Sorta pšenice visoke kvalitete – poboljšivač

  • Brkulja
  • jedna od najkvalitetnijih sorata pšenice Poljoprivrednog instituta Osijek
  • visok potencijal stabilnosti uroda zrna
  • osim povećane kvalitete zrna, posjeduje i višu hektolitarsku masu te viši sadržaj vlažnog ljepka
  • sorta kategorizirana u skupinu poboljšivača
  • prilagodljivost različitim uvjetima proizvodnje
  • tolerantnost na niske temperature i najrasprostranjenije bolesti pšenice
  • stabljika joj je prosječne visine 89 cm, čvrsta i elastična te vrlo otporna na polijeganje
  • pogodna je za uzgoj i na površinama na kojima postoji opasnost od napada divljači
  • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 200 do 240 kg/ha
Važne karakteristike
Prosječna visina stabljike – cm 89
Masa 1000 zrna – g 42
Hektolitarska masa – kg/hl 82
Sadržaj proteina – % 15,9
Sadržaj vlažnog ljepka – % 35
Sedimentacijska vrijednost – ml 62
Farinograf Stupanj omekšanja – FJ 13
Stabilnost – min. 12,4
Kvalitetna grupa A1
Ekstenzograf Energija – cm2 114
Rastezljivost – mm 178
Otpor -EJ 354
O/R 2,0
Alveograf W 339
P/L 0,9
Padajući broj 331