Novija ozima pšenica kraće vegetacije i povećanog broja zrna po klasu

  • jedna od najranijih sorti ozime pšenice Poljoprivrednog instituta Osijek
  • visok urod kvalitetnog zrna temeljen na velikom broju klasova i zrna po jedinici površine
  • vrlo dobra translokacija asimilata u zrno
  • niska, čvrsta i elastična stabljika izražene otpornosti na polijeganje
  • pogodan za uzgoj na cjelokupnom proizvodnom području Republike Hrvatske, a svoj puni potencijal uroda posebno će iskazivati na istočnom proizvodnom području i u uvjetima intenzivne agrotehnike
  • visoka tolerantnost na niske temperature, umjerenu sušu i najrasprostranjenije bolesti pšenice
  • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 220 do 260 kg/ha
Važne karakteristike
Prosječna visina stabljike – cm 73
Masa 1000 zrna – g 39
Hektolitarska masa – kg/hl 81
Sadržaj proteina – % 12,9
Sadržaj vlažnog ljepka – % 28
Sedimentacijska vrijednost – ml 54
Farinograf Stupanj omekšanja – FJ 56
Stabilnost – min. 0,4
Kvalitetna grupa B1
Ekstenzograf Energija – cm2 92
Rastezljivost – mm 166
Otpor -EJ 274
O/R 1,7
Alveograf W
P/L
Padajući broj 358