Pozivamo Vas na radionicu koja će se održati u sklopu INTERREG IPA CBC Cro-SRB projekta “Razvoj novih tipova sadnog materijala za voćarstvo u usponu, baziran na lokalnim genetskim resursima i suvremenim tehnologijama (akronim: CROSS TREE), dana 14.12.2017. godine (četvrtak), sa početkom u 10:00 sati na Poljoprivrednom institutu Osijek, Južno pregrađe 17 (konferencijska sala Upravne zgrade).

9:00 -10:00 Dolazak učesnika
10:00 – 10:15 70 godina Odjela za voćarstvo
10:15 – 10:30 Predstavljanje projekta CROSS TREE Dominik Vuković, mag.ing. agr.
10:30 – 10:50  Pauza
10:50 – 11:10 Mogućnosti suzbijanja obične kruškine
buhe (Cacopsylla pyri L.) u okviru
integrirane zaštite
dr.sc. Vesna Tomaš
11:10 – 11:30 Mikroelementi u ishrani jabuke Dalibor Grubiša, dipl. ing.
11:30 – 11:50 Rasprava
12:00 Ručak

 

Veselimo se Vašem dolasku i što većem odazivu.