• Zakon o ustanovama (NN 76/96; 29/97; 47/99; 35/08)
• Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03; 198/03; 105/04; 174/04; 2/07 – Odluka USRH, 46/07; 45/09; 63/11; 94/13; 139/13 i 101/14 – Odluka USRH) i ostali zakonski, podzakonski akti i uredbe objavljeni na Internet stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod “objavljeni propisi” – poveznica http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2127
• Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_128_2946.html
• Zakon o radu (NN 93/14) i ostali zakonski i podzakonski akti – poveznica www.mrms.hr/katalog-zakona-i-propisa
• Propisi zaštite na radu – internet stranica Europske Agencije za zaštitu na radu – poveznica https://osha.europa.eu/fop/croatia/hr/zakoni/drzavni-zakoni/zakoni/zakoni
• Propisi zaštite od požara – tražilica CADIAL
• Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst NN 81/15) i ostali propisi – tražilica CADIAL
• Zakoni i propisi iz područja poljoprivrede – internet stranica Ministarstva poljoprivrede pod “zakonska regulativa” – poveznica http://www.mps.hr/default.aspx?id=1157
• Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) i ostali zakonski i podzakonski akti i uredbe – internet stranica Ureda za javnu nabavu pod “pravni i strateški okvir” – poveznica www.javnanabava.hr
• Zakoni i propisi iz područja računovodstva i financija – internet stranica Ministarstva financija pod “zakoni i propisi” – poveznica www.mfin.hr
•  Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst NN 106/12) te ostali propisi objavljeni na Internet stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka pod “zakonodavni okvir” – poveznica www.azop.hr/zakonodavni-okvir/zakonodavstvo/nacionalno-zakon
• te ostali zakonski propisi koji se odnose na djelatnost Poljoprivrednog instituta Osijek mogu se pronaći na elektroničkoj zbirci pravnih propisa RH
www.hidra.hr
http://www.digured.hr/ (tražilica)