Odlukom ravnatelja Instituta imenovani su povjerljiva osoba i zamjenik
povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

Kontakt podaci povjerljive osobe:
Anto Mijić; tel: 031 515 534; e-mail: anto.mijic@poljinos.hr

Kontakt podaci zamjenika povjerljive osobe:
Slavica Vuko; tel: 031 515 503; e-mail: slavica.vuko@poljinos.hr