NOVA GENERACIJA SILAŽNIH HIBRIDA

  • noviji hibrid FAO grupe 600 koji se ističe rekordnim prinosima u svojoj FAO grupi
  • osnovna namjena mu je proizvodnja silaže cijele biljke ili zrna
  • stabljika srednje visine, lisnata i robusna, nešto niža od hibrida OSSK 635 i Lile
  • krupan i pravilno formiran te dubok i razgranat korijen odlične tolerantnosti na polijeganje
  • izvrsna adaptabilnost i mogućnost sjetve, za ovu FAO grupu, u gušćim sklopovima daju ovom hibridu prednost za stabilnu proizvodnju silaže, ali i u istočnim proizvodnim područjima za proizvodnju zrna

VAŽNE KARAKTERISTIKE:

Namjena: proizvodnja suhog zrna, berba u klipu, proizvodnja silaže

Tip zrna: zuban

Broj redova zrna: 16 – 18

Preporučen sklop: 68 000 – 71 000 klijavih zrna/ha

39 000 – 41 000 klijavih zrna/k.j.

Sijati na razmak: 20 – 21 cm