Krušna sorta visoke kvalitete

  • kvalitetna krušna sorta pšenice visokog potencijala rodnosti
  • tolerantna na niske temperature
  • tolerantna na najrasprostranjenije bolesti pšenice
  • niska stabljika, prosječne visine 67 cm, čvrsta, elastična, otporna na polijeganje
  • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 220 do 270 kg/ha
Važne karakteristike
Prosječna visina stabljike – cm 67
Masa 1000 zrna – g 37
Hektolitarska masa – kg/hl 80
Sadržaj proteina – % 12,9
Sadržaj vlažnog ljepka – % 28
Sedimentacijska vrijednost – ml 45
Farinograf Stupanj omekšanja – FJ 60
Stabilnost – min. 4,8
Kvalitetna grupa B1
Ekstenzograf Energija – cm2 91
Rastezljivost – mm 152
Otpor -EJ 311
O/R 2,0
Alveograf W 273
P/L 1,02
Padajući broj 283