Vrlo rana sorta odlične adaptabilnosti

  • nova, vrlo rana, ali i vrlo intenzivna sorta u tipu brkulje
  • ranozrelost ove sorte važno je agronomsko svojstvo koje osobito dolazi do izražaja u proizvodnim godinama „kratke vegetacije“
  • u slučaju da se vegetacija pšenice produlji, velika produkcija zrna po klasu predstavlja dodatni potencijal za postizanje iznadprosječnog uroda vrlo kvalitetnog zrna
  • čvrsta stabljika omogućava vrlo dobru tolerantnost na polijeganje
  • vrlo dobra tolerantnost na niske temperature i najraširenije bolesti pšenice
  • u skladu s preliminarnim rezultatima proizvodnje ovu sortu preporučujemo za uzgoj na cjelokupnom proizvodnom području Republike Hrvatske
  • sorta Brko pogodna je i za uzgoj na površinama u blizini šumskih područja jer je sigurna od napada divljači
  • sjetva u optimalnim rokovima s normom od 220 – 260 kg/ha
Važne karakteristike
Prosječna visina stabljike – cm 68
Masa 1000 zrna – g 42
Hektolitarska masa – kg/hl 81
Sadržaj proteina – % 13,6
Sadržaj vlažnog ljepka – % 27
Sedimentacijska vrijednost – ml 62
Farinograf Stupanj omekšanja – FJ 24
Stabilnost – min. 3,1
Kvalitetna grupa A2-B1
Ekstenzograf Energija – cm2 105
Rastezljivost – mm 164
Otpor -EJ 305
O/R 1,9
Alveograf W
P/L
Padajući broj 341