Smart Agriculture Solutions save resources in modern fruit production
Course „Sustainable orchard fertilization“
Tečaj „Održiva gnojidba voćnjaka“

Teorijska nastava

Tečajem je predviđeno održavanje teorijske nastave za teme iz područja gnojidbe voćnjaka, stanja opskrbljenosti tla i voćke sa makro i mikro elementima, bilanciranja ishrane te iznošenju elementata kroz prirod. Nastavom će se dobiti znanja iz područja gnojidbe voćaka tumačenjem analiza tla, lista i ploda prema specifičnostima pojedine sorte jabuka. Teorijska nastava se provodi on line ili u prostorijama Instituta.

1. Teorijski rad : 2 x 4 sata
Mjesto održavanja: Poljoprivredni institut Osijek, Odjel za voćarstvo

Tijekom prva četiri sata obrađuju se teme kao što su:

 • Problematika hranidbe voćaka
 • Stanje ishranjenosti i potrebe za gnojidbom
 • Analiza tla, lista i ploda
 • Utjecaj gnojidbe na vegetativni i generativni rast
 • Godišnji ciklus voćke i potrebe za hranjivima tijekom različitih razdoblja

Tijekom druga četiri sata obrađuju se teme kao što su:

 • Gnojidba kroz sustav za navodnjavanje- fertigacija
 • Sortne specifičnosti jabuke prema zahtjevima za gnojidbom
 • Dinamika nakupljanja pojedinih elemenata u plodu i listu tijekom vegetacije
 • Fiziološke bolesti uslijed nepravilne opskrbljenosti elementima
 • Utjecaj ishranjenosti ploda na transpotabilnost i skladišnu sposobnost

Ishod aktivnosti: osposobljavanje polaznika za procjenu i analizu opskrbljenosti voćke sa makro i mikroelementima na temelju provedenih analiza. Detektiranje problema uslijed nepravilnog bilanciranja ishrane voćke.

 

Praktična nastava

Tečajem je predviđeno održavanje praktične nastave iz područja gnojidbe voćnjaka. U voćnjaku će se prikazati različiti sklopovi sadnje i različite voćne vrste koje imaju specifične zahtjeve prema gnojidbi. Utjecaj i termin prihrane voćaka na kondicijsko stanje i određivanje potreba za dušikom na temelju N-min analize i opterećenosti voćke sa rodom.

1. Praktična nastava : 4 sata
Mjesto održavanja: Poljoprivredni institut Osijek, Odjel za voćarstvo, voćnjak i pokušalište „Tovljač“

Sadržaj terenskog rada:

 • Upoznavanje sa opremom za fertigaciju i navodnjavanje
 • Uzorkovanje plodova i listova za analizu
 • Fertigacija voćaka sa sustavom kap po kap
 • Određivanje termina i potreba voćaka za vodom
 • Utjecaj gustoće sklopa i sustava uzgoja na gnojidbu voćaka
 • Upoznavanje polaznika sa općim kondicijskim stanjem voćke

Ishod aktivnosti: Polaznici će se upoznati sa suvremenom opremom i njenim rukovanjem u modernom voćarstvu. Kroz automatski sustav za navodnjavanje moguća je istovremena fertigacije i dodavanja gnojiva što voćarima omogućuje brzo djelovanje na potrebe biljke u pojedinim fenofazama. Polaznici se osposobljavaju za korištenje vodotopivih gnojiva i pravilnoj dozaciji prema potrebama voćaka u pojedinoj razvojnoj fazi.

SASFRU