Poziv na objavu radova u specijalnom broju “Wheat Agronomic and Quality Responses to Environmental Impacts ” u časopisu „Agronomy“ (IF: 3.417, ISSN: 2073-4395) – Special Issue “Wheat Agronomic and Quality Responses to Environmental Impacts”. Časopis se nalazi u kvartili Q1 (16 of 91) u kategoriji “Poljoprivreda” i u Q1 (57 of 235) u kategoriji “Biljne Znanosti”.

Rok za prijavu članka je 10. svibnja 2022. godine.

Više informacija može se naći na poveznici:

https://www.mdpi.com/journal/agronomy/special_issues/wheat_quality

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane znanstvenike, istraživače i autore koji se bave genetikom i oplemenjivanjem pšenice, razvojem nove germplazme pšenice i stvaranjem kultivara poboljšanih agronomskih svojstava i svojstava kakvoće, genetskom raznolikošću, odgovorima/reakcijama pšenice na utjecaje okolišnih abiotičkih i biotičkih činitelja te upravljanjem, očuvanjem, proučavanjem i korištenjem genetskih resursa pšenice u oplemenjivanju na objavu svojih originalnih istraživanja, najnovijih studija i preglednih radova u ovom specijalnom broju. Krajnji datum do kojega se mogu slati radovi je 10. svibnja 2022. godine.

Gosti urednici:

dr. sc. Krešimir Dvojković i dr. sc. Daniela Horvat; Poljoprivredni institut Osijek,
dr. sc. Aleksandra Torbica; Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu
prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu