Impakt faktor ovog časopisa je 2.603 (2019), a nalazi se u kvartili Q1 (18 of 91) u kategoriji ‘Poljoprivreda’ i u Q2 (65 of 234) u kategoriji biljne znanosti.

Rok za prijavu članka je 15. listopada 2021.godine.

Više informacija može se naći na poveznici:

https://www.mdpi.com/journal/agronomy/special_issues/Fusarium-Wheat