Sjemensko dobro postepeno je nastajalo od 1931. godine od ekonomije pokušališta koje je do kraja II. svjetskog rata imalo oko 100 ha zemljišta. Odmah nakon II. svjetskog rata, dobiveno je prvom agrarnom reformom novih 160 ha, a kasnije komasacijom na području Tenja oko 220 ha, a daljnjih 250 ha tijekom razdoblja od 1961. do 1990. godine Poljoprivredni institut Osijek kupovao je iz vlastitih sredstava. Tako da pravo utemeljenje Sjemenskog dobra datira od 1961. godine kad je Zavod za unaprjeđenje poljoprivrede Osijek prerastao u Poljoprivredni institut Osijek. Od tada su se počeli ubrzano razvijati oplemenjivački programi na glavnim ratarskim kulturama, stvoreni su vlastiti kultivari i hibridi i nastala je potreba za umnožavanjem sjemenskog materijala visokih kategorija samooplodnih kultura i linija za hibride. Iz tih razloga, Poljoprivredni institut Osijek kupovao je zemljište iz vlastitih sredstava radi povećanja zemljišnog fonda na štetu osobnih dohodaka tadašnjih djelatnika, smatrajući da ulaganjem u zemlju može osigurati bolju budućnost za opstanak i rad Poljoprivrednog instituta Osijek. Posebno je težište na kupovinu zemljišta dato od sredine 60-tih godina XX.stoljeća prelaskom na mehaniziranu obradu zemljišta. Ukupne površine s kojima je Poljoprivredni institut Osijek gospodario bile su u proteklom razdoblju i do 1000 ha. Na Sjemenskom dobru, osim zemljišta koje se naslanja na zgrade i skladišta Poljoprivrednog instituta Osijek, koncentrirana je i prije i sada sva osnovna tehnika (traktori, sijačice, prskalice, kombajni te radionica za popravljanje strojeva i drugo). Nažalost, tijekom Domovinskog rata, puno je mehanizacije uništeno prilikom ratnih razaranja grada Osijeka, a kroz zemljište Sjemenskog dobra prolazila je linija bojišnice i postavljena su brojna minska polja. Proces razminiravanja zemljišta je završen. Tako da sada Sjemensko dobro obrađuje oko 700 ha (oko580ha za umnožavanje predosnovnog i osnovnog sjemena i oko 120 ha za pokuse i selekcijski materijal oplemenjivačkih odjela), Temeljna djelatnost Sjemenskog dobra od utemeljenja do danas je umnožavanje predosnovnih i osnovnih kategorija sjemena ratarskih kultura. Ova proizvodnja je usko povezana s oplemenjivačkim odjelima i s Odjelom za sjemenarstvo u Poljoprivrednom institutu Osijek. Najzastupljenija je sjemenska proizvodnja pšenice, ozimog i jarog ječma, soje, kukuruza, suncokreta, lucerne, stočnog graška i crvene djeteline. Osim toga, veliki dio zemljišta je podešen potrebama svih Odjela za pokusna polja. Naime, sve je koncipirano tako da se omogući brzo i kvalitetno izvođenje važnih tehnoloških operacija u točno predviđenim agrotehničkim rokovima. Tako da za potrebe oplemenjivačkih odjela Poljoprivrednog instituta Osijek pružaju se usluge Odjelima, prvenstveno u osnovnoj i predsjetvenoj obradi, kao i u ostalim tehnološkim procesima po potrebi, a redovno se pružaju usluge na popravljanju sitne poljoprivredne tehnike (mali traktori, male sijačice, male prskalice, mali kombajni i dr.) koji se nalaze na oplemenjivačkim odjelima.

Rukovoditelj radne jedinice sjemensko dobro


Djelatnici radne jedinice sjemensko dobro


Darko Kolar, dipl.ing.

Tel: 031 / 515 - 582
mail: darko.kolar@poljinos.hr

Davor Molnar

Tel: 031 / 515 - 584
mail: davor.molnar@poljinos.hr