Rana sorta vrlo dobre tolerantnosti na sušu

  • visoki i stabilni urodi kvalitetnog zrna temeljem velikog broja klasova po jedinici površine
  • vrlo dobre tolerantnosti na polijeganje i osipanje zrna u klasu (čvršće drži zrno pljevicama)
  • dobra tolerantnost na rasprostranjene bolesti ozime pšenice
  • jako dobra tolerantnost na niske temperature i umjerenu sušu
  • pogodan za uzgoj na cjelokupnom proizvodnom području Republike Hrvatske, a s obzirom na ranozrelost svoj će puni potencijal uroda posebno iskazati na istočnom proizvodnom području
  • stabljika mu je prosječne visine od 75 cm, čvrsta i elastična, otporna na polijeganje
  • sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 260 do 290 kg/ha
Važne karakteristike
Prosječna visina stabljike – cm 75
Masa 1000 zrna – g 42
Hektolitarska masa – kg/hl 82
Sadržaj proteina – % 13,4
Sadržaj vlažnog ljepka – % 27
Sedimentacijska vrijednost – ml 51
Farinograf Stupanj omekšanja – FJ 53
Stabilnost – min. 5,3
Kvalitetna grupa A2-B1
Ekstenzograf Energija – cm2 98
Rastezljivost – mm 163
Otpor -EJ 298
O/R 2,0
Alveograf W 290
P/L 1,73
Padajući broj 369