Poljoprivredni institut Osijek

Poljoprivredni institut Osijek

Poljinos

Vaša trenutna lokacija: Poljinos / Kontakt / Imenik

Jezik:

Imenik

A


Dr. sc. Ivan Abičić

Znanstveni suradnik

tel: 031 / 515 - 515
mail: ivan.abicic@poljinos.hr

Dr.sc. Luka Andrić

znanstveni savjetnik

tel: 031/ 501- 305
mail: luka.andric@poljinos.hr

B


Dr.sc. Andrija Brkić

znanstveni suradnik

tel: 031 / 515 - 588
mail: andrija.brkic@poljinos.hr

Dr.sc. Ivan Brkić

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

tel: 031 / 515 - 520
mail: ivan.brkic@poljinos.hr

Ivan Biloš

tehnički suradnik

tel: 031 / 515 - 591
mail: ivan.bilos@poljinos.hr

Ivana Brkić

administrativni referent za radne odnose

tel: 031 / 515 - 558
mail: ivana.brkic@poljinos.hr

Dr.sc. Ivica Beraković

znanstveni suradnik

mail: ivica.berakovic@poljinos.hr

Dr.sc. Josip Brkić

znanstveni suradnik

tel: 031 / 515 - 528
fax: 031 / 515 - 529
mail: josip.brkic@poljinos.hr

Maja Biloš

administrator

tel: +38531515594
mob: +385995259491
mail: maja.bilos@poljinos.hr

Sanja Bježančević, mag.oec.

stručni suradnik

tel: 031 / 515 - 593
mail: sanja.bjezancevic@poljinos.hr

Slađana Bereš-Paloš

Tehnički suradnik

tel: 031 / 515 - 577
mail: sladjana.beres@poljinos.hr

C


Marija Conjar

administrativni referent za radne odnose

tel: 031 / 515 - 506
fax: 031 / 515 - 509
mail: marija.conjar@poljinos.hr

Č


Dr.sc. Tihomir Čupić

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

tel: 031 / 515 - 543
mail: tihomir.cupic@poljinos.hr

D


Prof. dr. sc. Georg Drezner

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; Redoviti profesor u trajnom zvanju

tel: 031 / 515 - 510
fax: 031 / 515 - 519
mail: georg.drezner@poljinos.hr

Gordana Demirović, dipl.ing

tel: 031/501-305
mail: gordana.demirovic@poljinos.hr

Ivan Drenjančević, bacc.ing.agr.

Tehnolog

tel: 031 / 515 - 532
mail: ivan.drenjancevic@poljinos.hr

Josip Duvnjak

tel: 031 / 515 - 557
mail: josip.duvnjak@poljinos.hr

Jurica Duvnjak, mag. ing. agr.

Asistent/doktorand

tel: 031/515-516
mail: jurica.duvnjak@poljinos.hr

Dr. sc. Krešimir Dvojković

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

tel: 031 / 515 - 512
mail: kresimir.dvojkovic@poljinos.hr

doc. Dr. sc. Krunoslav Dugalić

znanstveni suradnik

tel: +38531515531
mob: +385995427984
mail: krunoslav.dugalic@poljinos.hr

Dr. sc. Tomislav Duvnjak

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

tel: 031 / 515 - 533
mail: tomislav.duvnjak@poljinos.hr

Dr.sc. Vinko Duvnjak

znanstveni savjetnik

tel: 031 / 515 - 560
fax: 031 / 515 569
mail: vinko.duvnjak@poljinos.hr

F


Fitopatološki laboratorij

tel: 031 / 515 - 561

G


Ksaver Grudić, dipl.ing

tel: 099/805-3860
mail: ksaver.grudic@poljinos.hr

Mate Grgić, mag.oec.

tel: 031 / 515 - 551
mail: mate.grgic@poljinos.hr

Dr.sc. Sonja Grljušić

znanstveni savjetnik

tel: 031 / 501 - 305
mail: sonja.grljusic@poljinos.hr

Dr.sc. Vlatko Galić

poslijedoktorand

tel: 031 / 515 - 525
mail: vlatko.galic@poljinos.hr

H


Dr.sc. Daniela Horvat

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

tel: 031 / 515 - 570
fax: 031 / 515 - 579
mail: daniela.horvat@poljinos.hr

Dubravka Hefer, Univ. spec. agr.

stručni suradnik

tel: 031/515-564
mail: dubravka.hefer@poljinos.hr

Maja Holik

tel: 031/501-305
mail: maja.holik@poljinos.hr

I


Ilonka Ivanišić, dipl.ing

voditelj laboratorija

tel: 031/501-305
mail: ilonka.ivanisic@poljinos.hr

J


Dr.sc. Antun Jambrović

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

tel: 031 / 515 - 522
mail: antun.jambrovic@poljinos.hr

Ksenija Jurić

mail: ksenija.juric@poljinos.hr

Dr.sc. Marko Josipović

znanstveni savjetnik

tel: 031 / 515 - 580
fax: 031 / 515 - 569
mail: marko.josipovic@poljinos.hr

Marta Jambrović

tel: 031 / 515 - 595

K


Aleksandra Kandrač

Tehnički suradnik

tel: 031 / 515 - 514
mail: aleksandra.kandrac@poljinos.hr

Ana Komar, mag. iur.

stručni suradnik

tel: +38531515594
mail: ana.komar@poljinos.hr

Darko Kolar, dipl.ing.

tel: 031 / 515 - 582
mail: darko.kolar@poljinos.hr

Dr.sc. Goran Krizmanić

Viši znanstveni suradnik

tel: 031 / 515 - 544
mail: goran.krizmanic@poljinos.hr

Igor Kovač, dipl.ing

tel: 031/501-305
mail: igor.kovac@poljinos.hr

Ivan Kovač, dipl.ing

tel: 099/327-7695
mail: ivan.kovac@poljinos.hr

Kristina Karner

tel: 031 / 515 - 587
fax: 031 / 515 - 547
mail: kristina.karner@poljinos.hr

Dipl.ing. Marija Kovačević Babić

Stručni suradnik

tel: 031 / 515 - 571
mail: marija.kovacevic.babic@poljinos.hr

Marko Kljajić

tel: 031 / 515 - 527

Melita Kovačević, dipl.oec.

tajnica ravnatelja

tel: 031 / 515 - 505
mail: melita.kovacevic@poljinos.hr

Mladen Krušarovski, bacc.ing.el.

viši tehničar -sistem inženjer

tel: 031 / 515 - 566
mail: mladen.krusarovski@poljinos.hr

Stjepan Kljajić

Tehnički suradnik

tel: 031 / 515 - 538

Željka Kraljević

Tehnički suradnik

tel: 031 / 515 - 514
mail: zeljka.kraljevic@poljinos.hr

L


Doc. dr. sc. Alojzije Lalić

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; Docent

tel: 031 / 515 - 511
mail: alojzije.lalic@poljinos.hr

Anica Lekić

tel: 031 / 515 - 555
mail: anica.lekic@poljinos.hr

Dr. sc. Ivica Liović

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

tel: 031 / 515 - 536
mail: ivica.liovic@poljinos.hr

Kristina Lutrov, dipl.ing.

Stručni suradnik

tel: 031 / 515 - 565
mail: kristina.lutrov@poljinos.hr

Romana Lončar

tel: 031 / 515 - 553
mail: romana.loncar@poljinos.hr

Dr.sc. Tatjana Ledenčan

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

tel: 031 / 515 - 524
mail: tatjana.ledencan@poljinos.hr

Vesna Lalić

administrativni referent

tel: 031 / 515 - 502
fax: 031 / 515 - 539
mail: vesna.lalic@poljinos.hr

M


Dr. sc. Anto Mijić

Znanstveni savjetnik

tel: 031 / 515 - 534
mail: anto.mijic@poljinos.hr

Dr. sc. Antonela Markulj Kulundžić

Poslijedoktorand

tel: 031 / 515 - 537
mail: antonela.markulj@poljinos.hr

Branka Mijić, dipl.oec.

tel: 031 / 515 - 550
mail: branka.mijic@poljinos.hr

Dario Molnar

tel: 031 / 515 - 567
fax: 031 / 515 - 569

Davor Molnar

tel: 031 / 515 - 584
mail: davor.molnar@poljinos.hr

Dr.sc. Ines Mihaljević

znanstveni suradnik

tel: +38531515596
mob: +385992720322
mail: ines.mihaljevic@poljinos.hr

Dr.sc. Maja Mazur

poslijedoktorand

tel: 031 / 515 - 595
mail: maja.mazur@poljinos.hr

Dr. sc. Maja Matoša Kočar

Znanstveni suradnik

tel: 031 / 515 - 535
mail: maja.matosa@poljinos.hr

N


Dr. sc. Dario Novoselović

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

tel: 031 / 515 - 517
mail: dario.novoselovic@poljinos.hr

Oskar Njiri

Tehnički suradnik

tel: 031 / 515 - 538

O


Darinko Omazić, dipl.ing.

tel: 031 / 515 - 581
fax: 031 / 515 - 589
mail: darinko.omazic@poljinos.hr

P


Andreja Perković, dipl.ing

tel: 099/382-8368
mail: andreja.perkovic@poljinos.hr

Dr.sc. Hrvoje Plavšić

znanstveni suradnik

tel: 031/501 -305
fax: 031/502 -648
mail: hrvoje.plavsic@poljinos.hr

Ivana Piškorjanac, dipl.oec.

tel: 031/501-305
mail: ivana.piskorjanac@poljinos.hr

dr.sc. Ivana Plavšin

Poslijedoktorandica

tel: 031/515-545
mail: ivana.plavsin@poljinos.hr

Morena Pligl

tel: 031 / 515 - 557
mail: morena.pligl@poljinos.hr

Porta

tel: 031 / 515 - 590

R


Anuša Rešetar, dipl.oec

tel: 031 / 515 - 585
mail: anusa.resetar@poljinos.hr

Radiona

tel: 031 / 515 - 586

S


Dr. sc. Aleksandra Sudarić

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

tel: 031 / 515 - 530
mail: aleksandra.sudaric@poljinos.hr

Tatjana Stojanac

Tehnički suradnik

tel: 031 / 515 - 541

Zvonka Salaić, univ.bacc.oec.

mail: zvonka.salaic@poljinos.hr

Š


Dr.sc. Branimir Šimić

znanstveni savjetnik

tel: 031/501-305
mail: branimir.simic@poljinos.hr

izv.prof.dr.sc. Domagoj Šimić

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; izvanredni profesor

tel: 031 / 515 - 521
mail: domagoj.simic@poljinos.hr

Dr. sc. Gordana Šimić

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

tel: 031 / 515 - 513
fax: 031 / 515 - 564
mail: gordana.simic@poljinos.hr

Igor Šorša

Tehnički suradnik

tel: 031 / 515 - 562
mail: igor.sorsa@poljinos.hr

Mr.sc. Josip Šimenić

tel: 031/501-305
fax: 031/502-648
mail: josip.simenic@poljinos.hr

Katarina Šunić, mag.biolog.

Asistent/doktorand

tel: 031/515-516
mail: katarina.sunic@poljinos.hr

Nikolina Šimić, dipl.ing

tel: 031/501-305
mail: nikolina.simic@poljinos.hr

Dr. sc. Valentina Španić

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

tel: 031 / 515 - 563
mail: valentina.spanic@poljinos.hr

T


Dr.sc. Marijana Tucak

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

tel: 031/515-540
mail: marijana.tucak@poljinos.hr

Tatjana Totić, mag.iur.

stručni suradnik

tel: +38531515594
mail: tatjana.totic@poljinos.hr

Dr.sc. Vesna Tomaš

znanstveni suradnik

tel: +38531515546
mob: +385992516906
mail: vesna.tomas@poljinos.hr

V


Dominik Vuković, mag.ing.agr.

Predstojnik Odjela, stručni suradnik

tel: +38531515552
mob: +385992531861
mail: dominik.vukovic@poljinos.hr

Dr. sc. Marija Viljevac Vuletić

Znanstveni savjetnik

tel: 031 / 515 - 578
mail: marija.viljevac@poljinos.hr

Mirna Volenik, mag.ing.agr.

tehnolog

mob: 099-733-1966
mail: mirna.volenik@poljinos.hr

Slavica Vuko, dipl.iur.

tel: 031 / 515 - 503
mail: slavica.vuko@poljinos.hr

Stanko Vrabec, dipl.ing

tel: 099/802-0321
mail: stanko.vrabec@poljinos.hr

Vedran Vekić

Tehnički suradnik

tel: 031 / 515 - 518
mail: vedran.vekic@poljinos.hr

Z


Prof. dr.sc. Zvonimir Zdunić, EMBA

znanstveni savjetnik; redovni profesor

tel: 031 / 515 - 501
fax: 031 / 515 - 509
mail: zvonimir.zdunic@poljinos.hr

Prof. dr.sc. Zvonimir Zdunić, EMBA ravnatelj

znanstveni savjetnik; redovni profesor

tel: 031 / 515 - 501
fax: 031 / 515 - 509
mail: zvonimir.zdunic@poljinos.hr

Ž


Slavica Živalj, ing.

tel: 031 / 515 - 526
mail: slavica.zivalj@poljinos.hr

Višnja Žuljević

Pomoćni laborant

tel: 031 / 515 - 574
mail: visnja.zuljevic@poljinos.hr