Odjel za voćarstvo Poljoprivrednog instituta Osijek održao je 6. rujna 2023. dan otvorenih vrata. Događaj, organiziran u sklopu INTERREG IPA CBC programa Croatia-Serbia 2014-2020,  u okviru projekta “Smart Agriculture Solutions save resources in modern fruit production” (“Pametna poljoprivredna rješenja štede resurse u modernoj proizvodnji voća”), odvio se u voćnjaku Poljoprivrednog instituta Osijek, a okupio je zainteresiranu javnost i struku.

Okupljeni su imali prilike, uz degustaciju plodova, saznati više o uzgojnim vrstama i tehnikama, o važnosti praćenja opskrbljenosti voćke i tla s mikro i makro elementima te izmijeniti iskustva i primjere najbolje prakse. Predstavljena je i oprema nabavljena kroz projekt SASFRU.

Cilj projekta SASFRU je povećati otpornost, smanjiti troškove i povećati konkurentnost voćarskog sektora kroz uvođenje rješenja za pametnu poljoprivredu (automatizacija, mehanizacija i digitalizacija). Kako bi ostvario taj cilj, Odjel za voćarstvo Poljoprivrednog instituta Osijek projektnim je sredstvima nabavio vrijednu opremu – automatsku filtarsku stanicu za navodnjavanje i prihranu te kontejner za mobilni laboratorij. Kako bi se utvrdili učinci navodnjavanja, sredstvima projekta financirane su i opsežne analize tla, lista i ploda voćnog asortimana.

Projekt SASFRU nastavak je uspješne suradnje Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Odjela za voćarstvo Poljoprivrednog instituta Osijek te je već 3. projekt koji se provodi u navedenom partnerstvu.