Stipešević, B., Sorić, R. (ur.)., Glas Slavonije d.d., Osijek, 238-243.

Sudar, R., Jokić, S., Velić, D., Bilić, M., Sudarić, A., Keleković, S., Zec Zrinušić, S. (2012): „Determination of isoflavones in soybean meal after supercritical carbon dioxide extraction“, Proceedings of 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia, 13th-17th February, Pospišil, M. (ed.), University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, 561-564.

Sudar, R., Čupić, T., Horvatski Zivalov, T., Sudarić A. (2012): „Oligosaccharides in legume grains“ Proceedings of the 6th European Congress on Food, Novi Sad, Serbia, 23rd– 26th May, Lević, J. (ed.), University of Novi Sad, Institute of Food Technology, Novi Sad, 241-245.

Rastija, M., Sudarić, A., Kovačević, V., Iljkić, D., Varga, I. (2012): „Impacts of liming on yield, protein contents and cadmium status in soybean“, 16th International Eco-Conference® on 7th Safe Food, Novi Sad, Serbia, 26th-29th September, Aleksić, N. (ed.), Ecological Movement of Novi Sad, Novi Sad, 243-250.

Josipović, M., Sudarić, A., Kovačević, V., Marković, M., Plavšić, H., Liović, I. (2011): “Irrigation and nitrogen fertilization influences on soybean variety (Glycine max. L. Merr.) properties”, Poljoprivreda, 17 (1), 9-15.

Santos, J.M., Vrandečić, K., Ćosić, J., Duvnjak, T., Phillips, A.J.L. (2011): “Resolving the Diaporthe species occurring on soybean in Croatia”, Persoonia, 27, 9-19.

>Kovačević, V., Sudarić, A., Sudar, R., Rastija, M., Iljkić, D. (2011): “Residual impacts of liming and fertilization on soybean yield and quality”, Novenytermeles, 60 (2 Suppl.), 259-262.

Mijić, A., Sudarić, A., Krizmanić, M., Duvnjak, T., Bilandžić, M., Zdunić, Z., Ismić, E. (2011): “Grain and oil yield of single-cross and three-way cross os sunflower hybrids”, Poljoprivreda, 17 (1), 3-8.

Marjanovic- Jeromela, A., Marinkovic, R., Ivanovska, S., Jankulovska, M., Mijic, A., Hristov, N. (2011): “Variability of yield determining components in winter rapeseed (Brassica napus L.) and their correlation with seed yield”, Genetika Belgrade, 43 (1), 51-66.

Marković, M., Josipović, M., Plavšić, H., Jambrović, A., Liović, I., Teodorović, R. (2011): „Influence of genotype on maize (Zea mays L.) yield and yield parameters in irrigated and N fertilized conditions“, Proceedings of 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia, 14th – 18th February, Pospišil, M. (ed.), University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, 640-644.

Majić, I., Ivezić, M., Brmež, M., Raspudić, E., Sudarić, A., Sarajlić, A. (2011): „The contribution of naturally occuring mycorrhiza to the control of endoparasitic nematodes in soybean“, Proceeding of the 3rd International Conference „Research people and actual tasks on multidisciplinary science“, Lozenec, Bulgaria, 8th-10th June, Atanasov, A. (ed.), Bulgarian National Multidisciplinary Scientific Network of the Professional Society for Research Work, Lozenec, 203-208.

Hladni, N., Jocić, S., Miklič, V., Mijić, A., Saftić-Panković, D., Škorić, D. (2010): “Effect of morphological and physiological traits on seed yield and oil content in sunflower”, Helia, 33 (53), 101-116.

Liović, I., Martinović, J., Bilandžić, M., Krizmanić, M., Mijić, A., Šimić, B. (2010.): “Desikacija u redovnoj i postrnoj sjetvi suncokreta”, Poljoprivreda, 16 (1), 13-19.
Šimić, B., Ćosić, J., Duvnjak, V., Andrić, L., Liović, I. (2010.): “Utjecaj gnojidbe na gospodarska svojstva kukuruza šečerca”, Sjemenarstvo, 3-4 (27), 133-137.

Vrandečić, K., Jurković, D., Riccioni, L., Ćosić, J., Duvnjak, T. (2010): “Xanthium italicum, Xanthium strumarium and Arctium lappa as new hosts for Diaporthe helianthi”, Mycopathologia, 170 (1), 51-60.

Puškadija, Z., Ozimec, S., Florijančić, T., Opačak, A., Mijić, A. (2010): “Low adaptive capacity of sunflower for nectar secretion under the changing climate in Eastern Croatia”, Növénytermelés/Crop Production/, 59 (4) 433-436.

Sudarić, A., Vratarić, M., Mladenović Drinić, S., Matoša, M. (2010): “Biotechnology in soybean breeding”, Genetika Belgrade, 42 (1), 91-102.

Vratarić, M., Sudarić, A., Duvnjak, T., Šunjić, K. (2010.): “Agronomska vrijednost novih vrlo ranih sorata soje”, Sjemenarstvo, 27 (1-2), 5-17.

Sudarić, A., Vratarić, M., Matoša, M., Duvnjak, T., Redžepović, S., Sikora, S. (2010.): „Učinak biološke fiksacije dušika na urod i kakvoću zrna različitih genotipova soje“, Zbornik radova 45. hrvatskog i 5. međunarodnog simpozija agronoma, Opatija, Hrvatska, 15.-19. veljače, Lončarić, Z., Marić, S. (ur.), Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, 514-518.

Matoša, M., Sudarić, A., Vratarić, M., Volenik, M., Redžepović, S. (2010.): „Simbiozna fiksacija dušika – alternativa održivog uzgoja soje“, Zbornik radova i sažetaka 3. međunarodnog znanstveno stručnog skupa „Poljoprivreda u zaštiti prirode i okoliša“, Vukovar, Hrvatska, 31. svibnja – 2. lipnja, Jug, D., Sorić, R. (ur.), Osječki list d.o.o., Osijek, 145-150.

Josipović, M., Kovačević, V., Plavšić, H., Jambrović, A., Liović, I., Marković, M. (2010): „Effect of irrigation, N fertilization and genotype to starch concentration in maize grain“, Proceedings and abstracts of the 3rd International scientific/professional conference „Agriculture in nature and environment protection“, Vukovar, Croatia, 31st May – 2nd June, Jug, D., Sorić, R. (ed.), Osječki list d.o.o., Osijek, 71-76.

Josipović, M., Plavšić, H., Sudarić, A., Vratarić, M., Liović, I. (2010.): „Utjecaj navodnjavanja i gnojidbe dušikom na urod zrna soje Glycine max (L.) Merr.“, Zbornik radova 45. hrvatskog i 5. međunarodnog simpozija agronoma, Opatija, Hrvatska, 15.-19. veljače, Lončarić, Z., Marić, S. (ur.), Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, 751-755.

Puškadija, Z., Ozimec, S., Jelkić, D., Mijić, A., Lužaić, R. (2010.): „Oprašivanje suncokreta (Helianthus annuus L.) medonosnom pčelom (Apis mellifera carnica) kao agrotehnička mjera“, Zbornik radova 2. međunarodne konferencije „Vallis Aurea“, Požega, Hrvatska, 3. rujna, Katalinić, B. (ur.), Veleučilište u Požegi, Danube Adria Assiciation for Automation and Manufacturing, Požega i Beč, 1205-1209.

Zdunić, Z., Sudarić A., Kovačević J., Šimić D. (2010.): „Znanje i inovacija – osnova unaprijeđenja poljoprivrede“, Zbornik radova 45. hrvatskog i 5. međunarodnog simpozija agronoma, Opatija, Hrvatska, 15.-19. veljače, Lončarić, Z., Marić, S. (ur.), Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, 514-518.

Teklić, T., Vratarić, M., Sudarić, A., Kovačević, V., Vukadinović, V, Bertić, B. (2009): “Relationships among chloroplast pigments concentration and chlorophyllmeter readings in soybean under influence of foliar magnesium application”, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 40 (1), 706-725.

Sudarić, A., Vratarić, M., Volenik, M. (2009.): „Genetski napredak – osnova unaprijeđenja proizvodnje soje“, Zbornik radova 44. hrvatskog i 4. međunarodnog simpozija agronoma, Opatija, Hrvatska, 16.-20. veljače, Marić, S., Lončarić, Z. (ur.), Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, 395-399.

Lisjak M., Andrić L. Vinković T., Stanisavljević A., Karalić K., Engler M., Popović B., Špoljarević M., Bešlo D., Sudarić A. (2009.): „Dinamika otpuštanja elektrolita iz sjemena soje u fazi imbibicije“, Zbornik radova 44. hrvatskog i 4. međunarodnog simpozija agronoma, Opatija, Hrvatska, 16.-20. veljače, Lončarić Z., Marić S. (ur.), Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, 340-344.

Sudarić, A., Vratarić, M., Volenik, M., Matoša, M., Duvnjak, V. (2009.): “Heterozis i heterobeltiozis za komponente uroda zrna soje”, Poljoprivreda, 15 (2), 26-31.

Puškadija, Z., Mijić, A., Florijančić, T., Ozimec, S., Opačak, A. (2009): “Influence of biotic and abiotic environmental conditions on sunflower (Helianthus annuus L.) grain yield”, Cereal Research Communications, 37 (Suppl 1), 105-108.

Vrandečić, K., Ćosić, J., Jurković, D., Duvnjak, T., Riccioni, L. (2009): “First report of Diaporthe phaseolorum on sunflower (Helianthus annuus) in Croatia: Disease notes”, Plant disease, 93 (10), 1074-1074.

Šimić, B., Svitlica, B., Ćosić, J., Andrić, L., Rozman, V., Poštić, J., Liović, I. (2009): “Influence of Fungicides application and seed processing on sunflower seed quality”, Agriculturae Conspectus Scientificus, 74 (3), 269-271.

Mijić, A., Liović, I., Zdunić, Z., Marić, S., Marjanović Jeromela, A., Jankulovska, M. (2009): Quantitative analysis of oil yield and its components in sunflower (Helianthus annuus L.), Romanian Agricultural Research, 26 41-46.

Krizmanić, M., Mijić, A., Čupić, T., Duvnjak, V., Puškadija, Z. (2008): “Biplot analysis of sunflower plant height on different soils and precipitations”, Cereal Research Communications, 36 2(S5), 1331-1334.

Liović, I., Josipović, M., Šimić, D., Krizmanić, G., Mijić, A. (2008): “Marketable tuber yield stability in potato”, Cereal Research Communications, 36 (Suppl. 5 Part 1), 87-90.

Mijić, A., Krizmanić, M., Liović, I., Marić, S., Duvnjak, T. (2008): “Influence of different soil types and rainfall conditions on oil content in sunflower”, Cereal Research Communications, 36 2(S2), 1327-1330.

Zdunić, Z., Mijić, A., Dugalić, K., Šimić, D., Brkić, J., Marjanović-Jeromela, A. (2008): “Genetic analysis of grain yield and starch content in nine maize populations”, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 32 (6), 495-500.

Bilandžić, M., Krizmanić, M., Liović, I., Mijić, A. (2008.): “Primjena pripravka Pledge 50 WP u suzbijanju korova suncokreta”, Poljoprivredni glasnik, 1, 67-75.

Horvat, D., Drezner, G., Šimić, G., Mijić, A., Magdić, D. (2008): “Quality of wheat cultivars created at the Agricultural institute Osijek in relation to high molecular weight glutenin subunits (HMW-GS) composition”, Periodicum biologorum, 110 (3), 263-268.

Marjanović- Jeromela, A., Marinković, R., Mijić, A., Jankulovska, M., Zdunić, Z., Nagl, N. (2008): “Oil yield stability of winter rapeseed (Brassica napus L.) genotypes”, Agriculturae Conspectus Scientificus, 73 (4), 217-220.

Marjanović-Jeromela, A., Marinković, R., Mijić, A., Zdunić, Z., Ivanovska, S., Jankulovska, M. (2008): “Correlation and path analysis of quantitative traits in winter rapeseed (Brassica napus L.)”, Agriculturae Conspectus Scientificus, 73 (1), 13-18.

Mijić, A., Kozumplik, V., Kovačević, J., Liović, I., Krizmanić, M., Duvnjak, T., Marić, S., Horvat, D., Šimić, G., Gunjača, J. (2008): “Combining abilities and gene effects on sunflower grain yield, oil content and oil yield”, Periodicum biologorum, 110 (3), 277-284.

Duvnjak, T., Popović, R., Liović, I., Vratarić, M., Sudarić, A. (2008): “Genotype by environment interaction of germination in soybean cultivars”, Cereal research communications, 36 (Part 1/S5), 83-86.

Sikora, S., Blažinkov, M., Babić, K., Sudarić, A., Redžepović, S. (2008): “Symbiotic nitrogen fixation and sustainable soybean production”, Cereal research communications, 36 (S5), 1483-1486.

Sudarić, A., Vratarić, M., Duvnjak, T., Majić, I., Volenik, M. (2008): “The effectiveness of biological nitrogen fixation in soybean linked to genotype and environment”, Cereal Research Communications, 36 (1), 67-70.

Jurković, D., Vrandečić, K., Ćosić, J., Riccioni, L., Duvnjak, T. (2008): “Morphological identification of Diaporthe/Phomopsis sp. isolated from Xanthium italicum”, Poljoprivreda, 13 (2), 10-14.

Sudarić, A., Vratarić, M. (2008.): “Značenje, dostignuća i trendovi u oplemenjivanju soje u Poljoprivrednom institutu Osijek”, Sjemenarstvo, 25 (3-4), 207-216.

Sudarić, A., Vratarić, M., Rajcan, I., Duvnjak, T., Volenik, M. (2008): “Application of molecular markers in parental selection in soybean”, Acta Agronomica Hungarica, 56 (4), 393-398.

Sudarić, A., Vratarić, M., Sudar, R., Duvnjak, T., Jurković, Z. (2008): „Breeding soybean for improved oil quantity and quality“, Proceedings of the 4th Central European Congress on Food and 6th Croatian Congress of Food technologists, biotechnologists and nutritionists, Cavtat, Croatia, 15th-17th May, Ćurić, D. (ed.), Croatian Chamber of Economy, Zagreb, 149-154.

Sudarić, A., Vratarić, M., Duvnjak, T. (2008.): „Povezanost učinka bakterizacije i rodnosti genotipova soje“, Zbornik radova 43. hrvatskog i 3. međunarodnog simpozija agronoma, Opatija, Hrvatska, 18.-21. veljače, Pospišil, M. (ur.), Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 295-298.

Duvnjak, T., Mijić, A., Liović, I., Vratarić, M., Sudarić, A., Krizmanić, M., Vrandečić, K., Ćosić, J. (2008): „Estimantion of sunflower breeding material tolerance on Diaporthe/Phomopsis helianthi“, Proceedings of the 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain, 8th-12th June, Velasco, L. (ed.), Junta de Andalucia – Consejeria de Agricultura y Pesca, Cordoba, Vol. 1, 143-147.

Duvnjak, T., Vratarić, M., Sudarić, A., Mijić, A., Vrandečić, K. (2008.): „Pojava i intenzitet plamenjače (uzročnik Peronospora manshurica) na soji u 2007. godini“, Zbornik radova 43. hrvatskog i 3. međunarodnog simpozija agronoma, Opatija, Hrvatska, 18.-21. veljače, Pospišil, M. (ur.), Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 290-294.

Krizmanić, M., Liović, I., Mijić, A., Bilandžić, M., Duvnjak, T. (2008.): „Nova generacija OS hibrida suncokreta tolerantnih na sušu i visoke temperature“, Zbornik radova 43. hrvatskog i 3. međunarodnog simpozija agronoma, Opatija, Hrvatska, 18.-21. veljače, Pospišil, M. (ur.), Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 299-303.

Liović, I., Bilandžić, M., Krizmanić, M., Mijić, A., Popović, R., Ivanišić, I., Duvnjak, T., Šimić, B., Ćosić, J. (2008): „Influence of desiccation on germination and field emergence of sunflower“, Proceedings of the 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain, 8th-12th June, Velasco, L. (ed.), Junta de Andalucia – Consejeria de Agricultura y Pesca, Cordoba, Vol. 1, 341-344.

Liović, I., Sudar, R., Krizmanić, M., Mijić, A., Bilandžić, M., Jurković, Z., Šimić, B., Duvnjak, T., Duvnjak, V. (2008): „Productive and chemical properties of sunflower hybrids“ Proceedings of the 4th Central European Congress on Food and 6th Croatian Congress of Food technologists, biotechnologists and nutritionists, Cavtat, Croatia, 15th-17th May, Ćurić, D. (ed.), Croatian Chamber of Economy, Zagreb, Vol. 1, 189-195.

Šimić, B., Ćosić, J., Liović, I., Krizmanić, M., Poštić, J. (2008): „The influence of weather conditions on economic characteristics of sunflower hybrids in macro experiments from 1997 to 2007“, Proceedings of the 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain, 8th-12th June, Velasco, L. (ed.), Junta de Andalucia – Consejeria de Agricultura y Pesca, Cordoba, Vol. 1, 261-263.

Vrandečić, K., Jurković, D., Ćosić, J., Riccioni, L., Duvnjak, T. (2008): „Morphological and molecular identification of Diaporthe helianthi from Xanthium italicum“, Proceedings of the 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain, 8th-12th June, Velasco, L. (ed.), Junta de Andalucia – Consejeria de Agricultura y Pesca, Cordoba, Vol. 1, 121-124.

Hladni, N., Jocić, S., Miklič, V., Mijić, A., Saftić- Panković, D. (2008): „Direct and indirect effects of morphophysiological traits on seed yield of sunflower (Helianthus annuus L.)“, Proceedings of the 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain, 8th-12th June, Velasco, L. (ed.), Junta de Andalucia – Consejeria de Agricultura y Pesca, Cordoba, Vol. 1, 393-398.

Hladni, N., Jocić, S., Miklič, V., Mijić, A., Saftić Panković D., Balalić- Kraljević, M. (2008): „Direct and indirect effects of morphophysiological traits on oil yield of sunflower (Helianthus annuus L.)“, Proceedings of International Conference “Conventional and Molecular Breeding of Field and Vegetable Crops”, Novi Sad, Serbia, 24th-27th November, Kobiljski, B. (ed.), Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, 290-294.

Puškadija, Z., Štefanić, E., Florijančić, T., Opačak, A., Kraljičak, Ž., Mijić, A. (2008): „Značaj evidencije pčelara i pčelinjaka za regionalni razvoj“, Zbornik radova 2. međunarodne konferencije „Vallis Aurea“, Požega, Hrvatska, 19. rujna, Katalinić, B. (ur.),: Veleučilište u Požegi, DAAAM International, Požega i Beč, 801-805.

Rezultati dosadašnjeg oplemenjivačkog rada Odjela za oplemenjivanje i genetiku industrijskog bilja su 45 priznate sorte soje i 14 priznatIh hibrida suncokreta.

 

SORTE SOJE

Sorta Grupa zriobe Godina priznavanja Autori Opaske
1. OS NEVENA 0 2020. Sudarić, A., Duvnjak, T. na EU listi
2. OS ĐURĐICA 0-I. 2020. Sudarić, A., Duvnjak, T. na EU listi
3. SUNCE 0-I. 2016. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
4. SONJA 0 2011. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
5. EMA 00-0 2010. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
6. SEKA 0-I. 2010. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
7. SARA 0-I. 2010. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
8. SANDA 0 2009. Vratarić, M., Sudarić, A., Duvnjak, T. na EU listi
9. MARA 0-I. 2009. Vratarić, M., Sudarić, A., Duvnjak, T. na EU listi
10. TENA 0-I. 2008. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
11. TOMA 0 2008. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
12. LUCIJA 00-0 2006. Vratarić, M., Sudarić, A., Duvnjak, T. na EU listi
13. KORANA 00 2006. Vratarić, M., Sudarić, A., Duvnjak, T. na EU listi
14. VITA 0 2005. Vratarić, M., Sudarić, A., Duvnjak, T.
15. JANA I. 2003. Vratarić, M., Sudarić, A.
16. JULIJANA 0 2003. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
17. OS ZORA 0-I. 2003. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
18. NIKA 0-I. 2001. Vratarić, M., Sudarić, A.
19. SMILJANA 0-I. 2001. Vratarić, M., Sudarić, A.
20. DARIJA 0-I. 1999. Vratarić, M., Sudarić, A.
21. KRUNA 0 1999. Vratarić, M., Sudarić, A.
22. ANICA 0-I. 1998. Vratarić, M., Sudarić, A.
23. IKA 0-I. 1998. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
24. KUNA 0 1997. Vratarić, M., Sudarić, A.
25. PODRAVKA 95 0 1995. Vratarić, M., Krizmanić, M., Sudarić, A., Bilandžić, M.
26. NADA 0 1994. Vratarić, M., Krizmanić, M., Sudarić, A.
27. KAJA 0 1994. Vratarić, M., Krizmanić, M., Jukić, V., Bilandžić, M.
28. IVA 0 1993. Vratarić, M., Krizmanić, M., Bilandžić, M., Jukić, V.
29. BARA 0 1993. Vratarić, M., Krizmanić, M., Bilandžić, M.
30. MIRNA 0-I. 1991. Vratarić, M., Krizmanić, M.
31. NERETVA 0-I. 1991. Vratarić, M., Krizmanić, M.
32. LIKA I. 1989. Vratarić, M., Krizmanić, M.
33. MORAVA I. 1988. Vratarić, M., Krizmanić, M.
34. BOSNA I.-II. 1988. Vratarić, M., Krizmanić, M.
35. DRINA I. 1988. Vratarić, M., Krizmanić, M.
36. UNA 0 1988. Vratarić, M., Krizmanić, M., Jukić, V.
37. JOŠAVA 0-I. 1987. Vratarić, M., Krizmanić, M.
38. ILOVA 0-I. 1986. Vratarić, M., Krizmanić, M.
39. MURA 00 1986. Vratarić, M., Krizmanić, M.
40. TISA I. 1986. Vratarić, M., Krizmanić, M. na EU listi
41. SAVA 0-I. 1985. Vratarić, M., Krizmanić, M.
42. PODUNAVKA I. 1984. Vratarić, M., Krizmanić, M.
43. VUKA II. 1984. Vratarić, M., Krizmanić, M.
44. DRAVA 0-I. 1983. Vratarić, M., Krizmanić, M.
45. OS-289 0 1976. Vratarić, M., Henneberg, R.

 

HIBRIDI SUNCOKRETA

Hibrid Godina priznavanja Autori Opaske
1. MATEJ 2016. Mijić, A., Liović, I., Krizmanić, M., Bilandžić, M. na listi EU
2. LUKA 2010. Krizmanić, M., Mijić, A., Liović, I., Bilandžić, M. na listi EU
3. APOLON 2001. Krizmanić. M., Bilandžić, M. na listi EU
4. FAVORIT 1999. Krizmanić, M., Vratarić, M., Bilandžić, M.
5. ŠOKAC 1995. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
6. GORDAN 1995. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
7. MIRO 1995. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
8. PODRAVAC 1995. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
9. SLAVONAC 1994. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
10. SUNCE 1994. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
11. OLIO 1993. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
12. ORION 1993. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
13. FAKIR 1993. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
14. OSJEČANIN 1985. Vratarić, M., Krizmanić, M.

 

Predstojnik odjela


Dr. sc. Aleksandra Sudarić

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Tel: 031 / 515 - 530
mail: aleksandra.sudaric@poljinos.hr

Znanstveni i stručni djelatnici


Dr. sc. Anto Mijić

znanstveni savjetnik

Tel: 031 / 515 - 534
mail: anto.mijic@poljinos.hr

Dr. sc. Tomislav Duvnjak

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Tel: 031 / 515 - 533
mail: tomislav.duvnjak@poljinos.hr

Dr. sc. Ivica Liović

znanstveni savjetnik

Tel: 031 / 515 - 536
mail: ivica.liovic@poljinos.hr

Dr. sc. Maja Matoša Kočar

znanstveni suradnik

Tel: 031 / 515 - 535
mail: maja.matosa@poljinos.hr

Dr. sc. Antonela Markulj Kulundžić

Poslijedoktorand

Tel: 031 / 515 - 537
mail: antonela.markulj@poljinos.hr

Stjepan Kljajić

tehnički suradnik

mail:

Oskar Njiri

Tehnički suradnik

Tel: 031 / 515 - 538
mail:

Kvalitetan rad u okviru oplemenjivačkog programa soje Poljoprivrednog instituta Osijek, možda se najbolje očituje kroz brojna priznanja, zaslužena prije svega dobrom prihvaćenošću i prepoznatljivošću na tržištu.

Suvremen oplemenjivački rad sa ciljem stvaranja i održavanja sorti visokih agronomskih vrijednosti koje nisu genetski modificirane temelji se na kombinaciji klasičnih metoda za samooplodne biljne vrste poput soje, a primjenjuju se u polju i laboratoriju.

Osječke sorte zauzimaju oko dvije trećine površina pod sojom u našoj zemlji, a upravo taj podatak bolje nego išta drugo pokazuje njihove kvalitetne i komercijalne vrijednosti. Između desetak kultivara različitih grupa zriobe, prilagođene svim agroekološkim uvjetima uzgoja i rokovima sjetve, upravo je Ika predvodnica te palete. Ika je već nekoliko posljednjih godina kultivar soje sa najvećom zastupljenošću na proizvodnim površinama pod merkantilnom i sjemenskom sojom u Republici Hrvatskoj.

Ika je srednje rana sorta (0.-I. grupe zriobe), indeterminiranog  tipa rasta, srednje visine (90-110 cm), zbitog habitusa, čvrste stabljike otporne na polijeganje sa mogučnošću grananja. Uz dobru toleranstnot na bolesti koje se javljaju u naššim uvjetima uzgoja, objedinjuje visoku rodnost (>5 t/ha) i kakvoću zrna (39-42% bjelančevina i 20-22% ulja u zrnu).

Prepoznata od brojnih proizvođača, Ika je već niz godina prepoznata i od strane struke. Tako je Hrvatsko agronomsko društvo odlučilo za proteklu sezonu, još jednom dodijelitiiti priznanje “Zlatno zrno” Poljoprivrednom institutu Osijek u kategoriji najraširenija sorta soje u Republici Hrvatskoj.

Time je nastavljen niz koji je ova sorta započela u sezoni još 2010. godine koji je nastavljen 2014., 2015., 2017., 2020. i na kraju okrunjen šestim priznanjem 2021. godine.

Ovo, posljednje u nizu, kao i sve prethodna priznanja, od izuzetnog su značaja za Poljoprivredni institut. Ona su potvrda kvalitetnog rada u oplemenjivanju i sjemenarstvu, ali i motivacija za daljnji rad i razvoj sukladno zahtjevima tržišta.