Nova sorta poboljšivača

  • nova sorta u ponudi golica Poljoprivrednog instituta Osijek
  • kategorizirana u skupinu poboljšivača
  • reducirana norma sjetve
  • ova kvalitetna sorta ima visok genetski potencijal za rodnost kao i stabilnost uroda
  • čvrsta, elastična stabljika prosječne visine 86 cm otporna je na polijeganje
  • vrlo dobre otpornosti na niske temperature i najraširenije bolesti pšenice
  • vrlo dobre otpornosti na osipanje zrna
  • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 200 do 240 kg/ha
Važne karakteristike
Prosječna visina stabljike – cm 86
Masa 1000 zrna – g 41
Hektolitarska masa – kg/hl 82
Sadržaj proteina – % 14,8
Sadržaj vlažnog ljepka – % 31
Sedimentacijska vrijednost – ml 65
Farinograf Stupanj omekšanja – FJ
Stabilnost – min.
Kvalitetna grupa A1
Ekstenzograf Energija – cm2 122
Rastezljivost – mm 154
Otpor -EJ 411
O/R 2,2
Alveograf W
P/L
Padajući broj 312