Sa ponosom predstavljamo znanstvenu monograiju “Soybean for Human Consumption and Animal Feed”, koji je tiskao IntechOpen u Londonu, Velika Britanija, 2020. godine (doi:10.5772/intechopen.73719, ISBN 978-1-83881-018-4). Urednik ovog vrijednog djela je znanstvenica našeg Instituta dr. sc. Aleksandra Sudarić, Predstojnica Odjela za genetiku i oplemenjivanje industrijskog bilja.

Soja je glavna uljarica u svijetu, značajna sirovina u proizvodnji hrane bogate proteinima za ljude i životinje, kao i značajan izvor nutraceutika s mnogo različitih medicinskih blagodati. Monografija „Soja za ljudsku prehranu i stočnu hranu“, na 152 stranice u sedam poglavlja donosi uvid u istraživanja prehrambenih svojstava soje, te predstavlja sveobuhvatnu sliku potencijala soje za prehranu i zdravlje ljudi i životinja, te potencijala soje kao kvalitetne sirovine za farmaceutsku industriju s naglaskom na važnost genetskog poboljšanja germplazme s ciljem dobijanja zdravih i sigurnih krajnih proizvoda.

Uvodno poglavlje napisala je dr. sc. Aleksandra Sudarić, koja je i jedan od suautora poglavlja „Improving Seed Quality of Soybean Suitable for Growing in Europe“ (Aleksandra Sudarić, Maja Matoša Kočar, Tomislav Duvnjak, Zvonimir Zdunić and Antonela Markulj Kulundžić).

Više o monografiji možete naći na povenici https://www.intechopen.com/books/soybean-for-human-consumption-and-animal-feed