Poštovani proizvođači,

Desetljećima se u samom središtu žitnice stvaraju vrhunske sorte pšenice.

Zahvaljujući rodnosti i kvaliteti, sorte pšenice Poljoprivrednog instituta Osijek već niz godina prednjače širokom proizvodnjom u Republici Hrvatskoj i regiji.

Stoga su za Vas i dalje u ponudi najbolji materijali.

Zahvalni smo na Vašem povjerenju i želimo Vam rodnu godinu.

Pšenica

Barba

Nova sorta ozime brkulje vrlo dobre otpornosti na najraširenije bolesti pšenice

 • nova sorta ozime krušne pšenice u tipu brkulje
 • srednje rana sorta koju odlikuje izuzetno visok genetski potencijal rodnosti potvrđen u brojnim preliminarnim ispitivanjima
 • stabilnost uroda vrlo krupnog zrna
 • vrlo dobra tolerantnost na najraširenije bolesti pšenice što olakšava održavanje dobrog zdravstvenog stanja usjeva
 • srednje visoka, čvrsta stabljika vrlo dobre otpornosti na polijeganje – odličan izbor za uzgoj u uvjetima pune agrotehnike i intenzivne proizvodnje
 • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 220 do 250 kg/ha
Srednje rana sorta

Bećar

Nova rana brkulja visoke rodnosti i kvalitete

 • nova, rodna i vrlo kvalitetna brkulja
 • visokorodna sorta atraktivnog krupnog klasa, niže i vrlo čvrste stabljike otporne na polijeganje
 • naglašena kvaliteta zrna s visokim sadržajem proteina i vlažnog ljepka
 • vrlo dobra otpornost na niske temperature, umjerenu sušu i najraširenije bolesti
 • idealan izbor za uzgoj na širokom arealu uzgoja
 • norma sjetve za ovu sortu iznosi 220 do 260 kg/ha, a važi za optimalne rokove sjetve
Rana sorta

Brko

Vrlo rana sorta odlične adaptabilnosti

 • nova, vrlo rana, ali i vrlo intenzivna sorta u tipu brkulje
 • ranozrelost ove sorte važno je agronomsko svojstvo koje osobito dolazi do izražaja u proizvodnim godinama „kratke vegetacije“
 • u slučaju da se vegetacija pšenice produlji, velika produkcija zrna po klasu predstavlja dodatni potencijal za postizanje iznadprosječnog uroda vrlo kvalitetnog zrna
 • čvrsta stabljika omogućava vrlo dobru tolerantnost na polijeganje
 • vrlo dobra tolerantnost na niske temperature i najraširenije bolesti pšenice
 • u skladu s preliminarnim rezultatima proizvodnje ovu sortu preporučujemo za uzgoj na cjelokupnom proizvodnom području Republike Hrvatske
 • sorta Brko pogodna je i za uzgoj na površinama u blizini šumskih područja jer je sigurna od napada divljači
 • sjetva u optimalnim rokovima s normom od 220 – 260 kg/ha
Rana sorta

Dobitak

Nova sorta poboljšivača

 • nova sorta u ponudi golica Poljoprivrednog instituta Osijek
 • kategorizirana u skupinu poboljšivača
 • reducirana norma sjetve
 • ova kvalitetna sorta ima visok genetski potencijal za rodnost kao i stabilnost uroda
 • čvrsta, elastična stabljika prosječne visine 86 cm otporna je na polijeganje
 • vrlo dobre otpornosti na niske temperature i najraširenije bolesti pšenice
 • vrlo dobre otpornosti na osipanje zrna
 • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 200 do 240 kg/ha
Srednje rana sorta

El Nino

Novija ozima pšenica kraće vegetacije i povećanog broja zrna po klasu

 • jedna od najranijih sorti ozime pšenice Poljoprivrednog instituta Osijek
 • visok urod kvalitetnog zrna temeljen na velikom broju klasova i zrna po jedinici površine
 • vrlo dobra translokacija asimilata u zrno
 • niska, čvrsta i elastična stabljika izražene otpornosti na polijeganje
 • pogodan za uzgoj na cjelokupnom proizvodnom području Republike Hrvatske, a svoj puni potencijal uroda posebno će iskazivati na istočnom proizvodnom području i u uvjetima intenzivne agrotehnike
 • visoka tolerantnost na niske temperature, umjerenu sušu i najrasprostranjenije bolesti pšenice
 • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 220 do 260 kg/ha
Rana sorta

Felix

Rana sorta vrlo dobre tolerantnosti na sušu

 • visoki i stabilni urodi kvalitetnog zrna temeljem velikog broja klasova po jedinici površine
 • vrlo dobre tolerantnosti na polijeganje i osipanje zrna u klasu (čvršće drži zrno pljevicama)
 • dobra tolerantnost na rasprostranjene bolesti ozime pšenice
 • jako dobra tolerantnost na niske temperature i umjerenu sušu
 • pogodan za uzgoj na cjelokupnom proizvodnom području Republike Hrvatske, a s obzirom na ranozrelost svoj će puni potencijal uroda posebno iskazati na istočnom proizvodnom području
 • stabljika mu je prosječne visine od 75 cm, čvrsta i elastična, otporna na polijeganje
 • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 260 do 290 kg/ha
Rana sorta

Galloper

Sorta visokog habitusa s reduciranom normom sjetve

 • novija sorta vrlo visoke, robusne stabljike prosječne visine 92 cm, vrlo otporna na polijeganje
 • u intenzivnoj proizvodnji preporučujemo primjenu regulatora rasta
 • formira vrlo atraktivan klas i vrlo krupno zrno
 • zbog naglašenog produktivnog busanja norma sjetve je reducirana
 • tolerantan je na niske zimske temperature i najrasprostranjenije bolesti pšenice
 • sorta visokog potencijala uroda zrna koja ostvaruje i visok prinos slame zbog čega je odličan izbor za proizvodnju pšenice na gospodarstvima s kombiniranom ratarskom i stočarskom proizvodnjom
 • zbog visokog potencijala uroda zelene biljne mase odličan je izbor za proizvodnju obilne i kvalitetne krme (silaže i sjenaže), samostalno ili u kombinaciji s ozimim graškom „Osječkim zelenim“.
 • sjetva u optimalnim rokovima sa smanjenom sjetvenom normom od 180 do 200 kg/ha
Srednje rana sorta

Garavuša

Nova sorta visoke kvalitete i visokog potencijala rodnosti

 • nova golica iz selekcijskog programa Poljoprivrednog instituta Osijek
 • u velikoj mjeri objedinjuje najvažnija proizvodna svojstva: prinos i kvalitetu zrna
 • adaptabilna sorta pogodna za uzgoj na širokom proizvodnom području Republike Hrvatske
 • potencijal uroda zrna i stabilnost iskazati će i u najzahtjevnijim godinama
 • vrlo dobre otpornosti na niske temperature te najraširenije bolesti pšenice
 • izražene je otpornosti na osipanje zrna čime se gubitci u žetvi svode na minimum
 • niska, čvrsta i elastična stabljika vrlo dobre otpornosti na polijeganje
 • atraktivan, krupan klas sa zrnom visoke kvalitete – osobita važnost za mlinsko-pekarsku industriju
 • sjetva u optimalnim rokovima s normom sjetve od 220 do 260 kg/ha
Srednje rana sorta

Indira

Nova srednje rana sorta visoke rodnosti

 • nova sorta ozime pšenice iz selekcijskog programa Poljoprivrednog instituta Osijek priznata u Republici Hrvatskoj prošle godine
 • sorta s izuzetnim potencijalom prinosa zrna koji je potvrđen tijekom preliminarnih ispitivanja te u komparaciji s vodećim sortama na domaćem i pojedinim inozemnim tržištima
 • ovu atraktivnu, visokorodnu sortu preporučujemo svima pa i najzahtjevnijim proizvođačima pšenice koji teže ostvarenju rekordnih prinosa zrna
 • zbog svoje adaptabilnosti pogodna je za uzgoj na cijelom proizvodnom području Republike Hrvatske
 • dobra tolerantnost na najvažnije bolesti i štetnike ozime pšenice
 • jako dobra tolerantnost na niske temperature
 • dobra tolerantnost na osipanje i proklijavanje zrna u klasu
 • visoka stabljika, čvrsta i elastična, otporna na polijeganje
 • u intenzivnoj proizvodnji usmjerenoj ka postizanju iznadprosječnih uroda preporučujemo i primjenu regulatora rasta
 • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s količinom od 225 – 250 kg/ha
Srednje rana sorta

Katarina

Krušna sorta visoke kvalitete

 • kvalitetna krušna sorta pšenice visokog potencijala rodnosti
 • tolerantna na niske temperature
 • tolerantna na najrasprostranjenije bolesti pšenice
 • niska stabljika, prosječne visine 67 cm, čvrsta, elastična, otporna na polijeganje
 • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 220 do 270 kg/ha
Srednje rana sorta

Kraljica

Apsolutna dominacija u proizvodnji

 • vodeća sorta Poljoprivrednog instituta Osijek u Republici Hrvatskoj
 • objedinjuje urod i kakvoću zrna
 • veliki interes mlinsko-pekarske industrije
 • visok potencijal i stabilnosti uroda zrna
 • prilagodljivost različitim uvjetima proizvodnje
 • tolerantnost na niske temperature
 • tolerantnost na najrasprostranjenije bolesti pšenice
 • stabljika visine oko 75 cm, čvrsta i elastična, vrlo otporna na polijeganje
 • osim u Republici Hrvatskoj, Kraljica se danas uspješno proizvodi u 10-ak zemalja u regiji i šire
 • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima sa sjetvenom normom od 240 do 290 kg/ha
Srednje rana sorta

OS Olimpija

Sorta pšenice visoke kvalitete – poboljšivač

 • Brkulja
 • jedna od najkvalitetnijih sorata pšenice Poljoprivrednog instituta Osijek
 • visok potencijal stabilnosti uroda zrna
 • osim povećane kvalitete zrna, posjeduje i višu hektolitarsku masu te viši sadržaj vlažnog ljepka
 • sorta kategorizirana u skupinu poboljšivača
 • prilagodljivost različitim uvjetima proizvodnje
 • tolerantnost na niske temperature i najrasprostranjenije bolesti pšenice
 • stabljika joj je prosječne visine 89 cm, čvrsta i elastična te vrlo otporna na polijeganje
 • pogodna je za uzgoj i na površinama na kojima postoji opasnost od napada divljači
 • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 200 do 240 kg/ha
Srednje rana sorta

Silvija

Novija brkulja za intenzivnu proizvodnju

 • Brkulja
 • visokorodna sorta stabilnih uroda zrna i vrlo dobre tolerantnosti na polijeganje pogodna za uvjete pune agrotehnike i intenzivne proizvodnje
 • vrlo dobro produktivno busanje
 • dug, atraktivan klas s krupnim i kvalitetnim zrnom
 • visoka tolerantnost na niske temperature i najrasprostranjenije bolesti pšenice
 • zbog dulje vegetacije svoj potencijal uroda zrna posebno će iskazati u središnjem i zapadnom proizvodnom području Republike Hrvatske
 • pogodna za uzgoj na površinama u blizini šumskih područja jer je sigurna od napada divljači
 • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 220 do 280 kg/ha
Srednje rana sorta

Srpanjka

Najranija sorta ozime pšenice Poljoprivrednog instituta Osijek

 • najranija sorta ozime pšenice iz oplemenjivačkog programa Poljoprivrednog instituta Osijek
 • stabilna, visokorodna i kvalitetna sorta
 • izuzetno niska stabljika zbog čega je izuzetno otporna na polijeganje
 • tolerantna na niske temperature uz brz oporavak nakon zimskog perioda
 • tolerantna na najrasprostranjenije bolesti ozime pšenice
 • visoke i stabilne prinose ostvaruje temeljem velikog broja rodnih klasova po jedinici površine
 • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 260 do 290 kg/ha
Rana sorta

Tika taka

Sorta atraktivnog izgleda i krupnog zrna

 • novija, moderna sorta ozime pšenice iz selekcije Poljoprivrednog instituta Osijek
 • višeg je habitusa, velikog klasa i vrlo atraktivnog izgleda te krupnog zrna
 • visok potencijal prinosa i stabilnosti uroda
 • izrazito postojana kvaliteta zrna i u zahtjevnim godinama na širokom arealu uzgoja
 • izraženo produktivno busanje što podrazumijeva smanjenu normu sjetve
 • dobre je otpornost na niske temperature i najraširenije bolesti pšenice
 • stabljika dosegne prosječnu visinu od 82 cm, čvrsta je i elastična te vrlo otporna na polijeganje
 • zbog nešto dulje vegetacije posebno ju preporučujemo za proizvodnju u središnjoj i zapadnoj Hrvatskoj
 • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 200 do 240 kg/ha
Srednje rana sorta

Vulkan

Brkulja izuzetne tolerantnosti na bolesti

 • Brkulja
 • visok potencijal i stabilnost uroda zrna
 • na pojedinim tržištima kategoriziran u skupinu poboljšivača
 • tolerantnost na niske temperature
 • izuzetna adaptabilnost na različite klimatske i zemljišne uvjete
 • izrazita otpornost na glavne bolesti pšenice omogućava lakše održavanje zdravstvenog stanja usjeva, a dobro se uklapa i u ekstenzivnije uvjete proizvodnje
 • pogodan za uzgoj na površinama na kojima postoji opasnost od napada divljači
 • stabljika srednje visine, čvrsta i elastična otporna polijeganje
 • u intenzivnoj proizvodnji preporučujemo i primjenu regulatora rasta
 • zbog naglašenog produktivnog busanja reducirana mu je norma sjetve – od 200 do 220 kg/ha
Srednje rana sorta