Znanstveni odbor Instituta je savjetodavno tijelo Znanstvenog vijeća Instituta.

Znanstveni odbor ima sedam članova koje izabire Znanstveno vijeće iz reda znanstvenika i najodgovornijih nositelja znanstvenih programa na Institutu. Mandat članova traje četiri godine. Znanstveni odbor ima predsjednika i zamjenika predsjednika, kojeg članovi Odbora biraju između sebe za razdoblje od četiri godine.

Znanstveni odbor raspravlja na zahtjev Znanstvenog vijeća o znanstvenoj politici Instituta, o prijedlogu i uvjetima za prijem zaposlenika (znanstvenika i suradnika), izobrazbi kadrova, statusu kadrova, znanstvenim projektima, daje mišljenja o sudjelovanjima na skupovima, specijalizacijama u zemlji i inozemstvu, napredovanjima u zvanja, razmatra postupke i radnje vezane za tržišno gospodarenje. Znanstveni odbor donosi mišljenje, prijedlog i stav i na druga pitanja koja mu uputi Znanstveno vijeće. Mišljenja ili stavovi se donose većinom glasova i podnose Znanstvenom vijeću. Članovi odbora mogu uputiti i izdvojena mišljenja. Mišljenje i stav Znanstvenog odbora je preporuka Znanstvenom vijeću, a ne odluka mjerodavna za djelovanje.

Zadaća Znanstvenog odbora je promicati vrijednosti u znanosti, u poslovnim potezima Instituta i u odnosima prema javnosti. Članovi odbora djeluju u skladu sa svojom savješću i profesionalnim znanjem vodeći brigu o dostojanstvu svake osobe i o dobrobiti Instituta, odnosima među znanstvenicima, suradnicima i ostalim zaposlenicima na Institutu.

 

Članovi Znanstvenog odbora Poljoprivrednog instituta Osijek:

  1. dr. sc. Tomislav Duvnjak, predsjednik Znanstvenog odbora
  2. dr. sc. Sonja Grljušić, zamjenica predsjednika Znanstvenog odbora
  3. dr. sc. Marijana Tucak, predsjednica Povjerenstva za izbor u znanstvena zvanja i znanstvena radna mjesta
  4. dr. sc. Daniela Horvat, zamjenica predsjednice Povjerenstva za izbor u znanstvena zvanja i znanstvena radna mjesta
  5. dr. sc. Georg Drezner
  6. dr. sc. Alojzije Lalić
  7. dr. sc. Domagoj Šimić