Nova srednje rana sorta visoke rodnosti

  • nova sorta ozime pšenice iz selekcijskog programa Poljoprivrednog instituta Osijek priznata u Republici Hrvatskoj prošle godine
  • sorta s izuzetnim potencijalom prinosa zrna koji je potvrđen tijekom preliminarnih ispitivanja te u komparaciji s vodećim sortama na domaćem i pojedinim inozemnim tržištima
  • ovu atraktivnu, visokorodnu sortu preporučujemo svima pa i najzahtjevnijim proizvođačima pšenice koji teže ostvarenju rekordnih prinosa zrna
  • zbog svoje adaptabilnosti pogodna je za uzgoj na cijelom proizvodnom području Republike Hrvatske
  • dobra tolerantnost na najvažnije bolesti i štetnike ozime pšenice
  • jako dobra tolerantnost na niske temperature
  • dobra tolerantnost na osipanje i proklijavanje zrna u klasu
  • visoka stabljika, čvrsta i elastična, otporna na polijeganje
  • u intenzivnoj proizvodnji usmjerenoj ka postizanju iznadprosječnih uroda preporučujemo i primjenu regulatora rasta
  • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s količinom od 225 – 250 kg/ha
Važne karakteristike
Prosječna visina stabljike – cm 90
Masa 1000 zrna – g 45
Hektolitarska masa – kg/hl 76-80
Sadržaj proteina – % 11-13
Sadržaj vlažnog ljepka – % 20 – 24
Sedimentacijska vrijednost – ml
Farinograf Stupanj omekšanja – FJ
Stabilnost – min.
Kvalitetna grupa B2
Ekstenzograf Energija – cm2
Rastezljivost – mm
Otpor -EJ
O/R
Alveograf W
P/L
Padajući broj