Poziv na objavu radova u specijalnom broju ‘Treatment and Management of Fusarium Disease in Wheat’ u časopisu Agronomy (IF: 3.417, ISSN: 2073-4395). Časopis se nalazi u kvartili Q1 (16 of 91) u kategoriji “Poljoprivreda” i u Q1 (57 of 235) u kategoriji “Biljne Znanosti”.

Rok za prijavu članka je 15. lipnja 2022. godine.

Više informacija može se naći na poveznici:

https://www.mdpi.com/journal/agronomy/special_issues/Fusarium-Wheat