Znanstveni odbor Instituta je savjetodavno tijelo Znanstvenog vijeća Instituta.

Znanstveni odbor ima sedam članova koje izabire Znanstveno vijeće iz reda znanstvenika i najodgovornijih nositelja znanstvenih programa na Institutu. Mandat članova traje četiri godine. Znanstveni odbor ima predsjednika i zamjenika predsjednika, kojeg članovi Odbora biraju između sebe za razdoblje od četiri godine.

Znanstveni odbor raspravlja na zahtjev Znanstvenog vijeća o znanstvenoj politici Instituta, o prijedlogu i uvjetima za prijem zaposlenika (znanstvenika i suradnika), izobrazbi kadrova, statusu kadrova, znanstvenim projektima, daje mišljenja o sudjelovanjima na skupovima, specijalizacijama u zemlji i inozemstvu, napredovanjima u zvanja, razmatra postupke i radnje vezane za tržišno gospodarenje. Znanstveni odbor donosi mišljenje, prijedlog i stav i na druga pitanja koja mu uputi Znanstveno vijeće. Mišljenja ili stavovi se donose većinom glasova i podnose Znanstvenom vijeću. Članovi odbora mogu uputiti i izdvojena mišljenja. Mišljenje i stav Znanstvenog odbora je preporuka Znanstvenom vijeću, a ne odluka mjerodavna za djelovanje.

Zadaća Znanstvenog odbora je promicati vrijednosti u znanosti, u poslovnim potezima Instituta i u odnosima prema javnosti. Članovi odbora djeluju u skladu sa svojom savješću i profesionalnim znanjem vodeći brigu o dostojanstvu svake osobe i o dobrobiti Instituta, odnosima među znanstvenicima, suradnicima i ostalim zaposlenicima na Institutu.

 

Članovi Znanstvenog odbora:

  1. Dr. sc. Sonja Grljušić, predsjednica ZO
  2. Dr. sc. Tomislav Duvnjak
  3. Dr. sc. Krešimir Dvojković
  4. Dr. sc. Gordana Šimić
  5. Dr. sc. Andrija Brkić
  6. Dr. sc. Ines Mihaljević
  7. Dr. sc. Goran Krizmanić