Javna obrana doktorske disertacije naslova Genetska varijabilnost svojstava kvalitete germplazme soje (Glycine max L. Merr.).“ Maje Matoše Kočar, dipl. ing., znanstvene novakinje Poljoprivrednog instituta Osijek, održat će se u ponedjeljak, 14. studenog 2016. godine u dvorani ‘Aula Magna’ na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, s početkom u 11:00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:

1. prof. dr. sc. Vlado Guberac, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, predsjednik

2. prof. dr. sc. Sonja Vila, redovita profesorica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mentorica i član

3. dr. sc. Aleksandra Sudarić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju na Poljoprivrednom institutu Osijek, član

4. doc. dr. sc. Sonja Petrović, član

5. doc. dr. sc. Andrijana Rebekić, član