S ponosom predstavljamo znanstvenu monografiju „Molekularno oplemenjivanje bilja“ u izradi koje su sudjelovali znanstvenici Poljoprivrednog instituta Osijek s triju odjela – Odjela za oplemenjivanje i genetiku kukuruza (izv. prof. dr. sc. Domagoj Šimić; dr. sc. Vlatko Galić; dr. sc. Antun Jambrović), Odjela za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica (dr. sc. Ivana Plavšin; dr. sc. Krešimir Dvojković; dr. sc. Dario Novoselović), Odjela za oplemenjivanje i genetiku industrijskog bilja (dr. sc. Aleksandra Sudarić), te ravnatelj Poljoprivrednog instituta Osijek prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, EMBA.

Sadržaj ove znanstvene monografije obuhvaća pregled problema klasičnog oplemenjivanja bilja i sadašnje stanje primjene molekularnih metoda koje se danas obilno koriste u bazičnim i primijenjenim istraživanjima. Uz teoretsku osnovu različitih pristupa koji se koriste u molekularnom oplemenjivanju bilja u monografiji su navedene i brojne studije slučaja u kojima se opisuju rezultati konkretnih istraživanja provedenih u okviru Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (ZCI CroP-BioDiv). ZCI CroP-BioDiv istraživačka je mreža usmjerena na prijenos znanja i tehnologije sa svrhom izravnog doprinosa napretku istraživanja u poljoprivredi. Istraživačka skupina uključuje znanstvenike triju fakulteta (Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti; Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet) i triju instituta (Institut za poljoprivredu i turizam Poreč; Poljoprivredi institut Osijek i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split), te stoga uključuje ugledne znanstvenike sa svih visokoškolskih institucija kao i znanstvenih instituta iz područja poljoprivrede u Hrvatskoj.

Urednici ove znanstvene monografije su prof. dr. sc. Ivan Pejić i prof. dr. sc. Zlatko Šatović, a izdavač Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. Znanstvenu monografiju „Molekularno oplemenjivanje bilja“ moguće je preuzeti u elektroničkom obliku putem poveznice preuzmi publikaciju.

 

Link za preuzimanje:

https://www.agr.unizg.hr/download-publication/28/Molekularno+oplemenjivanje+bilja