Nova rana brkulja visoke rodnosti i kvalitete

  • nova, rodna i vrlo kvalitetna brkulja
  • visokorodna sorta atraktivnog krupnog klasa, niže i vrlo čvrste stabljike otporne na polijeganje
  • naglašena kvaliteta zrna s visokim sadržajem proteina i vlažnog ljepka
  • vrlo dobra otpornost na niske temperature, umjerenu sušu i najraširenije bolesti
  • idealan izbor za uzgoj na širokom arealu uzgoja
  • norma sjetve za ovu sortu iznosi 220 do 260 kg/ha, a važi za optimalne rokove sjetve
Važne karakteristike
Prosječna visina stabljike – cm 76
Masa 1000 zrna – g 44
Hektolitarska masa – kg/hl 80
Sadržaj proteina – % 13,9
Sadržaj vlažnog ljepka – % 28
Sedimentacijska vrijednost – ml 59
Farinograf Stupanj omekšanja – FJ 34
Stabilnost – min. 2,9
Kvalitetna grupa A2-B1
Ekstenzograf Energija – cm2 162
Rastezljivost – mm 183
Otpor -EJ 384
O/R 2,1
Alveograf W
P/L
Padajući broj 320