Poziv na objavu radova u specijalnom broju “Wheat Agronomic and Quality Responses to Environmental Impacts” u časopisu „Agronomy“ (ISSN 2073-4395; CODEN: ABSGGL; Impact Factor: 2.603). Časopis se nalaziu kvartili Q1 (18 of 91) u kategoriji “Poljoprivreda” i u Q2 (65 of 234) u kategoriji “Biljne Znanosti”.

Rok za prijavu članka je 01. studenoga 2021. godine.

Više informacija može se naći na poveznici:

https://www.mdpi.com/journal/agronomy/special_issues/wheat_quality

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane znanstvenike, istraživače i autore koji se bave genetikom i oplemenjivanjem pšenice, razvojem nove germplazme pšenice i stvaranjem kultivara poboljšanih agronomskih svojstava i svojstava kakvoće, genetskom raznolikošću, odgovorima/reakcijama pšenice na utjecaje okolišnih abiotičkih i biotičkih činitelja te upravljanjem, očuvanjem, proučavanjem i korištenjem genetskih resursa pšenice u oplemenjivanju na objavu svojih originalnih istraživanja, najnovijih studija i preglednih radova u ovom specijalnom broju. Krajnji datum do kojega se mogu slati radovi je 1. studenoga 2021. godine.

Gosti urednici:

sc. Krešimir Dvojković i dr. sc. Daniela Horvat; Poljoprivredni institut Osijek,

sc. Aleksandra Torbica; Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu

prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu