Radionica je besplatna. ZBOG OPSEŽNOGA PROGRAMA, RADIONICA POČINJE VEĆ U 9:30 SATI.

Molimo prijavite se na must-maize@poljinos.hr do srijede 23.5.2018. Samo u Subject/Predmet napišite PRIJAVA i tekst poruke neka bude samo vaše ime i prezime. Certifikat o sudjelovanju izdajemo na zahtjev, molimo u prijavi naznačite uz ime i prezime i “Molim certifikat”.

RADIONICA „GENOMSKA SELEKCIJA“