Nova sorta ozime brkulje vrlo dobre otpornosti na najraširenije bolesti pšenice

  • nova sorta ozime krušne pšenice u tipu brkulje
  • srednje rana sorta koju odlikuje izuzetno visok genetski potencijal rodnosti potvrđen u brojnim preliminarnim ispitivanjima
  • stabilnost uroda vrlo krupnog zrna
  • vrlo dobra tolerantnost na najraširenije bolesti pšenice što olakšava održavanje dobrog zdravstvenog stanja usjeva
  • srednje visoka, čvrsta stabljika vrlo dobre otpornosti na polijeganje – odličan izbor za uzgoj u uvjetima pune agrotehnike i intenzivne proizvodnje
  • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 220 do 250 kg/ha
Važne karakteristike
Prosječna visina stabljike – cm 75 – 78
Masa 1000 zrna – g 45 – 50
Hektolitarska masa – kg/hl 75 – 80
Sadržaj proteina – % 11 – 13
Sadržaj vlažnog ljepka – %
Sedimentacijska vrijednost – ml
Farinograf Stupanj omekšanja – FJ
Stabilnost – min.
Kvalitetna grupa A1-B1
Ekstenzograf Energija – cm2
Rastezljivost – mm
Otpor -EJ
O/R
Alveograf W
P/L
Padajući broj