Ranozrela sorta vrlo visoke tolerantnosti na sušne uvjete

  • Ozimi dvoredni ječam
  • Zlatko je sorta ozimog dvorednog ječma iz selekcijskog programa Poljoprivrednog instituta Osijek koja je već neko vrijeme u ponudi, a namijenjena za stočarstvo i ljudsku prehranu.
  • Prvenstveno je namijenjen uzgoju na plodnijim tlima i u intenzivnoj proizvodnji
  • Ovu sortu odlikuje svojstvo ranozrelosti koja osobito dolazi do izražaja u sve češćim proizvodnim vrlo stresnim proizvodnim godinama „kratke vegetacije“.
  • Stabljika mu je niža, 86 do 90 cm, čvrsta, elastična, vrlo dobre otpornosti na polijeganje.
  • Zrno mu je okruglasto, vrlo krupno te vrlo dobro formirano.
  • Zlatko je sorta tolerantna na najrasprostranjenije bolesti ječma te vrlo dobre tolerantnosti na sušu.
  • Osim u Republici Hrvatskoj, priznat je i u Republici Makedoniji, Federaciji BIH i Republici Kosovo.
  • Za ostvarivanje ciljanog sklopa biljaka preporučena norma u optimalnom roku sjetve kreće se od 200 do 230 kg/ha.