Poštovani,

pozivamo Vas na radionicu koja će se održati

u sklopu INTERREG IPA CBC programa Croatia-Serbia 2014-2020,  u okviru projekta „Razvoj novih tipova sadnog materijala za voćarstvo u razvoju, baziran na lokalnim genetskim resursima i suvremenim tehnologijama (akronim: CROSS TREE),

dana 28.02.2019. godine (ČETVRATAK), s početkom u 11:00 sati u Ivanovom dvorcu u Ivankovu, Grac 23a.

10:00-11:00 Dolazak učesnika
11:00-11:30 Strojna rezidba – komplementarnost strojne i ručne reizdbe Hennie Kurver
11:30-12:00 Folijarna prihrana s posebnim osvrtom na FiloCal Safet Bračković, dipl. ing.
12:00-12:10 Pauza
12:10-12:30 Zaštita bilja u sklopu integrirane proizvodnje dr.sc. Vesna Tomaš
12:30:12:50 Aktulani poslovi u voćarstvu, poseban osvrt na praćenje podataka u voćnjaku Meteo stanice Safet Bračković, dipl. ing.
12:50-13:15 Razno, aktualno stanje voćarstva u Europi, trendovi u nasadnima jabuka
13:15 Ručak

 

Radujemo se Vašem dolasku.

 

Project manager

Dominik Vuković, mag.ing.agr.