U Financijskoj službi zaposleno je 11 djelatnika od kojih su 4 djelatnika sa VSS, 1 djelatnik sa VŠS, 5 djelatnika sa SSS i 1 NKV djelatnik.

Financijska služba financira se iz vlastitih prihoda Instituta.

Osnovna zadaća Financijske službe je briga o financijskoj stabilnosti Instituta, obavljanje računovodstvenih i financijskih poslova, izrada financijskih izvještaja sukladno Zakonu o računovodstvu i Zakonu o proračunu te informiranje Upravnog vijeća i ravnatelja Instituta o financijskom stanju.