Odjel za sjemenarstvo, kao ustrojstvena jedinica Poljoprivrednog instituta Osijek, započeo je svoj rad 1961. godine kada su izgrađeni prvi veći skladišni prostori za organiziranu i kontroliranu proizvodnju sjemena naših sorti i hibrida. Od tada, s rastom broja priznatih kultivara i sve većom zastupljenošću sortimenta Instituta u zemlji i inozemstvu, rastao je i razvijao se i naš Odjel. Već nakon desetak godina od početka rada Odjela započela je izgradnja novih kapaciteta za prijem, doradu i skladištenje sjemena. Izgrađena je hala s 8 ćelija za prijem sjemenske robe ukupnog kapaciteta 800 t sjemena i sušara za kukuruz kapaciteta 60 t klipa. U sljedećih deset godina, mreža organizirane sjemenske proizvodnje postajala je sve gušća te je kapacitet sušare proširen za novih 60 t klipa kukuruza i mogućnošću sušenja drugih kultura. Izgrađena je i nova zgrada s radnim kabinetima i laboratorijem za utvrđivanje kvalitete sjemena te veliko podno skladište od 1000m2. Nakon Domovinskog rata i po saniranju posljedica agresije na našu zemlju javila se potreba za izgradnjom novih kapaciteta za prijem, sušenje i doradu sjemenske robe. Rezultat te potrebe je da je 2011. godine puštena u rad nova, najsuvremenija dorada, kapaciteta od 10 do 12 t sjemena na sat. Današnji rad i aktivnosti Odjela rezultat su predanog djelovanja svih djelatnika Odjela tijekom više od pedeset godina rada na čelu s predstojnicima: Stevom Krnićem, dipl. ing. (1961.-1971.), mr.sc. Đurom Matijaševićem (1971. – 1980.), mr.sc. Ivanom Đurkićem (1980.-1998.), mr.sc. Josipom Šimenićem (1998.-2012.) i dr.sc. Lukom Andrićem (2012.-danas).

Rad i aktivnosti Odjela za sjemenarstvo obuhvaćaju organizaciju sjemenske proizvodnje, doradu, promoviranje i plasman sorti i hibrida Poljoprivrednog instituta Osijek. Uz to, naš Laboratorij za ispitivanje kvalitete sjemena testira, uz naše kreacije, i uslužno kvalitetu sjemena drugih proizvođača. Sve češće u našim doradbenim jedinicima uslužno se dorađuje i sjeme drugih proizvođača.

Iz rada i aktivnosti Odjela za sjemenarstvo izdvajamo brojna znanstvena istraživanja djelatnika našeg Odjela iz područja znanosti o sjemenu i sjemenarstva koja kontinuirano izvodimo s ciljem uvođenja suvremenih metoda za učinkovitiju primjenu novih tehnologija iz područja sjemenske proizvodnje, nadzora i dorade sjemena.  Napominjemo i da su naša znanstvena istraživanja rezultirala objavom više od dvije stotine znanstvenih i stručnih radova te da su znanstvenici našeg Odjela često članovi različitih odbora znanstvenih skupova i da sudjeluju u radu različitih državnih tijela i stručnih asocijacija.

Predstojnik odjela


Dr.sc. Luka Andrić

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Tel: 031/ 501 - 305
mail: luka.andric@poljinos.hr

Znanstveni i stručni djelatnici


Dr.sc. Sonja Grljušić

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Tel: 031 / 501 - 305
mail: sonja.grljusic@poljinos.hr

Dr.sc. Hrvoje Plavšić

znanstveni suradnik

Tel: 031 / 501 - 305
mail: hrvoje.plavsic@poljinos.hr

Dr.sc. Branimir Šimić

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Tel: 031 / 501 - 305
mail: branimir.simic@poljinos.hr

Ilonka Ivanišić, dipl.ing

voditelj laboratorija

Tel: 031 / 501 - 305
mail: ilonka.ivanisic@poljinos.hr

Ivan Kovač, dipl.ing

Mob: 099 / 327 - 7695
mail: ivan.kovac@poljinos.hr

Igor Kovač, dipl.ing

Tel: 031 / 501 - 305
mail: igor.kovac@poljinos.hr

Ivana Piškorjanac, dipl.oec.

Tel: 031 / 501 - 305
Mob: 099 / 482 - 7577
mail: ivana.piskorjanac@poljinos.hr

Martin Androšević, dipl. ing.

Voditelj veleprodaje

Mob: 099 / 481 - 8505
mail: martin.androsevic@poljinos.hr

mail:

Abičić, I., Lalić, A., Šimić, G., Dvojković, K., Andrić, L. (2017.): „Agronomske karakteristike OS-genotipova golozrnog ječma”, Proceedings of the 52th Croatian & 12th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, 12-17 February, Vila, S., Antunović, Z. (eds.), Faculty of Agriculture University of J.J. Strossmayer in Osijek, Osijek, 199-202.

Josipović, M., Marković, M., Jambrović, A., Stošić, M., Plavšić, H., Nol, M. (2017.): „Urod i kvaliteta zrna hibrida kukuruza u različitim tretmanima navodnjavanja i gnojidbe dušikom”, Proceedings of the 52th Croatian & 12th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, 12-17 February, Vila, S., Antunović, Z. (eds.), Faculty of Agriculture University of J.J. Strossmayer in Osijek, Osijek, 342-344.

Andrić, L., Kovačević, V., Kadar, I., Jambrović, A., Plavšić, H., Šimić, D. (2016): „Genotypic effects on boron concentrations and response on boron fertilization in maize inbred lines“, Genetika-Belgrade, 48 (1), 297-305.

Josipović, M., Marković, M., Duvnjak, V., Ledrer, V., Plavšić, H. (2016): „Utjecaj navodnjavanja i gnojidbe dušikom na urod i kvalitetu zrna hibrida kukuruza (Zea mays L.)”, Proceedings of 9th International scientific/professional conference, Rašić, S., Mijić, P. (eds.), Osijek, 135-139.

Bukvić, G., Gantner, R., Grljušić, S., Popović, B., Agić, D., Stanisavljević, A. (2015): „Effects of storage period and temperature upon seed and seedling traits of perennial ryegrass (Lolium perenne L.)”, Poljoprivreda, 21 (2), 3-9.

Jukić, G., Šunjić, K., Varnica, I., Mijić, Z., Beraković, I. (2015.): “Utjecaj tretiranja sjemena insekticidima na prinos zrna kukuruza”, Proceedings of the 50th Croatian & 10th International Symposium on Agriculture, Opatija, 16-20 February, Pospišil, M. (ed.), Faculty of Agriculture University of Zagreb, Zagreb, 235-238.

Šimić, G., Lalić, A., Horvat, D., Abičić, I., Beraković, I. (2015): „Beta-glucan content and beta-glucanase activity of winter and spring malting barley cultivars”, Acta Alimentaria, 44 (4), 542-548.

Grljušić, S., Šimić, N., Andrić, L., Agić, D., Beraković, I., Bukvić, G. (2014.): „Utjecaj hidro i osmo tretmana sjemena na klijavost i rani rast hibrida kukuruza”, Proceedings and Abstracts of the 7th International Scientific/Professional Conference Agriculture in Nature and Environment Protection, 28-30 May, Baban, M., Đurđević, B. (eds.), Glas Slavonije d.d., Osijek, 206-210.

Josipović, M., Plavšić, H., Kovačević, V., Marković, M., Iljkić, D. (2014): “Impacts of irrigation and genotype on yield, protein, starch and oil contents in grain of maize inbred lines”, Genetika-Belgrade, 46 (1), 243-253.

Josipović, M., Tadić, L., Kovačević, V., Šoštarić, J., Marković, M., Rastija, D., Plavšić, H., Panenić, A. (2014): “The IRRI project of irrigation-example of developing Easterm Croatia”, 3. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske-vizija i razvoj, 22.-24. svibanj, Tonković, A.M. (ur.), Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – jučer, danas, sutra, Osijek, 364-372.

Jukić, G., Mijić, Z., Šunjić, K., Varnica, I., Beraković, I. (2014.): „Razlika u prinosu i kakvoći sjemena pšenice dobivenog sjetvom certificiranog sjemena i požetog materijala”, Agronomski glasnik, 76 (4-5), 193-201.

Jukić, G., Mijić, Z., Šunjić, K., Varnica, I., Beraković, I., Hefer, H. (2014.): “Utjecaj roka sjetve na prinos kultivara ozime pšenice”, Proceedings and Abstracts of the 7th International Scientific/Professional Conference Agriculture in Nature and Environment Protection, Vukovar, 28-30 May, Baban, M.,.Đurđević, B. (eds.), Glas Slavonije d.d., Osijek, 144-148.

Zdunić, Z., Grljušić, S., Ledenčan, T., Duvnjak, T., Šimić, D. (2014): „Quantitative trait loci mapping of metal concentrations in leaves of the maize IBM population“, Hereditas, 151 (2-3), 55-60.

Jukić, G., Šunjić, K., Varnica , I., Brkić, J., Beraković, I. (2013.): “Utjecaj različitih varijanata obrade tla na urod sjemena soje”, Proceedings and Abstracts of the 6th International Scientific/Professional Conference Agriculture in Nature and Environment Protection, Vukovar, 27-29 May, Jug, I., Đurđević, B. (eds.), Glas Slavonije d.d., Osijek, 158-163.

Krizmanić, G., Plavšić, H., Andrić, L., Šimić, B., Beraković, I. (2013.): „Rezultati OS hibrida kukuruza u komparativnim makropokusima na području Republike Hrvatske”, Proceedings of the 48th Croatian & 8th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, 17-22 February, Lončarić, Z., Marić, S. (eds.), Faculty of Agriculture University of J.J. Strossmayer in Osijek, Osijek, 274-278.

Plavšić, H., Krizmanić, G., Andrić, L., Šimić, B., Beraković, I. (2013.): „Reakcija nekih OS hibrida kukuruza na stresne uvjete proizvodnje”, Proceedings of the 48th Croatian & 8th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, 17-22 February, Lončarić, Z., Marić, S. (eds.), Faculty of Agriculture University of J.J. Strossmayer in Osijek, Osijek, 308-312.

Šimić, B., Krizmanić, G., Ilić, J., Svitlica, B. (2013): „Influence of storage conditions and seed treatment on germination energy and seed germination of maize hybrids“, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 17 (4), 146-148.

Šimić, B., Krizmanić, G., Volenik, S., Ivanišić, I., Andrić, L., Andračić, V. (2013.): „Uvjeti skladištenja i tretiranja sjemena ratarskih kultura u Hrvatskoj“, Zbornik radova 25. znanstveno stručno edukativnog seminara DDD i ZUP 2013 – Novi izazovi s međunarodnim sudjelovanjem, Split, 2-5 travanj, Korunić, J. (ed.), Korunić d.o.o., Zagreb, 197-202.

Andrić, L., Rastija, M., Teklić, T., Kovačević, V. (2012): „Response of maize and soybeans to liming“, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36 (4), 415-420.

Bukvić, G., Jukopila D., Grljušić, S., Gantner, R., Steiner, N., Greger, Ž. (2012.): „ Masa suhe tvari i sadržaj dušika u korijenu, vriježama i listovima kultivara bijele djeteline uzgajanih na kiselim tlima“, Book of proceedings&abstracts of the 5th International Scientific/Professional Conference, Vukovar, 4-6 June, Stipešević, B & Sorić, R (eds.) Glas Slavonije d.d., Osijek, 226-231.

Bukvić, G., Grljušić, S., Antunović, M., Stanisavljević, A., Bukvić, A. (2012): „ Influence of soil acidity on yield and P and Zn contents of white clover cultivars“, Compendium of abstracts of the 8th International Symposium on Plant-Soil Interaction at low pH, Bengaluru, 18-22 September, Prakash, NB, Ramakrishna Parama, VR, Satish, A, Srinivasamurthy, CA, Sudhir, K, Kotur, SC, Kochian, IV (eds.), University of Agricultural Sciences Bengaluru, 162-163.

Čičić, I., Špoljarević, M., Japundžić-Palenkić, B., Andrić, L., Teklić, T. (2012.): „Električni konduktivitet sjemena soje na različitim temperaturama imbibicije“, Sjemenarstvo, 29 (1-2), 37-52.

Josipović, M., Kovačević, V., Šoštarić, J., Plavšić, H., Marković, M. (2012): „Irrigation and nitrogen fertilization needs for maize in Osijek-Baranja County, Proceedings of the 11th Alps Adria scientific workshop, Smolenice, 26-31 March, 62(2), 45-48.

Jukić, G., Šunjić, K., Varnica , I., Mijić, Z., Beraković, I. (2012.): “Prinos sjemena soje različitim varijantama obrade tla”, Proceedings and Abstracts of the 5th International Scientific/Professional Conference Agriculture in Nature and Environment Protection, Vukovar, 4-6 May, Stipešević, B., Sorić, R. (eds.), Glas Slavonije d.d., Osijek, 312-316.

Plavšić, H., Andrić, L., Šimić, B., Krizmanić, G., Beraković, I. (2012.) “Rezultati novijih OS hibrida kukuruza u makropokusima 2011. godine”, Proceedings of the 47th Croatian & 7th International Symposium on Agriculture, Opatija, 13-17 February, Pospišil, M. (ed.), University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, 526-529.

Marković, M., Josipović, M., Plavšić, H., Brkić, J., Brkić, A. (2012): „Utjecaj  navodnjavanja i gnojidbe dušikom na urod i visinu hibrida kukuruza (Zea mays L.)”, 5rd International Scientific/Profesional conference Agriculture in nature and environmental protection, Vukovar, 04.– 06. June, Jug, D. (ed.), Glas Slavonije, Osijek, 71-76.

Šimić B., Ćosić, J., Poštić, J., Beraković, I., Tucak, M. (2012):Higher rates of potassium fertilizer improve economic efficiency of sweet maize (Zea mays sacccharata)“, Romanian Agricultural Research, 29, 185-188.

Grljušić, S., Agić, D., Bukvić, G., Rapčan, I., Dodig, A. (2011.): „Populacijska varijabilnost cvati crvene djeteline”, Proceedings of the 46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture, Opatija, 14-18 February, Pospišil, M (ed.) University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, pp. 456-459.

Iljkić, D., Andrić, L., Brkić, J., Kovačević, V., Rastija, M. (2011.): „Razlike u prinosima hibrida kukuruza u vlažnim uvjetima 2010. godine“, Proceedings & abstracts of the 4th International Scientific/Professional Conference Agriculture in Nature and Environment Protection, Vukovar, 1-3 June, Stipešević, B., Sorić, R. (eds.), Glas Slavonije d.d., Osijek, 247-251.

Josipović, M., Sudarić, A., Kovačević, V., Marković, M., Plavšić, H., Liović, I. (2011): „Irrigation and nitrogen fertilization influences on properties of soybean (Glycine max (L.) Merr.) varieties”, Poljoprivreda, 17 (1), 9-15.

Jukić, G., Varnica, I., Šunjić, K., Mijić, Z., Beraković, I. (2011.): „Utjecaj roka sjetve na prinos kultivara jare zobi“, Sjemenarstvo, 28 (1-2), 17-23.

Marković, M., Josipović, M., Plavšić, H., Brkić, I., Šoštarić, J., (2011): „Yield and yield parameters of maize (Zea mays L.) genotypes in irrigated and N fertilized conditions“, Novenytermeles, 60 (1), 345-348.

Marković, M., Josipović, M., Plavšić, H., Jambrović, A., Liović, I., Teodorović, R. (2011): „Influence on genotype on maize (Zea mays L.) yield and yield parameters in irrigated and N fertilized conditions“, Proceedings of zhe 46th Croatian and 6th International Sympoosium on Agriculture , Opatija, 14-18 February, Pospišil, M. (ed.), Faculty of Agriculture, University University of Zagreb, Zagreb, 640-644.

Marković, M., Šoštarić, J., Josipović, M., Plavšić, H., Teodorović, R. (2011): „Importance of soil water content to corn (Zea mays L.) production for seed“, Proceedings of Agrisafe final conference, Agriculture research Institute of the Hungarian Academy of Science, Budapest, 316-320.

Marković, M., Josipović, M., Šoštarić, J., Plavšić, H., Japundžić-Palenkić, B. (2011): „Correlation analysis for yield and some morpho-physiological indicators of maize leaf, Proceeding of the 3rd International Scientific and expert conference, Barta, J. (ed.), Trnava,352-355.

Šimić, B., Beraković, I., Ivanišić, I., Šimenić, J., Svitlica, B. (2011.): „Utjecaj uvjeta skladištenja na energiju klijanja i klijavost sjemena hibrida kukuruza“, Sjemenarstvo, 28 (3-4), 119-124.

Tucak, M., Popović, S., Grljušić, S., Čupić, T., Bolarić, S. (2011): „Implementation of molecular markers diversity in parental selection of alfalfa (Medicago sativa L.) germplasm“, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 25 (2), 2310-2314.

Andrić, L., Jambrović, A., Plavšić, H., Čupić, T., Šimić, B., Beraković, I. (2010.): „Rezultati novih Os hibrida kukuruza u makropokusima na području Republike Hrvatske” Proceedings of the 45th Croatian & 5th International Symposium on Agriculture, Opatija, 15-19 February, Lončarić, Z., Marić, S. (eds.), Faculty of Agriculture University of J.J. Strossmayer in Osijek, Osijek, 372-376.

Bukvić, G., Grljušić, S., Stanisavljević, A., Varga, I., Mrkulj, A., Jozić, A. (2010): „Utjecaj temperature i pH vrijednosti na klijavost sjemena i svojstva klijanaca kulivara crvene djeteline”, Sjemenarstvo, 27 (1-2), 43-55.

Duvnjak, V., Pliestić, S., Filipović, D., Banaj, Đ., Andrić, L. (2010.): „Utjecaj trošenja otvora mlaznica ratarskih prskalica na karakteristike mlaza“, Agronomski glasnik, 71 (4), 261-270.

Grljušić, S., Agić, D., Bukvić, G., Greger, Ž., Bestvina, N., Jagić, M. (2010.): „Usporedba ranog rasta 2x i 4x kultivara engleskog ljulja u vodenim otopinama različitog pH“, Proceedings of the 45th Croatian & 5th International Symposium on Agriculture, Opatija, 15-19 February, Marić, S & Lončarić, Z (eds.) Faculty of Agriculture University of J.J. Strossmayer in Osijek, Osijek, 414-418.

Josipović, M., Plavšić, H., Brkić, I., Sudar, R., Marković, M. (2010): „Irrigation, nitrogen fertilization and genotype impacts on yield and quality of maize grain“, Novenytermeles, 59 (1), 255-257.

Josipović, M., Plavšić, H., Sudarić, A., Vratrarić, M., Liović, I., (2010): „Utjecaj navodnjavanja i gnojidbe dušikom na urod soje Glycine max (L.) Merr.“, Proceedings of zhe 45th Croatian and 5th International Symposium on Agriculture , Opatija, 15-19 February, Marić, S., and Lončarić, Z. (ed.), Faculty of Agriculture, University J.J. Strossmayer in Osijek, Osijek, 751-755.

Josipović, M., Kovačević, V., Plavšić, H., Jambrović, A., Liović, I., Marković, M. (2010): „Effect of irrigation, N fertilization and genotype to starch concentration in maize grain“, 3rd International Scientific/Profesional conference Agriculture in nature and environmental protection, Vukovar, 31. May – 02. June, Jug, D. (ed.), Glas Slavonije, Osijek, 71-76.

Kovačević, V., Andrić L., Banaj, Đ., Jambrović, A. (2010): „Impacts of liming on maize and soil status”, Akademiai Kiado, Novenytermeles, 59 (Suppl. 2), 61-64.

Kovačević, V., Lončarić, Z., Kadar, I., Petošić, D., Andrić, L. (2010): „Phosphorus fertilization impacts on maize yield and nutritional status with emphasis on P and Zn in leaves and grain”,  19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World 1 – 6 August 2010, Brisbane, Australia. Published on DVD, 178-181.

Liović, I., Martinović, J., Bilandžić, M., Krizmanić, M., Mijić, A., Šimić, B. (2010.): „Desikacija u redovnoj i postrnoj sjetvi suncokreta“, Poljoprivreda, 16 (1), 13-19.

Marković, M., Josipović, M., Šoštarić, J., Plavšić, H., Teodorović, R., (2010): „Impact of irrigation and nitrogen fertilization on morphological and physiological indicators of corn leaf photosynthesis activity“, Proceedings of zhe 45th Croatian and 5th International Sympoosium on Agriculture , Opatija, 15-19 February, Marić, S., and Lončarić, Z. (ed.), Faculty of Agriculture, University J.J. Strossmayer in Osijek, Osijek, 837-840.

Rapčan, I., Bukvić, G., Grljušić, S., Teklić, T., Jurišić, M. (2010): „Yield of green mass, grain and other yield components of field pea (Pisum sativum L.) in dependence of agroecological conditions and seed maturity“, Mljekarstvo, 60 (2), 104-112.

Rastija, M., Kovačević, V., Rastija, D., Regalyi, P., Andrić, L. (2010): „Liming impact on soil chemical properties”, Proceedings of the 45th Croatian &  5th International Symposium on Agriculture, Opatija, 15-19 February, Lončarić, Z., Marić, S. (eds.), Faculty of Agriculture University of J.J. Strossmayer in Osijek, Osijek, 124-127.

Šimić, B., Ćosić, J., Duvnjak, V., Andrić, L., Liović, I. (2010.): „Utjecaj gnojidbe na gospodarska svojstva kukuruza šećerca“, Sjemenarstvo, 27 (3-4), 133-137.

Teklić, T.,  Špoljarević, M., Stanisavljević, A., Lisjak, M., Vinković, T., Parađiković, N., Andrić, L., Hancock, J. (2010): „Assessment of the influence of different sample processing and cold storage duration on plant free proline content analyses“, Phytochemical analysis, 21 (6), 561-565.

Tucak, M., Popović, S., Čupić, T., Grljušić, S., Meglič, V., Jurković, Z. (2010): „Efficiency of phenotypic and DNA markers for a genetic diversity study of alfalfa“, Russian Journal of Genetics, 46 (11), 1314-1319.

Agić, D., Bukvić, G., Grljušić, S., Bešlo, D., Horvatić, J., Novoselović, D. (2009): „Effect of pH on α-amylase activity and early seedling growth of red clover“, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 37 (2), 77-80.

Andrić, L., Jambrović, A., Plavšić, H., Šimić, B., Beraković, I., Čupić, T. (2009.): „Rezultati trogodišnjih ispitivanja OS hibrida kukuruza u komparativnim makropokusima na području Republike Hrvatske “, Proceedings of the 44th Croatian & 4th International Symposium on Agriculture, Opatija, 16-20 February, Lončarić, Z., Marić, S. (eds.), Osijek, Faculty of Agriculture University of J.J. Strossmayer in Osijek, Osijek, 285-289.

Bukvić, G., Grljušić, S., Josipović, A., Greger, Ž., Marijanović, M., Bilušić, LJ. (2009.): „Klijanje sjemena crvene djeteline (cv. Viola) u zavisnosti o pH vrijednosti vodene otopine i starosti sjemena”, Poljoprivreda, 15 (1), 23-28.

Čupić, T., Tucak, M., Popović, S., Bolarić, S., Grljušić, S., Kozumplik, V. (2009): „Genetic diversity of pea (Pisum sativum L.) genotypes assessed by pedigree, morphological and molecular data“, Journal of Food, Agriculture and Environment, 7 (3-4), 343-348.

Beraković, I., Guberac, V., Marić, S., Rozman, V., Šimić, B. (2009): “Influence of different warehouse types on the quality of maize seed”, Proceedings of the 5th International Congress Flour-Bread ’09 & 7th Croatian Congress of Cereal Technologists, Opatija, 21-23 October, Ugarčić-Hardi, Z., Jukić, M., Komlenić, D., Planinić, M., Obad, L. (eds.) Faculty of Food Technology, University of J.J. Strossmayer in Osijek, Osijek, 151-158.

Bukvić, G., Grljušić, S., Josipović, A., Greger, Ž., Marijanović, M., Bilušić, LJ. (2009.): „Klijanje sjemena crvene djeteline (cv. Viola) u zavisnosti o pH vrijednosti vodene otopine i starosti sjemena”, Poljoprivreda, 15 (1), 23-28.

Bukvić, G., Grljušić, S., Rozman, V., Liška, A., Eđed, A., Križan, L. (2009.): „Utjecaj temperature na svojstva sjemena i klijanaca crvene djeteline“, Proceedings of the 44th Croatian & 4th International Symposium on Agriculture, Opatija, 16-20 February, Marić, S & Lončarić, Z (eds.) Faculty of Agriculture University of J.J. Strossmayer in Osijek, Osijek, 294-297.

Lisjak, M., Andrić, L., Vinković, T., Stanisavljević, A., Karalić, K., Engler, M., Popović, B., Špoljarević, M., Bešlo, D., Sudarić, A. (2009.): „ Dinamika otpuštanja elektrolita iz sjemena soje u fazi imbibicije“ Proceedings of the 44th Croatian & 4th International Symposium on Agriculture, Opatija, 16-20 February, Lončarić, Z., Marić, S. (eds.), Osijek, Faculty of Agriculture University of J.J. Strossmayer in Osijek, 340-344.

Plavšić, H., Andrić, L., Jambrović, A., Beraković, I., Đurkić, H. (2009.): „Reakcija hibrida kukuruza na gnojidbu dušikom”, Proceedings of the 44th Croatian & 4th International Symposium on Agriculture, Opatija, 16-20 February, Lončarić, Z., Marić, S. (eds.), Osijek, Faculty of Agriculture University of J.J. Strossmayer in Osijek, 619-623.

Rozman, V., Bukvić, G., Grljušić, S., Petrović, S., Liška, A., Eđed, A., Ranković, V. (2009.): „Utjecaj temperature skladištenja na svojstva sjemena i klijanaca engleskog ljulja“, Proceedings of the 44th Croatian & 4th International Symposium on Agriculture, Opatija, 16-20 February, Marić, S & Lončarić, Z (eds.) Faculty of Agriculture University of J.J. Strossmayer in Osijek, Osijek, 380-384.

Šimić, D., Kovačević, V., Šimić, B., Rengel, Z. (2009): „Genotypic differences among maize inbred lines in phosphorus fertilizer responsiveness on soils differing in acidity“, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 40 (1-6), 815-824.

Šimić, B., Svitlica, B., Ćosić, J., Andrić, L., Rozman, V., Poštić, J., Liović, I. (2009): „Influence of fungicides application and seed processing on sunflower seed quality“, Agriculturae Conspectus Scientificus, 74 (3), 269-271.

Šimić, B., Rozman, V., Ćosić, J., Andrić, L., Poštić, J. (2009.): „Utjecaj uvjeta skladištenja na vigor i klijavost sjemena soje i suncokreta“, Zbornik radova seminara DDD i ZUP 2009-Slijedimo li svjetski razvoj s međunarodnim sudjelovanjem, Zadar, 17-21 ožujak, Korunić, Z. (ed.), Korunić d.o.o., Zagreb, 335-340.

Andrić, L., Bešlo, D., Plavšić, H. (2008): „Lipid peroxidation and proline content in soybean seedlings under influence of germination conditions“, Cereal Research Communications, 36 (Part 2 Suppl S), 1035-1038.

Bukvić, G., Grljušić, S., Antunović, M., Horvatić, J., Špoljarević, M. (2008): „Differences among red clover (Trifolium pratense L.) genotypes in yield, germination and proline concentration”, Cereal Research Communications, 36 (Part 3 Suppl. S), 1507-1510.

Bukvić, G., Grljušić, S., Rozman, V., Liška, A., Lučin, V., Karakaš, M. (2008.): „Svojstva sjemena i klijanaca genotipova lucerne u zavisnosti od temperature i pH vrijednosti“, Sjemenarstvo, 25 (1), 13-24.

Bukvić, G., Grljušić, S., Rozman, V., Liška, A., Lović, I. (2008.): „Utjecaj pH i temperatura na energiju klijanja, klijavost, dužinu korijena i hipokotila klijanaca različitih kultivara lucerne (Medicago sativa L.)”, Poljoprivreda, 14, (1), 9-14.

Bukvić, G., Grljušić, S., Karalić, K., Nikolić, S., Bukvić, A. (2008.): „Produkcija nadzemne biomase kultivara bijele djeteline na različitim tlima i supstratu“, Poljoprivreda, 14 (1), 15-20.

Bukvić, G., Ravlić, M., Grljušić, S., Rozman, V., Popović, B., Tkalec, M. (2008.): „Utjecaj temperature i pH vrijednosti na klijavost sjemena i dužinu klijanaca bijele djeteline“, Sjemenarstvo, 25 (3-4), 179-191.

Ćosić, J., Vrandečić, K., Šimić, B., Poštić, J., Baličević, R. (2008): „Fusarium species isolated from plant debris in eastern Croatia“, Cereal Research Communications, 36 (Part 1 Suppl S), 55-58.

Čupić, T., Tucak, M., Popović, S., Andrić, L. (2008): „Study of quality traits in alfalfa landraces“, Sjemenarstvo, 25 (3/4), 171-178.

Čupić, T., Tucak, M., Popović, S., Andrić, L., Vrandečić, K. (2008.): „Genetska divergentnost stočnog graška na osnovi morfo-agronomskih svojstava“, Proceedings of the 43rd Croatian & 3rd International Symposium on Agriculture, Opatija, 18-21 February, Pospišil, M. (ed.), University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, 390-394.

Grljušić, S., Bukvić, G., Rapčan, I., Agić, D., Horvatić, J. (2008): „The effects of soil and temperature on early white clover growth”, Cereal Research Communications, 36, (Part 1 Suppl. S), 643-646.

Grljušić, S., Bolarić, S., Popović, S., Čupić, T., Tucak, M., Kozumplik, V. (2008): „Comparison of morphological and RAPD markers in evaluation of red clover (Trifolium pretense L.) changes caused by natural selection”, Periodicum biologorum, 110 (3), 237-242.

Grljušić, S., Bukvić, G., Popović, S., Čupić, T., Tucak, M. (2008.): „Sjeme kao deskriptor half-sib potomstava crvene djeteline“, Proceedings of the 43rd Croatian & 3rd International Symposium on Agriculture, Opatija, 18-21 February, Pospišil, M (ed.) University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, 304-307.

Jambrović, A., Andrić, L., Ledenčan, T., Zdunić, Z. (2008): „Soil and genotype influences on yield and nutritional status of maize hybrid parents“, Cereal Research Communications, 36 (Part 2 Suppl S), 1015-1018.

Kovačević, V., Rastija, M., Šimić, B., Andrić, L., Kaučić, D. (2008): „Phosphorus and potassium fertilization impacts on yield and nutritional status of maize“, Cereal Research Communications, 36 (Part 2 Suppl S), 43-46.

Plavšić, H., Josipović, M., Ondrašek, G, Šoštarić, J., Duvnjak, V. (2008): “Nitrogen, variety and growing season effects on grain yield and protein content in winter wheat”, Cereal Research Communications, 36 (Part 3 Suppl. S), 1467-1470.

Popović, S., Tucak, M., Čupić, T., Šimić, B. (2008): „Influence of soil PH on alfalfa dry matter and protein yield“, Cereal Research Communications, 36 (Part 3 Suppl S), 1459-1462.

Rapčan, I., Grljušić, S., Jurišić, M. (2008): „Yield and yield components of field pea on two different soil types”, Cereal Research Communications, 36 (Part 2 Suppl. S), 1271-1274.

Svitlica, B., Ćosić, J., Šimić, B., Jurković, D., Vrandečić, K., Purar, B., Teklić, T. (2008): „Pathogenicity of Fusarium species to maize ears“, Cereal Research Communications, 36 (Suppl B), 543-544.

Šimić, B., Ćosić, J., Popović, R., Vrandečić, K. (2008): „Influence of climate conditions on grain yield and appearance of white rot (Sclerotinia Sclerotiorum) in field experiments with sunflower hybrids“, Cereal Research Communications, 36 (Part 1 Suppl. S), 63-66.

Tucak, M., Popović, S., Grljušić, S., Čupić, T., Konzumplik, V., Šimić, B. (2008): „Variability and relationships of important alfalfa germplasm agronomic traits“, Periodicum Biologorum, 110 (4), 311-315.

Tucak, M., Popović, S., Čupić, T., Grljušić, S., Bolarić, S., Kozumplik, V. (2008): „Genetic diversity of alfalfa (Medicago spp.) estimated by molecular markers and morphological characters”, Periodicum biologorum, 110 (3), 243-249.

Tucak, M., Popović, S., Čupić, T., Grljušić, S., Meglič, V. (2008.): „Variranje prinosa i komponenti prinosa sjemena populacija lucerne“, Sjemenarstvo, 25 (2), 113-122.

Tucak, M., Popović, S., Grljušić, S., Bolarić, S., Kozumplik, V. (2008.): „Varijabilnost germplazme lucerne (Medicago spp.) procjenjena RAPD markerima“, Proceedings of the 43rd Croatian & 3rd International Symposium on Agriculture, Opatija, 18-21 February, Pospišil, M (ed.) University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, 385-389.

Mogućnost povećanja rentabilnosti OPG primjenom biognojiva u proizvodnji pšenice i stočnog graška (2015.-2017.)

Voditelj: dr.sc. Branimir Šimić

Naručitelj: Županija Bjelovarsko-bilogorska, Grad Bjelovar, Grad Daruvar

 

Utjecaj pojave aflatoksina na skladištenje pšenice (2014.-2015.)

Voditelj: dr.sc. Branimir Šimić

Naručitelj: Županija Osječko-baranjska

 

Značaj primjene biostimulatora u ekološki prihvatljivoj poljoprivrednoj proizvodnji (2014.-2015.)

Voditelj: mr.sc. Josip Šimenić

Naručitelj: Županija Osječko-baranjska

 

Utjecaj uvjeta proizvodne godine, genotipa i lokaliteta na sadržaj mikotoksina u proizvodnji kukuruza i pšenice (2013.-2014.)

Voditelj: dr.sc. Branimir Šimić

Naručitelj: Županija Vukovarsko-srijemska

 

Optimizacija primjene fungicida u proizvodnji sjemena (2008.-2014.)

Voditelj: dr.sc. Branimir Šimić

Naručitelj: MZOŠ RH